Arhiiv november, 2007

 • Personaalne õpikeskkond õppuri pilgu läbi

  Oma elust 16 aastat olen ma õppinud traditsiooniliselt – põhimõtte järgi, et õpetaja teab, mis mulle on parem. Tema valib mulle töövahendid, metoodikad, keskkonna, kus ja mida ma õpin ja mina enesestmõistetavalt järgin neid ettekirjutusi. Õpikeskkonnad on olnud institutsioonide poolt pakutud suletud süsteemid, kuhu on […]

  Loe edasi

 • E-learning Tools and Technologies

  E-learning Tools and Technologies. William Horton ja Katherine Horton (2003). Whiley Publishing.  Suvel ettekannet ette valmistades sattus mulle kätte 2003 aastal välja antud raamat „E-learning Tools and Technologies“. Pean tunnistama, et suhtusin sellesse eelarvamusega. Võiks arvata, et e-õppes (ja eriti tehnoloogias) muutub kõik kiiresti ja […]

  Loe edasi

 • Lihtsa sisupaketi loomise tarkvaraga Course Lab

  Course Lab on tasuta tarkvara, mis võimaldab luua sisupakette nii veebis kui CD-l publitseerimiseks, samuti loodud sisupakette eksportimiseks SCORM ja IMS standardile vastavalt. SCORM standardit toetavad nii WebCT kui ka Moodle ja testimised näitavad, et CurseLab’iga loodud sisupakette saab viia mõlemasse keskkonda. Oma võimalustelt on […]

  Loe edasi

 • e-Õppe Arenduskeskuse uudised

  Haridustehnoloogide rahulolu uuring Ajavahemikus mai-juuni 2007. aastal viis e-Õppe Arenduskeskus läbi haridustehnoloogide rahulolu uuringu, mille eesmärgiks oli uurida haridustehnoloogide rahulolu oma tööga ning hinnata kesksete e-Õppe Arenduskeskuse poolt pakutavate teenuste kvaliteeti. Küsitlusele vastas 43 haridustehnoloogi kutse- ja rakenduskõrgkoolidest ning ülikoolidest. Uuringu tulemused osutavad, et enamus […]

  Loe edasi

 • E-õppe uudiskirja tutvustus

  Õpetaja ebaolulisusest „Kui ma noor olin, siis ma vahel lausa vihkasin oma õpetajat. Kui ma vaatan noori tänapäeval, siis nad tegelikult ei vihka oma õpetajat, nad lihtsalt arvavad, et ta on ebaoluline.“ Sellise lausega lõpetas rahvusvahelise e-õppe konverentsi Lissabonis („e-Learning Lisboa 2007“; http://www.elearninglisboa.com) Delft’i Tehnoloogia […]

  Loe edasi

 • Tartu ajaloolises sõjaväelinnakus tehakse endiselt ajalugu

  Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse õppeosakonna taktika õppetooli simulatsioonikeskus loodi ametlikult aprillis 2006 ja sisulise tööga alustati veebruaris 2007. Keskus asub ajaloolises Puiestee tänava linnakus, milles esimese Eesti Vabariigi ajal paiknes Tartu Ratsarügement ja nõukogude perioodil kaugpommitajate ja transpordilennuväe sõjaväeosa. Staabisimulaator JCATS aitab õpetada lahingujuhtimist ja staabiprotseduure […]

  Loe edasi

 • Eesti e-Kutsekooli uudised

  25 kutse- ja rakenduskõrgkooli saavad e-õppe arengukava Algava õppeaasta jooksul saavad vähemalt 25 Eesti kutseõppeasutust ja rakenduskõrgkooli endale e-õppe arengukava, mille eesmärgiks on toetada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamist õppetöös. Tõenäoliselt valmivad arengukavad uue õppeaasta jooksul, varakevadeks 2008. e-Õppe Arenduskeskus aitab koolidel koostada strateegilised põhimõtted, mis […]

  Loe edasi

 • E-õpe- võimalused igapäevases elus!

  17. oktoobril toimus Täiskasvanud Õppija Nädala raames järjekordne e-õppe päev – juba viiendat aastat. E-õppe päevade algusajal olime oma tegevused suunanud peamiselt õppejõududele ja õpetajatele tuues neid e-õppe kaudu just õppija rolli. See roll ei ole neile kerge, kuid samas vajalik tehnoloogiliste vahendite rakendamiseks õppetöös, […]

  Loe edasi

 • Simulatsioonid ja mängud e-õppes

  Mis on simulatsioonid ja mängud? Küsige inimeselt tänavalt ja saate vastuse: simulatsioonid on näiteks lennuki pilootide koolituses kasutatavad lennumasina juhtimise treenimiseks loodud programmid. On selge, et lendamine on kallis lõbu ja enne, kui noor lendur päriselt lendava aparaadiga õhku lubada, peab ta simulaatoril harjutama. Muid […]

  Loe edasi

 • Õpetaja Kaja valmistumine e-õppeks

  Õpetaja Kaja on inglise keele õpetaja, kelle koolis on kavas hakata järgmise õppeaasta alguses traditsioonilist õppeprotsessi täiendama e-õppega. Õpetaja Kaja hakkas tegema vajalikke ettevalmistusi e-kursuse loomiseks. Ta tutvus teemat käsitlevate materjalidega ning sai muuhulgas teada järgmist: E-õppe all mõistetakse õpet, kus õppeprotsess või osa sellest […]

  Loe edasi

Best replica watches in our shop
bvlgari replica