Arhiiv 2013

 • Programmeerimine ei ole raketiteadus

  Programmeerimine ei ole raketiteadus

  Tänapäeval ei piisa põneva ja väljakutset pakkuva õppeprotsessi pakkumiseks enam õpilastele arvuti kasutamise põhitõdede ja tekstitöötlusvahendite õpetamisest. Selleks et lastel tekiks kooli ja tehnoloogiat täis igapäevaelu vahel rohkem seoseid, tuleks tutvustada õpilastele argise õppetöö käigus tehnoloogia tööpõhimõtteid. Nende mõistmiseks on eelkõige vajalikud teadmised programmeerimisest ja […]

  Loe edasi

 • Koolitusprogramm Tuleviku Õpetaja

  Koolitusprogramm “Tuleviku Õpetaja” annab õpetajale baasoskused digiajastul haridusvaldkonnas toimetulekuks, nii õppijate toetamiseks õppeprotsessis kui ka oma professionaalseks arenguks. Programmi kuulub viis moodulit, millest igaüks toetab ühte õpetaja ISTE haridustehnoloogilisest pädevusest.

  Loe edasi

 • Programmeerimisringide uued pungad

  Programmeerimisringide uued pungad

  Sügis on käes. Puude lehed muudavad värvi. Kooliaasta on alanud. Aeg lendab kiirelt ja selle artikli ilmumise ajaks on puud juba üsna raagus. Küll aga pole raagus okaspuud, mis oma okkaid nii kergelt pakasele ei loovuta. Programmeerimist on Eesti koolides õpetatud erinevalt. On olnud värvilisemaid […]

  Loe edasi

 • Kuidas alustada Learning Activity Management Systemi (LAMS) kasutamist?

  Enne kui alustad 1. SAMM: Sobiva LAMSi serveri leidmine LAMS demo serveris saad teha esimesed katsetused ja õppida tundma LAMSi võimalusi. LessonLAMS serverit saad kasutada tasuta enda jaoks vajaliku sisu loomiseks ja selle sisu õppijatele esitlemiseks. LessonLAMSi teenuse puhul on iga LAMSi õpistsenaariumiga seotud õppijate […]

  Loe edasi

 • Õpiprogrammi T-Algebra kasutamise algkursus

  Kursuse „Õpiprogrammi T-Algebra kasutamise algkursus“ loomise eesmärgiks oli tuletada õpetajale meelde algebra tarkvara „T-Algebra“ kasutamise võimalused põhikooli matemaatika algebra osa õpetamisel. T-Algebra on Tartu ülikoolis välja töötatud algebra õppimise programm. Tarkvara võimaldab õpetajal koostada vastavalt vajadusele ülesannete kogu algebra ülesannete lahendamise harjutamiseks või kasutada olemasolevaid […]

  Loe edasi

 • Eesti õpetajad õpilastega mänge loomas

  2013. aasta kevadel kaitsesin Tallinna ülikoolis Kai Pata juhendamisel oma magistritöö „iTEC õpiloo „Mängu loomine“ rakendamise evalveerimine“. Magistritöö tegemine annab hea võimaluse ühte teemasse süveneda ning seda lähemalt uurida. Kuna olen Eestis iTECi projekti pedagoogiline koordinaator, siis sidusin ka oma magistritöö selle teemaga. iTECi projekti […]

  Loe edasi

 • Haridustehnoloogide võrgustiku tegevused

  21.–23. augustil peeti Hiiumaa ametikoolis haridustehnoloogide suvekooli, kus esimest korda said kokku üldhariduse, kutsehariduse ja kõrghariduse haridustehnoloogid. Koos tehti plaane uueks algavaks õppeaastaks ja nüüd on hea vaadata, kuidas need plaanid on käima läinud. Kohapeal otsustati kiiremaks infovahetuseks luua Skype’i grupp, kus on nüüdseks 70 […]

  Loe edasi

 • Käelisest pärimusest, armastusega

  2011. aastal Tartu ülikooli (TÜ) Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna avatud pärandtehnoloogia eriala ühendab endas loovuse, tehnoloogia ja Eesti pärandi hoidmise. Käsitöö all mõeldakse tihti vaid hobi korras tehtavat traditsioonilist naiskäsitööd. Meie soov on aga vaadata Eestis leiduvaid looduslikke materjale ning nende traditsioonilisi töötlemistehnikaid laiemalt, […]

  Loe edasi

 • Digiajastu infotundide ringkäik Eesti koolides

  Viimase kolme-nelja aasta jooksul on Eestis üha enam leidnud kajastust märksõna „digi“. Igapäevasesse kasutusse tulid digitelevisioon, digiajakirjad, digiraamatud, digiretseptid jm. Sellest kõigest ei ole puutumata jäänud ka hariduse valdkond, kus kasutusele on tulnud esimesed digiõpikud. Me elame ja toimetame digiajastul. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (edaspidi HITSA) […]

  Loe edasi

 • Kutseõpetajad saavad kutse Tallinna ülikoolist

  "Oleme kutseõpetajate kompetentsuse hindamisel esimese valdavalt positiivse kogemuse saanud, sellest õppinud ja planeerime uusi arenguid. Muudatusi tuleb kindlasti, sest äsja alustati kutseõpetaja kutsestandardi uuendamist ja see toob muudatusi ka hindamises," märgib hindamiskomisjoni esimees Sirje Rekkor Tallinna ülikoolist.

  Loe edasi

Best replica watches in our shop
bvlgari replica