Kvaliteetne õpiobjekt

Ristsõna lahendamisel on abiks raamat “Juhend kvaliteetse õpiobjekti loomiseks”, mille veebiversiooni leiate aadressilt http://www.e-ope.ee/kvaliteet/opiobjekt

Lahenda ristsõna siin

Paremale:

2. Õpiobjekt peab olema (missugune?) …, s.t õpiobjekt on ühe konkreetse teema omandamiseks loodud õppematerjal, mis sisaldab minimaalselt välisseoseid, aitab saavutada ning kontrollida õpiväljundite saavutamist.

3. Mida väiksem on õpiobjekti (mis?) …, seda paremini on seda võimalik taaskasutada erinevate sihtrühmade puhul.

5. Õpiobjekt peab vastama ühele põhilisele (millele?) ….

7. Õpiobjekt on hästi (missugune?) … (sisu liigendamine, sisukad pealkirjad, olulise rõhutamine).

9. Õpiobjekti (missuguses?) … etapis sõnastatakse õpiobjekti eesmärk ja õpiväljund(id), planeeritakse õpiobjekti maht, valitakse kasutatavate meediate tüübid, koostatakse õpiobjekti struktuur ning õppeprotsessi kava.

10. Õpiobjekti saab õppija läbida (kuidas?) ….

11. Õpiobjekt on funktsionaalselt illustreeritud ja varustatud üldarusaadavate (millega? mitm) ….

12. Õpiobjekt toetab õppeprotsessi kõiki (mida? mitm) ….

13. Õpiobjekt peab olema (mida?) … toetav, s.t õpiobjekt toetab oma sisult ja ülesehituselt õpiväljundite saavutamist, olles juhendav, illustreeritud, interaktiivne, tagasisidet andev ja erinevate õpistiilidega õppijatele iseseisvaks läbimiseks sobiv.

Alla:

1. Õpiobjekt peab olema (missugune?) …, s.t õpiobjekt on tehnilistele standarditele vastav ja seda on võimalik kasutada levinumate operatsioonisüsteemide ning tarkvaradega, olenemata kasutatavast õpikeskkonnast.

2. Õpiobjekt peab olema (missugune?) …, s.t õpiobjekti saavad kasutada erinevad sihtrühmad mitmesuguste õppeainete raames sõltumata ajast ja kohast.

4. Hea õpiobjekt on (missugune?) …, s.t see reageerib õppija tegevustele arvutis.

5. Õpiobjekt sisaldab erinevas vormis õppematerjale (tekst, graafika, audio, video, animatsioon) ja õpitegevusi, toetades erinevate (millega? mitm) … õppijaid.

6. Tehniliselt saab eristada kahte peamist tüüpi tekste – interaktiivsed ja (missugused?) … tekstid.

8. Õpiobjekt sisaldab (mida? mitm) …, mis selgitavad õppijale õpiobjekti eesmärki, õpiväljundeid ning suunavad kõiki õpiobjekti võimalusi kasutama.

Tags:

Autorist