Arhiiv märts, 2009

 • Kasulikud blogid ehk ajaveebid

  Aktuaalse ja kasuliku info kogumiseks jälgivad haridustehnoloogid paljusid blogisid nii Eestis kui ka mujal maailmas. Haridustehnoloogid ei ole kadedad ning jagavad nüüd neid väärtuslikke infoallikaid ka teiega. Tiigrihüppe Sihtasutuse haridustehnoloogi Ingrid Maadvere blogi uute tehnoloogiate, tarkvarade ja koolituste teemal. Eesti haridustehnoloogide ühine e-õppes kasutatavate tarkvarade […]

  Loe edasi

 • E-õppe uudised maailmas

  Brainify.com – uus akadeemilisele haridusele keskendunud sotsiaalne võrgustik Brainify.com on veebilehekülg, mis on mõeldud tudengitele ja õppejõududele, kes soovivad saada ühendust sama ainet või eriala õppivate/õpetavate isikutega ning nendega olulisi linke ja materjale jagada. Võrgustike liikmed saavad peale linkide ja materjalide jagamise hinnata materjale ning […]

  Loe edasi

 • e-Ruralnet – Network promoting e-learning for rural development

  Projekt keskendub pidevõppe võimaluste parandamisele maapiirkondades IKT vahendite kasutamise abil. Põhiliselt pööratakse tähelepanu juba olemasolevate innovaatiliste lahenduste tuvastamisele, analüüsile ning kohandamisvõimalusele teiste riikide kontekstis. Lisaks on rõhuasetus IKT ja pidevõppe võimaluste laiahaardelisel tutvustamisel regioonides. Koordinaator: Euracademy Association Konsortsium: 13 partnerit 11 riigist Kestus: 36 kuud Eelarve: 599 937 eurot

  Loe edasi

 • Õpitust jääb meelde ainult see, mida me praktiliselt kasutame

  Kevad hiilib vaikselt, aga visalt tagasi meie ellu. Hommikuti on tunda juba õrna kevadtuule puudutust ja näha, kuidas lähenev kevad toob sära tagasi meie silmadesse. Kuidas vältida vabalangemist? Oleme hakanud vaikselt toibuma meie majanduse kukkumisest. Kui sügav see on ja kas põhi paistab, ei tea […]

  Loe edasi

 • Infotehnoloogia kui innovatsioonipump

  Kiiresti areneva inimühiskonna tingimustes määrab mis tahes institutsiooni – olgu see üksikisik või terve riik – edu eelkõige see, kuivõrd suudetakse näha ja realiseerida järjest tekkivaid uudseid võimalusi. On suurepäraseid näiteid, kus olemasolevad lahendused on integreeritud täiesti uuelaadseks tooteks. Seetõttu on täiesti mõistetav, et Euroopas […]

  Loe edasi

 • Identity crisis: who is teaching whom online?

  Evidence from a grounded analysis study (Greener 2008) of UK teachers using blended learning (face to face and online learning using Learning Content Management Systems) suggested that the relative identities of teachers and learners could change online, affecting the role an individual or group took […]

  Loe edasi

 • Kevadkonverents 2009

  Kool – õpetamisasutusest õpiruumiks David Vincent Professor David Vincent töötab Suurbritannia Avatud Ülikoolis prorektorina 2003. aastast. Tema vastutusalas on ülikooli strateegia arendamine ning seal sätestatud eesmärkide täitmiseks vajalike protsesside käivitamine ja elluviimine. Samuti on tema pädevuses suhtlemine kõrgharidust rahastavate avaliku sektori organisatsioonidega ning rahvusvaheliste partneritega. […]

  Loe edasi

 • Kursusedisaini modelleerimine ennastjuhtivaks õppeks hajutatud õpikeskkonnas

  Ülevaade magistritööst Viimastel aastatel on toimunud ühiskonnas ja tehnoloogias palju muudatusi, mis on mõjutanud ka e-õpet kõrghariduses. Hiljuti tekkinud nähtus veeb 2.0 koos sotsiaalse tarkvaraga on algatanud diskussiooni, kas ja kuidas peaks neid kasutama hariduses ja selle edendamisel ning sotsiaalse tarkvara pedagoogilistest aspektidest. Õppuril avaneb […]

  Loe edasi

 • Kevadkonverentsi eesmärgist ja sisust

  Kallis lugeja, kui Sa seda loed, oled Sa tõenäoliselt Tartus e-Õppe Arenduskeskuse kevadkonverentsil “Kool – õpetamisasutusest õpiruumiks”. Kui Sa ei ole, kus ma arvan, oled Sa ilma jäämas aasta kõige olulisemast rahvusvahelisest e-õppekonverentsist Eestis. Miks me koondume ühe mütsi alla? E-õppehuvilised – õppejõud, õpetajad, haridustehnoloogid, koolijuhid […]

  Loe edasi

 • Keel ja kutse käsikäes – eesti erialakeele õpe kutseõppeasutuses

  Kutsekeel.ee Aastatel 2005–2008 valmis Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti “Eestikeelse õppe ja õppevara arendamine muukeelsetes kutsekoolides” raames paberkandjal ja elektrooniliselt ühtekokku 23 õppematerjali. Materjalide kättesaadavuse tagamiseks loodi veebileht kutsekeel.ee, mille eesmärgiks on koondada linke e-õppematerjalidele ja e-kursustele, vahendada uudiseid sihtrühmale, aidata kaasa võrgustiku tekkele ja toimimisele. […]

  Loe edasi

Best replica watches in our shop
bvlgari replica