Arhiiv september, 2006

 • E-kursuse kvaliteedi käsiraamat – mis, miks ja kellele?

  Me kõik teame, et “Ilu on vaataja silmades”. Mis ühele meeldib, ei pruugi seda mitte teisele. Sama on kvaliteediga – inimestel on erinevad arusaamad, ootused, eelistused; samas on kvaliteet vastavus kasutaja vajadustele. E-õppe kontekstis võiks see tähendada erinevaid ootusi õppeprotsessi ülesehituse, kursuse kujunduse, suhtlemise, tagasisidestamise jm osas.

  Loe edasi

 • Koolituskalender

  KÕIK ÕPETAJAD JA ÕPPEJÕUD KOOLITUSTELE! Käes on sügis ja e-Õppe Arenduskeskus pakub kõigile õppejõududele ja õpetajatele uusi koolitusi. Koolituskalendriga saate alates 15. septembrist tutvuda aadressil:http://www.e-uni.ee/index.php?main=163 Personaalseid koolitusi pakume e-VÕTI ja REDEL projekti temaatilistele võrgustikele. Kõiki e-õppejõu programmis olevaid koolituskursusi on võimalik tellida ka oma kooli, […]

  Loe edasi

 • Memorandum (e-memorandum 2006)

  21. sajandi õppetöö eeldab õppeprotsessis info-ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) kasutamist. Õppimise aluseks on info, kogemuste ja teadmiste vahendamine. Õppesisu ja kasutatavad meetodid mõjutavad tugevalt teineteise arengut. Praegu IKT vallas toimuval on õppimisele ilmselt drastilisem mõju kui seda oli Gutenbergi trükimasinal. IKT ei mõjuta mitte ainult info […]

  Loe edasi

 • Koolitusseminar

  Head õppejõud, õpetajad, haridustehnoloogid ja  e-õppe huvilised! Eesti e-Ülikool ja Eesti e-Kutsekool kutsuvad Teid sügisesele Koolitusseminarile, mis toimub 7. ja 8. detsembril 2006 aastal Narva Kutseõppekeskuses. Selle aastase Koolitusseminari teemad on: • e-kursuse õpidisain; • koostöö e-kursused ja õpiobjektid; • e-õppe mudelid; • e-õppe strateegiad; • e-õppe efektiivsus; • e-õppealased projektid; • õpiobjektide […]

  Loe edasi

 • e-Õppe Päev, 11. oktoober 2006

  11. oktoober toimub IX Täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames e-õppe päev. Üritus toimub juba neljandat korda. Selle aasta TÕNi teema on “Isiksuse igakülgne areng isetegemise kaudu” Midagi mõeldes ja luues, õppides ja uurides loon ennast ise. 2006. aasta täiskasvanud õppija nädalal väärtustakse elukestvat õpet, kus […]

  Loe edasi

 • eFormulari kasutamine elektrooniliste küsimustike loomisel

  eFormular on mõeldud elektrooniliste küsimustike koostamiseks läbi interneti. Selle abil on võimalik tasuta ja vähese vaevaga koostada ankeetküsitlusi ning tagasiside saamiseks mõeldud veebilehekülgi (külalisteraamat) oma kursusematerjalide juurde. Samuti saab eFormularis interneti kaudu läbi viia kontrolltöid, arvestusi ja eksameid. Valmis formularid asuvad eFormulari serveris ning nende […]

  Loe edasi

 • E-õppe kvaliteedisüsteem: kvaliteedimärk ja eriauhinnad

  E-õppe kvaliteedisüsteemi väljatöötamine on Euroopa Sotsiaalfond (ESF) projekti „Regionaalselt kättesaadav kvaliteetne kõrgharidus läbi e-õppe arenduse” (REDEL) üks alamprojekte. Järgnevalt sellest, miks ja kellele on vaja e-õppe kvaliteedisüsteemi ning milline on REDEL projekti raames välja töötatav süsteem.

  Loe edasi

 • E-õppealased uudised maailmas

  Euroopa Komisjoni poolt hallatav portaal aadressil http://www.elearningeuropa.info on uuenenud – muutunud on nii väljanägemine kui ka struktuur. Uuendused tehti eesmärgiga võimaldada hõlpsamini leida infot ja kaasata suuremat osalejaskonda. Uuenemine toimub järk-järgult – mitmed uued sektsioonid ja funktsioonid lisanduvad portaali veel paari lähema kuu jooksul. Portaalis on ka ingliskeelne e-õppealaselt […]

  Loe edasi

 • Mustrikeele kasutus pedagoogikas

  Mustrikeele kasutus pedagoogikas

  Keegi ei sünni eksperdiks, nii on see ka pedagoogidega. Kõik õpetajad on olnud kunagi algajad, kes katse-eksituse meetodil oma kogemustele toetudes on püüdnud leida optimaalsemaid lahendusi õpetamispraktikas esilekerkinud probleemidele. Ometi on igas valdkonnas, nii ka pedagoogikas, oma ala asjatundjad, kellel on juba olemas vajalikud teadmised ja kogemused.

  Loe edasi

 • e-Lõuna- kas virtuaalne söömaaeg?

  e-Lõuna- kas virtuaalne söömaaeg?

  Mida Teie teete reede lõunaajal kella kaheteistkümne ja ühe vahel?  Kui sel kellaajal pole just õppetööd või lihtsalt mõnda koosolekut või tööalast kohtumist, siis ilmselt peate plaani midagi süüa. Kas minna kohvikusse või käia poest läbi ning töö juures näksida? Ja siis korraga meenub e-kiri, […]

  Loe edasi

Best replica watches in our shop
bvlgari replica