Arhiiv september, 2010

 • Tiigrihüppe haridusportaal Koolielu

  Eelmise aasta lõpp tõi Tiigrihüppe haridusportaali Koolielu kasutajaskonnale toreda kingituse – koostöös Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogiakeskusega valmis uus portaal, mille kasutusvõimalused võrreldes eelmise versiooniga põhjalikult muutusid. Portaali registreerunud kasutajal on võimalik ise aktiivselt sisu luua, nagu Veeb 2.0 mõtteviisile kohane. Väärtustada tuleb iga õpetajate loodud sisukildu […]

  Loe edasi

 • Õppematerjalide koostamine kutsehariduse sisuprogrammi

  ESFi programmi “Kutsehariduse sisuline arendamine 2008–2013” üheks olulisemaks tegevuseks on õppe- ja metoodiliste materjalide koostamine lähtuvalt riiklikest õppekavadest. Programmi viib ellu Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, toetavad Eesti riik ja Euroopa Sotsiaalfond. Programmi raames on püstitatud eesmärk toetada iga riikliku õppekava raames vähemalt ühe õppematerjali väljatöötamist. […]

  Loe edasi

 • Toimetaja veerg

  Kuidas ajafaktor osa inimeste jaoks nii määrav on ja teiste jaoks mitte? Kuidas leida see küsimus, mis paneks kinga pitsitama igaühel ning tooks uuendustele ja e-õppele lähemale ka neid, kes keskenduvad pigem takistustele kui lahendustele?

  Loe edasi

 • Missugune on Eesti üliõpilaskond?

  Eesti Üliõpilaskondade Liidu tellimusel korraldas SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS uuringu “Õiglane ligipääs kõrgharidusele Eestis”. Uuringu eesmärgiks oli analüüsida kõrgharidusvõimaluste võrdväärsust Eestis eelkõige ligipääsu kontekstis ning tuua välja juurdepääsu soodustavad ja takistavad tegurid erineva sotsiaalmajandusliku taustaga õppurite seisukohast. Analüüsi käigus rakendati nii kvantitatiivseid kui kvalitatiivseid uurimismeetodeid: […]

  Loe edasi

 • Kuidas kasvatada beebitiigrit?

  Põhirõhuasetus on lapsevanematel – kas me teadvustame, et tänapäeval ei hoia lapsi enam miski arvutist ja internetist eemale? Arvuti kui tuleviku lapsehoidja? Kas lapsevanemate autoriteet ja oskused infotehnoloogiamaailmas jäävad alles?

  Loe edasi

 • 10 moodust eelarve kokkuhoiuks tehnoloogia abil

  10 moodust eelarve kokkuhoiuks tehnoloogia abil

  Ameerika ülikoolide IT-osakonnad otsivad muutunud majanduslikus olukorras vahendeid kulude kokkuhoiuks. Alljärgnevalt kolm näidet, kuidas ja mille abil on õnnestunud kokku hoida kvaliteedis kaotamata. Saint Lee Ülikool Asenda lokaalsed printerid võrguprinteritega. Loo organisatsioonisisene kontoritarvete vahetussüsteem. Saada ankeete ja arveid tudengitele interneti kaudu. Osta arvuteid nende liisimise […]

  Loe edasi

 • Õppida kus iganes ja millal soovid

  Õppida kus iganes ja millal soovid

  Küllap on iga koolitusjuht või personalispetsialist puutunud kokku tõsiasjaga, et korraldades koolitust või arendusseminari, tekib takistus kõigile osaleda soovijatele sobiva aja leidmisel. Sageli tuleb mittesobiva aja tõttu heale koolitusele või arendusüritusele oodatust vähem osalejaid ja nendest, kes kohal, kasutavad pooled esimest kohvipausi võimalusena tagasi tööle […]

  Loe edasi

 • Elgg ja e-portfoolio moodul

  Elgg on avatud lähtekoodiga sotsiaalsete võrgustike ehitamise rakendus, mille peale on võimalik luua erinevaid suhtluskeskkondi. Elgg koosneb erinevatest moodulitest (ajaveeb, mikroblogi, failihaldus, grupid, sõprade haldus jms), mida aktiveerides saab kasutaja kokku panna personaalsetest vajadustest lähtuva keskkonna. Elggi tuuma juurde on kasutajad üle maailma arendanud sadu […]

  Loe edasi

 • Programm Primus toetab ülikooli strateegiliste eesmärkide täitmist

  Ülikoolid seisavad praegusajal silmitsi väljakutsetega, mis eeldavad suuremat tähelepanu pööramist kõrghariduse õppe kvaliteedi ja kõrgkoolilõpetajate konkurentsivõime tõstmisele. Üha olulisemaks on muutunud pidev koostöö tööandjatega õppekavade arendamisel ning suurema avatuse ja paindlikkuse tagamine õpingud katkestanud või neid jätkata soovivate ning erivajadustega üliõpilaste toetamisel. Süsteemsem kõrgkooli juhtide […]

  Loe edasi

 • Vahel võib õppida ka teistmoodi…

    Olen õpetanud tudengeid, õpetajaid ja õppejõude juba üle kümne aasta. Vaadates tagasi oma õpetamise karjäärile,  võin öelda, et olen õnnelik inimene, sest mul oli oma mentor, kes mind toetas, aitas asju näha teise nurga alt ning andis mulle konstruktiivset tagasisidet. Tol perioodil tundus see […]

  Loe edasi

Best replica watches in our shop
bvlgari replica