Arhiiv aprill, 2008

 • Tiigrihüpe 2008

  Oma 11. sünnipäeva tähistas Tiigrihüpe Sihtasutus tõdemusega, et vaatamata esimeste hüpete edukusele kasvab tööpõld nagu nõiaväel, muutudes aasta-aastalt üha värvikirevamaks. Kirevust annavad eeskätt tohutu kiirusega muutuvad riist- ja tarkvaralised võimalused, mis leiavad üldhariduskoolides ka järjest laiemat kasutust. Tiigrihüppe roll nendes oludes ei ole teha mitte […]

  Loe edasi

 • Viis aastat Eesti e-Ülikooli

  21. veebruaril 2008. aastal sai Eesti e-Ülikool viie aastaseks. Selleks, et teha väike tagasivaade möödunud viiele aastale, pöördusime inimeste poole, kes omal ajal Eesti e-Ülikoolile aluse panid. Oled olnud e-Ülikooli loomise juures viis aastat tagasi. Miks sai toona otsustatud e-Ülikooli loomise kasuks? Millised olid ootused […]

  Loe edasi

 • Audacity

  Audacity on programm helitöötluseks. See võimaldab mitmerealist helitöötlust, helisalvestust, erinevate efektide kasutamist ning helifailide konverteerimist erinevate formaatide vahel. Audacity on vabavara. Antud tööjuhendi abil peaksite suutma salvestada, lõigata välja ja asendada vigased kohad ning lisada helile efekte. Juhend audiofaili tegemiseks: 0.     Programmi käivitamine Programmi Audacity […]

  Loe edasi

 • Müüdid ja vastuolud e-õppe rakendamisel

  Müüdid ja vastuolud e-õppe rakendamisel E-õppe rakendamine kutse- ja kõrgkoolides on loonud mitmeid müüte ja algatanud diskussioone, mis tekitavad segadust õppeprotsessis ja -korralduses. Näiteks arvatakse, et autoriõigust on elektroonilise õppematerjali puhul lihtsam rikkuda, kuigi põhimõtted ja seadusandlikud sätted on samad nii paberkandjal oleva kui ka […]

  Loe edasi

 • 2007. aasta parimad e-kursused Eesti e-Kutsekoolis

  Aasta e-kursus humanitaarvaldkonnas: „Erialane eesti keel (üldehitus)“ Kursuse autor Maarika Rümmel, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Mis tegi Sinu arvates just Sinu kursuse auhinnaväärseks ja eriliseks? Kursuse „Erialane eesti keel üldehitajatele” materjal oli mõeldud eelkõige vene õppekeelega koolidest põhikooli baasil õppijatele, kes on tulnud õppima kutseõppeasutustesse. Eri tüüpi ülesannetega […]

  Loe edasi

 • Rahvusvahelised esinejad e-Õppe Arenduskeskuse kevadkonverentsil 2008

  Albert Sangra Albert Sangra on professor Kataloonia Avatud Ülikoolis, kus ta aastatel 1995-2004 oli ka direktor haridusliku innovatsiooni osakonnas. Hetkel juhib ta hariduse ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaalast (IKT) magistriõppeprogrammi. Tema põhilisteks uurimisvaldkondadeks on IKT kasutamine õppetöös ning e-õppe kvaliteet. Albert on osalenud nõustajana mitmete rahvusvaheliste […]

  Loe edasi

 • Audio kasutamise võimalused õpetamisel

  Mis on audio? Audio võib olla muusika, kõne või mistahes heli. Seda saab kasutada erinevatel eesmärkidel – meeleolu loomiseks, tähelepanu köitmiseks, informatsiooni edastamiseks, ülesannete ühe osana jne.  Internet võimaldab kasutada nii eelsalvestatud ja lõigatud audiofaile kui kuulata reaalajas asetleidvaid ülekandeid ning osaleda audiokonverentsidel. Audiomaterjali formaadid […]

  Loe edasi

 • Infoühiskonna õpetamise võrgustik

  „Infoühiskonna õpetamise võrgustiku” (Network for Teaching Information Society, NETIS) eesmärgiks on tugevdada tudengite teadmisi infoühiskonnast ja  arendada sellealast kompetentsi. Selleks töötatakse välja uus, kõrghariduse tasemel pakutav ja infoühiskonna teemasid käsitlev loengukursus. Projekti missiooni kohaselt: „Sõltub infoühiskonna areng Euroopas seda juhtivatest ja suunavatest kompetentsetest inimestest. NETIS […]

  Loe edasi

 • Pisikese ungarlanna neli suurt e-sammu Eestis

  Intervjuu Viktória Tóth`iga, Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi erakorralise ungari keele lektoriga, tegi Tartu Ülikooli haridustehnoloog Marju Piir Mis on Sinu arvates e-õpe? E-õpe on minu arvates suurepärane kaasaegne võimalus kõigile iseseisvaks õppimiseks Interneti vahendusel. E-õppe keskkondi kasutades ei kao suhe õpetaja ja õpilase vahel, aga […]

  Loe edasi

Best replica watches in our shop
bvlgari replica