Arhiiv september, 2007

 • Võrgustik võrgutab

  Sotsiaalne kapital Temaatiliste võrgustiku edukus ja innovaatilisus sõltub suurel määral võrgustiku sotsiaalsest kapitalist, mille moodustavad usaldus, avatus, meeskonnatöö ja teadmiste jagamine. Sotsiaalne kapital on aluseks majanduslikule edukusele ja võimele kohaneda uudsete situatsioonidega ning temaatilistes võrgustikes loob see võimalused eesmärkide saavutamiseks. Nii teadmiste jagamine, vahetamine, kasutamine, […]

  Loe edasi

 • Motivatsiooni leidmise seminar Palmses

  Eelinfo „Temaatiliste võrgustike koostööseminari“ (22.-23. august 07; Parkhotell Palmse) kohta saabus võrgustiku liikmete e-postkasti vahetult enne jaanipäeva – siis kui õpetajad olid end just puhkuse noodile seadnud peale pikka ja pingelist õppeaastat. Ometi tulid seminarile, mille eesmärgiks oli ühises arutelus leida võimalusi ja meetodeid võrgustike […]

  Loe edasi

 • Toimetaja veerg

  E-õpe on pidevalt progresseeruva tähendusega Ikka ja jälle paneb mind imestama, miks inimeste jaoks e-õppe mõiste nii keeruline ja abstraktne on? Miks on nii tähtis mingi mõiste või valdkonna piirid väga täpselt paika panna? E-õpe on minu arvates absoluutselt ainulaadne mõiste, kuna võimaldab iga uue […]

  Loe edasi

 • Nii sündis veebipõhine kursus „Ettevalmistus inglise keele riigieksamiks“

  Kui kõik algusest peale ausalt ära rääkida, tuleks minna tagasi aastasse 2004, mil pereplaneerimine sai tõsisemalt ette võetud. Kaasaegse naisena, kes oli harjunud mitmel rindel rabama, ei suutnud ma end ette kujutada kolm aastat koduseinte vahel istumas. Kuna olen ise veendunud elukestev õppija ja e-õpet […]

  Loe edasi

 • Eesti e-Ülikooli uudised

  Tartu Ülikool E-kursuste ja videoloengute väljatöötamise maht aina kasvab 28. augustil toimus Tartu Ülikooli uute WebCT kursuste ja videoloengute esitlemine, mille väljatöötamist toetati ESF meede 1.1  projekti  “Regionaalselt kättesaadav kvaliteetne kõrgharidus läbi e-õppe arenduse” (REDEL) raames. Esitleti 5 e-kursust (K. Trasberg, L. Sõõrd, T. Plank, K. Kask […]

  Loe edasi

 • Kapa korvpallimeeskonna liige nr 38

  Pildid: Vello Kuke erakogu Kas olete kohanud õppejõude või õpetajaid, kes ütlevad, et õpetamine ongi nende hobi? Saame tuttavaks Tallinna Tehnikaülikooli Automaatikainstituudi siduteooria ja –disaini õppetooli juhataja ja professoriga – Vello Kukk. Kas mäletad lapsepõlvest, kelleks Sa saada tahtsid? Oli Sul iidoleid või eeskujusid, kellele sarnaneda soovisid? Ega […]

  Loe edasi

 • Uus termin:ee-õpe

  Me kõik teame, mis asi on e-õpe (IKT-vahendite abil õppimine),  kuigi erinevate inimeste jaoks on selles mõistes olulised erinevad asjad – kes näeb e-õppes enda jaoks kõige olulisemana multimeedia õppematerjalide kasutamist, kes õppurite mitmesugust koostööd elektroonsete vahendite abil, kes elektroonse haldamissüsteemi kasutamise võimalust jne. e-Õpet […]

  Loe edasi

 • Uuring „E-õpe kui innovatsiooni difusioon kutse- ja rakenduskõrgkoolide õpetajate seas“

  Märtsis-aprillis 2007. aastal läbiviidud õpetajate küsitlus on üks kolmest projekti e-VÕTI („E-õppe arendamine ja juurutamine kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides“) raames läbiviidavatest uuringutest. Uuring käsitles e-õppe kui innovatsiooni levikut  kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides ning selle omaksvõttu õpetajaskonna poolt. Keskseteks uurimisküsimusteks olid, millised pädevused ja e-õppe rakendamispraktikad iseloomustavad erinevaid […]

  Loe edasi

 • Zoho Notebook

  Zoho Notebook võimaldab lihtsate vahenditega koondada eritüübilisi materjale ja nagu kõigis Zoho paketti kuuluvates programmides, saab ka Notebook’is loodut jagada (koostöös täiendada) või avaldada. Vaikimisi on ekraanipilt jagatud kolmeks osaks: •    vasakul üleval – uue faili, lehekülje või objekti lisamise võimalused ning •    vasakul all […]

  Loe edasi

 • Vahtralehekirju e-õpe

  Kaunis sügis on saabunud. Esimene üksteisega tutvumise ja harjutamise nädal möödas. Ees on ootamas kaheksa pikka kuud, et siis jälle leida end ilusas suves. Nendeks pikkadeks kuudeks on e-Õppe Arenduskeskusel mitmeid plaane ja ideid, et neid koos Teiega sisustada. Salajased soovid ja unistused Tulemas on […]

  Loe edasi

Best replica watches in our shop
bvlgari replica