Arhiiv märts, 2007

 • Illar Leuhin

  E-õpe – õppimisvorm, mis on sõltumatu ruumist ja ajast..

  Intervjuu Tartu Ülikooli loodusteadusliku hariduse lektori Illar Leuhiniga pärineb õppejõudude baaskoolituskursuselt „Sissejuhatus e-õppesse: e-õpe meil ja mujal”. Vahendas Tartu Ülikooli haridustehnoloog Marju Piir. Mida tähendab Sinu jaoks e-õpe? Palun sõnasta e-õppe definitsioon. E-õpe on suurepärane võimalus tegeleda eelkõige inimestega, kes eelistavad õppida, kuid mitte porteeruda selleks erinevate ruumipunktide […]

  Loe edasi

 • Erivajadustega õppur e-kursusel

  Erivajadustega õppur e-kursusel

  Olukorras, kus Eesti koolides on siiani suureks probleemiks ligipääsetavus ning õpetajatel puudub ettevalmistus tööks erivajadustega õpilastega (mis omakorda tekitab mitmeid eelarvamusi ja hirme), on e-õpe sageli üheks peamiseks toimivaks alternatiiviks. Loomulikult ei saa tavapärast, näost näkku kontakti asendada lihtsalt e-õppega ning tuua seda vabanduseks suutmatusele […]

  Loe edasi

 • Ajaveeb ehk Blog

  Mis on ajaveeb? Ajaveeb (weblog või blog) on regulaarselt uute postitustega täienev veebileht, kus postitused on tagurpidi ajalises järjekorras – esimesena ilmub alati viimasena lisatud tekst, foto või audioklipp. Lugejatel on võimalik postitusi kommenteerida, vanemad postitused kogutakse arhiividesse, sageli lisavad autorid lehe serva linke ka […]

  Loe edasi

 • E-õppealased uudised Eestis

  Tartu Ülikool 15. detsembril kuulutati välja uute e-kursuste ja videoloengute loomise konkursi tulemused. E-kursuste konkursile laekus kokku taotlusi 39. kursuse väljatöötamiseks 93. AP mahus ja 28 videoloengut. Esitatud taotlused vaatas läbi õppeprorektori korraldusega moodustatud e-kursuste konkursi komisjon. REDEL (http://portaal.e-uni.ee/redel) projekti raames toetatakse 2007. aasta e-kursuste […]

  Loe edasi

 • E-õpe 2.0 toob uue terminoloogia

  Sellist e-õpet, nagu me täna teda tunneme, teab maailm umbes 10 aastat. Selle aja jooksul on e-õpe arenenud radikaalselt uuest asjast tavaliseks asjaks, mida kasutatakse enamikes kõrgkoolides ja  paljudes kutsekoolides. Seda, mille poole e-õpe praegu maailmas areneb, nimetatakse koodnimega „e-õpe 2.0”. Et aru saada, kuhu […]

  Loe edasi

 • Eesti e-Kutsekooli uudised

  4. – 6. detsembril toimus e-Kutsekooli ja e-Ülikooli konsortsiumi haridustehnoloogide koolitus, mille viisid läbi neli eksperti St Petersburg Kolledžist (Florida; USA; http://www.spjc.edu/) ning kus osales kokku 36 haridustehnoloogi. Janice Thiel, Karen Hesting, Nancy Doolittle ja Alan Shapiro, kes kõik töötavad ülikoolis haridustehnoloogidena, tutvustasid põhimõtteid ja […]

  Loe edasi

 • Kuressaare Ametikool osaleb aktiivselt projektides

  Projektid ja projektitöö on Kuressaare Ametikoolis paljude töötajate jaoks igapäevase töö lahutamatu osa. Viimase kümne aasta jooksul on meie kool osalenud erinevate Euroopa Liidu programmide (Phare, Leonardo da Vinci, Interreg, Euroopa Sotsiaalfond, Comenius, Grundtvig jt) projektides nii partnerite kui koordinaatoritena. Iga aastaga on projektidesse kaasatud […]

  Loe edasi

 • E-õppealased uudised maailmas

  Uudisnoppeid Euroopa Liidu e-õppealasest portaalist eLearningEuropa.info: EFQUEL (e-Õppe kvaliteedi Euroopa Fond) jagas eQuality auhindu. Loe lähemalt: http://www.elearningeuropa.info/directory/index.php?page=doc&doc_id=8888&doclng=6 EFQUEL`i  direktori Ulf-Daniel Ehlers`i  artiklis „Teel parema kvaliteedipädevuse poole e-õppes Euroopas” rõhutatakse, kuivõrd oluline on see, et kvaliteediarendust ei käsitletaks vaid e-õppe lisandina, st millenagi, mida kursuse lõpus […]

  Loe edasi

 • Sotsiaalsed järjehoidjad ja märksõnad

  Tehnoloogiate kasutamine on muutunud igapäevaseks osaks eritüübiliste veebilehtede loomine ülilihtsaks ja otsingumootorid võimaldavad väga erinevatelt veebilehtedelt sobivat informatsiooni leida. Kuidas jäädvustada vajalike veebilehtede aadresse edaspidiseks kasutamiseks? Appi tulevad sotsiaalsed järjehoidjad: CiteULike, Connotea, del.icio.us, Frassle, Furl, Simpy, Spurl.net, unalog. Sotsiaalsed järjehoidjad said alguse 2003. aastal, mil […]

  Loe edasi

 • e-Ülikool

  E-õpe arvudes

  E-õppe uudiskirja esimeses, aastataguses numbris (märts 2006) andsin ülevaate, kuidas e-õppe areng on Eestis toimunud ning hetkeseisu e-kursuste ja e-õppijate arvude näol. Seekord vaatamegi, mis on selle aastaga muutunud. Keskselt on e-Õppe Arenduskeskuse serverisse installeeritud: WebCT Campus Edition 6.0, mida kasutavad kõik Eesti e-Ülikooli liikmeskõrgkoolid; […]

  Loe edasi

Best replica watches in our shop
bvlgari replica