Arhiiv mai, 2009

 • Luis Pedro

  Question: How is Life? Answer: First or Second?

  My name is Luis Pedro and I have been working at University of Aveiro in Portugal in the area of educational technology. My research interests now are directed towards technology enhanced learning and the use of technology to enhance the teaching and learning process. We […]

  Loe edasi

 • E-õppe uudised maailmas

  Second Life’i kasutamine aitas kaugõppes väljalangemist vähendada Huntington Junior College on loonud Sloodle’i-nimelise integreeritud süsteemi, mis hõlmab endas tudengite infosüsteemi, Second Life’i keskkonda ning Moodle’it. Lahendus võimaldab paremini toime tulla administratiivtööga ning annab tudengitele võimaluse Second Life’i kaudu osaleda igal ajal õppetöös ja mitteformaalsetes vestlusringides. […]

  Loe edasi

 • Simao Oliviera

  Question: How is Life? Answer: First or Second?

  Olen Luis Pedro ja töötan Portugali Aveiro Ülikoolis haridustehnoloogia valdkonnas. Minu peamised uurimissuunad on infotehnoloogia abil väärtustatud õppimine ja infotehnoloogia kasutamine õpetamise-õppimise protsessi arendamisel. Kasutame erinevaid infotehnoloogilisi lahendusi – üks nendest on Second Life. Minu uurimistegevus keskendub põhiliselt personaalsetele õpikeskkondadele. Peale mitmete teiste tehnoloogiate uurin ka Second […]

  Loe edasi

 • Diva Eensoo

  Kui on huvi, siis on ka aega

  Mõni aeg tagasi jõudis meieni uudis, et taas toimunud e-kursuste kvaliteedi hindamise käigus tunnistati 18 e-kursust kvaliteedimärgi vääriliseks. Kõigi kvaliteedimärgi saanud kursuste seast (18 praegusest voorust ja 16 eelmisest voorust) valiti välja see kõige parem. „Aasta e-kursus 2009” stipendium anti žürii otsuse põhjal järgmisele kursusele: […]

  Loe edasi

 • e-Õppe Arenduskeskuse kevadkonverents “Kool – õpetamisasutusest õpiruumiks”

  1.–3. aprillini toimus Eesti Maaülikoolis e-Õppe Arenduskeskuse järjekorras juba kuues kevadkonverents teemal „Kool – õpetamisasutusest õpiruumiks”. Konverentsil otsiti uusi ideid ja vaadati tulevikku selliste märksõnade all nagu robootika, õpiobjektid, õuesõpe, puutetahvel, videokoolitus, e-laborid, personaalsed õpikeskkonnad, e-kursuse kvaliteet jne. Seekordses pildigalerii rubriigis oleme koondanud nopped konverentsi […]

  Loe edasi

 • Projekt „Community of Integrated Blended Learning in Europe” (COMBLE)

  Lifelong Learning Program projekti „Community of Integrated Blended Learning in Europe” (COMBLE) eesmärgiks on pakkuda kombineeritud õpet kasutavate institutsioonide õppejõududele ja õppijatele infot kombineeritud õppe metoodikate ning tehnoloogiliste vahendite kohta. Projekti kestus: 01.01.2008 – 31.12.2009 Projekti koordinaator: University of Applied Sciences Wildau (Saksamaa) Partnerid: Tartu Ülikool, avatud […]

  Loe edasi

 • Õpetajate suhtlemistavade uuring

  2008. aastal tegi Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond „Õpetajate suhtlemistavade uuringu”, mille tellis Tiigrihüppe Sihtasutus. Ajendiks oli igapäevaseks muutunud probleem: vajalik informatsioon ei jõua ponnistustest hoolimata sihtgrupini. Uuringu eesmärk oli selgitada välja, milliseid vahendeid õpetajad erineva info hankimisel eelistavad ning kui suurt rolli mängib […]

  Loe edasi

 • E-portfoolio professionaalse arengu toena

  Koolitajad: Mart Laanpere ja Kairit Tammets Tallinna Ülikooli Informaatika instituut Maht: 2 AP Toimumise aeg: sügis 2009 (100% veebipõhine kursus) Õpikeskkond: Wikiversity Mis asi on e-portfoolio ja miks me sellest räägime? E-portfoolio on personaalne veebipõhine keskkond, kuhu õppija kogub erinevaid tõendusmaterjale enda pädevuste kohta. Need asitõendid võivad olla õpingute […]

  Loe edasi

 • Veebipõhised kodulehed e-õppematerjalide loomiseks

  Kui varem soovis õpetaja/õppejõud oma kodulehte luua ja seal oma materjale avaldada, siis pidi kõigepealt selgeks õppima veebilehe loomise programmi ja seejärel hakkama lehte disainima, kujundama ning sisuga täitma. Seejärel tuli see kusagile serverisse üles saada, et seda saaks internetis näha. Paljudele tavakasutajatele tekitas see […]

  Loe edasi

 • Mõistekaart pärineb Jaana Ojakääru magistritööst: "Täiskasvanute õppimist toetavad koolitaja rollid ja rolliootused virtuaalses õpikeskkonnas" (2008).

  Koolitaja kui vetelpäästja virtuaalses õpikeskkonnas

  Koolituse eel või selle alguses küsivad koolitajad tihti õppijatelt nende ootusi kursusele: Miks kursusele tulid? Mida soovid õppida? Millised teemad sind huvitavad? Mina ei ole aga kunagi kogenud, et koolitaja küsiks, mida ma ootan temalt kui koolitajalt õppija enesearengu toetamiseks sel kursusel. Minu jaoks peegeldab see seda, […]

  Loe edasi

Best replica watches in our shop
bvlgari replica