Arhiiv aprill, 2006

 • Building eStrategies for empowering learners

  How shall we learn in the 21st century and how different will it be from what we experienced in the 20th? What role will technology play in supporting our lifelong and life wide learning journey? What will be the relation between learning individuals, learning communities, […]

  Loe edasi

 • E-õppealased uudised Eestis

  Eesti Maaülikool Lisaks ülikoolisiseste kursuste loomisele pöörati möödunud 2005. aastal suuremat tähelepanu rahvusvahelisele koostööle. Baltimaade ja Põhjamaade Põllumajanduslike ülikoolide võrgustiku tarbeks (BOVA-NOVA) sai loodud kaks täielikult veebipõhist e-kursust “Biodiversity Conservation” ja “Environmentally Friendly Plant Protection”. Esimene neist toimus Eesti ja Leedu tudengite osavõtul möödunud sügisel. […]

  Loe edasi

 • Kooliruumist vanas ja uues paradigmas

  Kooliruumist vanas ja uues paradigmas

  Ühiskonna taastootmine kooliruumis Strukturaalfunkstsionalist Talcott Parsonsi teooria kohaselt püüab iga ühiskonnagrupp täita oma „funktsionaalseid imperatiive“, millest kõige esimene on just kohanemine füüsilise ja sotsiaalse keskkonnaga (Parsons 1937, 1952; Merton 1949). Kohanemine toimub teatud ideoloogia realiseerimise kaudu, mida antud ühiskond hetkel järgib. Inimteadvus astub eksistentsiga kontakti mitte otseselt, vaid seda ümbristeva ideoloogilise meediumi kaudu (Bahtin ja Medvedev 1978: 14). Ka isiksuse kasvamine toimub sellises keskkonnas.

  Loe edasi

 • Kohane või sure: intellektuaalomandi dilemma XXI sajandil

  Kohane või sure: intellektuaalomandi dilemma XXI sajandil

  Intellektuaalse omandi kui juriidilise mõiste algne mõte oli igati kiiduväärt – autorile eriõiguste andmise kaudu motiveerida teda mitte oma loodut salajas hoidma, vaid seda kindlatel tingimustel ülejäänud ühiskonnas levitama, ühtlasi motiveerides teda ka looma uusi asju. Kuid juba vanadel aegadel tõi see kaasa küsimärke - näiteks Wynants ja Cornelis tsiteerivad oma 2005. aasta artiklis üht maailma läbi aegade suurimat loomeinimest, Leonardo da Vincit: “Ära õpeta kellelegi oma teadmisi – ja sa oled ainsana väljapaistev”. Kas see on ikka õige tee?

  Loe edasi

 • Õppiv Tiiger

  Õppiv Tiiger

  Septembris 2005 andis selleks otstarbeks moodustatud töörühm haridus- ja teadusministeeriumile üle e-õppe arengukava Õppiv Tiiger – dokumendi, mille koostamisel lähtuti kahest väga olulisest seisukohast: a)kaasaegne tehnoloogia muudab oluliselt koolis toimivaid pedagoogilisi mudeleid ja b)ilma seadusandliku raamistikuta e-õppe toimimisele ja põhjaliku õpetajate täiendkoolituseta pole mingit põhjust oodata paradigmaatilisi muutusi hariduses.

  Loe edasi

 • “Elements of an Effective eCampus: an International Perspective”

  and “New Technology to Enrich Communication and Interactivity” Introduction St. Petersburg College (SPC), the oldest community college in Florida, founded in 1927, enrolls 67,000 students annually (over 20.000 in online classes) in a broad array of certificates, associates and bachelors degrees, and specialized training in […]

  Loe edasi

 • E-strateegiate loomine õppurite võimaluste suurendamiseks

  Artikli tõlkimist on toetanud Euroopa Liit. Ene Tammeoru intervjuu Serge Ravet’ga Ene Tammeoru: Serge, järgmisel e-õppe konverentsil tutvustate meile oma nägemust e-õppe tulevikust. Milline on Teie arvates e-õppe areng järgmiste aastate jooksul? Selleks et kujutleda, milline e-õppe tulevik võiks olla, peame aru saama, kust oleme […]

  Loe edasi

 • E-strateegiate loomine õppurite võimaluste suurendamiseks

  Kuidas hakkab õppimine välja nägema 21. sajandil ja kui erinev saab see olemas sellest, mida kogesime 20. sajandil? Millist rolli hakkab tehnoloogia mängima, toetades meid elukestva õppe teel? Millised saavad olema suhted õppivate indiviidide, kogukondade, organisatsioonide, linnade ja regioonide vahel? Milline tehnoloogia saab siduvaks meie […]

  Loe edasi

 • Building the eStrategies for empowering learners

  An interview with Serge Ravet by Ene Tammeoru Ene Tammeoru: Serge, at the next eLearning Conference you will be giving us your vision of the future of eLearning. How do you see the evolution of eLearning in the next years? To imagine where the future […]

  Loe edasi

 • Eesti e-Kutsekooli uudised

  3. märtsil toimus Paide Kutsekeskkoolis Eesti e-Kutsekooli temaatiliste võrgustike ühisseminar, kus osales 68 kutsekoolide õpetajat. Seminaril tutvustas Tallinna Ülikooli teadur Mart Laanpere temaatilise võrgustiku ideed ja kontseptsiooni. Seminari käigus määras 10 temaatilist võrgustikku endale koordinaatori ja pani kirja tööplaani aastaks 2006. Loe lähemalt http://portaal.e-uni.ee/e-voti/alamprojektid/vorgud/ Eesti […]

  Loe edasi

Best replica watches in our shop
bvlgari replica