Arhiiv november, 2006

 • Horizon Wimba

  Horizon Wimba Horizon Wimba võimaldab teil lisada oma e-kursusele heliga seotud vahendeid. Audiosõnum (Audio e-mail) Audiofoorum (Voice Board) Audio jututuba (Voice Direct) Audiomaterjal (Voice Authoring) Elav klassituba (Live Classroom) Audiosõnum Audiosõnum võimaldab teil saata õppija tavalisele e-posti aadressile audio formaadis sõnumi. Samuti saavad õppijad saata […]

  Loe edasi

 • Tänud huvitava e-õppe aasta eest!

  Täna hoiate käes selle aasta viimast Uudiskirja. Alati, kui alustan oma artiklite kirjutamist, loen veelkord eelnevalt läbi juba ilmunud Uudiskirjad. Põnev on jälgida seda arengut, mis iga Uudiskirjaga kaasas käib. Tundub, et nelja Uudiskirja väljaandmine aastas on muutunud juba traditsiooniks nii Uudiskirja toimetusele kui ka […]

  Loe edasi

 • Kuidas jõudsin e-õppe juurde?

  Aastal 2000 viibisin lähetusel Rootsis Malmös, kus toimus Euroopa Liidu töökeskkonnaalane foorum „Tööelu 2000”.Üheks huvipakkuvamaks ja säravamaks sündmuseks oli seal  Euroopa Liidu ühe tuntuma informaatikaprofessori, Stockholmi Kuningliku Tehnoloogiaülikooli professori  Gunilla Bradley esinemine teemal, kuidas infokommunikatsioonitehnoloogia kiire areng, internet ja arvutite laialdane levik on toonud meie […]

  Loe edasi

 • Järgmise põlvkonna e-õppe lahendused: e-learning 2.0

  Mõni aeg tagasi avaldas e-õppe guru Stephen Downes e-ajakirjas E-learn Magazine (www.elearnmag.org) palju vastukaja tekitanud artikli pealkirjaga ‚E-learning 2.0‘. Downes kirjeldab seal praeguseks välja kujunenud olukorda e-õppes, milles olulisimat rolli mängivad traditsioonilisest kaugõppest üle võetud õppematerjalide vahendamise/levitamise kontseptsioon ja rangelt institutsionaliseeritud (s.t. üksnes registreeritud üliõpilastele […]

  Loe edasi

 • E-õppe alased uudised Eestis

  Tartu Ülikool 29. septembril toimus Tartu Ülikooli avatud ülikooli 10. aastapäevale pühendatud konverentsi “Elukestev õpe teadmistepõhises ühiskonnas” raames Leonardo projekti “E-õppe kvaliteet väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks: juhendamine ja nõustamine (ELQ-SME)” töötuba. Töötoas tutvustati ELQ-SME projekti, mille eesmärgiks on soodustada e-õppe kasutamist töötajate koolitamisel […]

  Loe edasi

 • Arvi Uustalu

  Eesti ülikoolide ühisprojekt “LÜKKA”: koostöö, konkurents ja kvaliteet kõrghariduses

  Ülikoolide arendustegevuse eesmärk 2005. aasta augustis sai Tartu Ülikooli eestvedamisel alguse seni suurim ülikoolidevaheline (kestvus 3 aastat, 15 partnerit,  maht 32 miljonit krooni) Euroopa Sotsiaalfondi toel elluviidav projekt „ÜlikooliLõpetajate Konkurentsivõime tõstmine läbi õppetegevuse Kvaliteedi Arenduse“ (LÜKKA). Avalik-õiguslike ülikoolide kõrval osalevad projektis Haridus- ja Teadusministeerium, Rektorite Nõukogu, Kutsekoda, kutsekoolide […]

  Loe edasi

 • Kuidas jääda ellu e-õppe džunglis?

  Niisiis, te olete õppejõud, kes kaks aastat tagasi sai maha oma esimese kursusega, millel arvestatav e-õppe tugi. Te analüüsisite oma senise kursuse õpetamisega kaasnevaid probleeme, panite materjalid veebipõhisesse keskkonda, et ka loengult puudujad need kätte saaks; otsisite igale teemale veebist lisamaterjale, et süvitsiminejatel oleks sellest […]

  Loe edasi

 • Suunatud Aktiivõpe Alglasside Loodusõpetuses ehk SAAL

  Veebiõppe voorusi õppisin Tartu Ülikooli Teaduskooli veebikursusi juhendades hindama juba aastate eest. Õppetöö mahu paisudes tuli leiutada võimalusi töö lihtsustamiseks. Eesti bioloogiaolümpiaadi toonase eestvedajana meelitasin paari aasta eest enda tiimi bioloogist haridustehnoloogi, kes omakorda andis mulle koostada ühe bioloogiakursuse WebCT keskkonnas. Vaatamata töö rangetele raamidele, […]

  Loe edasi

 • eTTCampus – e-õppe rakendamine kutseõppes ja rahvusvaheline koostöö

  eTTCampus on kogukonnapõhine Euroopa Virtuaalne Ülikoolilinnak (http://www.ettcampus.org/elearning), kus õpetajad ja koolitajad saavad omavahel vahetada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia pedagoogilise rakendamisega seotud kogemusi ning osaleda e-kursustel, mis käsitlevad viite olulist valdkonda e-õppe rakendamisel: I Õppeprotsessi toetamine e-õppega Õpetajatele ja koolitajatele tutvustatakse e-õppe kontseptsiooni, sh erinevaid mudeleid ja […]

  Loe edasi

 • Parimate e-kursuste konkurss: rohkelt häid e-kursuseid

  Tänaseks päevaks on Eesti e-Ülikooli ja e-Kutsekooli liikmeskoolide poolt loodud märkimisväärne hulk e-kursuseid – kokku ligikaudu 1500 e-kursust. Selle suure hulga puhul tekib kindlasti küsimus kursuste kvaliteedi kohta. Kas need on kõik esmaklassilised e-kursused, mida võib julgelt soovitada õppijaile ning näidata uhkusega kolleegidele ja partneritele? […]

  Loe edasi

Best replica watches in our shop
bvlgari replica