Autojuhiks – internetis?!

Edulugu

Autojuhtidel, kellel süda saapasäärde kukkus kujutluse peale, et kaasjuhid on enne liiklema asumist vaid autosõidumänge mänginud, ei tasu muretseda – nii see asi ei käi­. Kohustuslikud sõidutunnid ei ole kuhugi kadunud, küll on aga veebipõhiselt võimalik selgeks õppida liiklusteooria.

Teooria.ee on liiklusteooria e-õppekeskkond, mille abil saab läbida nii täismahus juhikoolituse kui ka paarinädalase kordamiskursuse enne Maanteeameti teooriaeksamit.

Õppekaart

Õppekaart

Juhikoolitus e-õppes – kuidas?

Nagu öeldud, ei saa täismahus juhikoolitust e-õppeski teha ilma sõidutundides käimata: enne õppe alustamist valib tulevane juht õppekeskkonna partnerautokoolide seast välja ühe, kus ta soovib teha sõidutunnid. Valitud autokoolist saab ta toeks teooriaõpetaja, kellelt vajaduse korral veebikeskkonnas nõu küsida. Suurema osa teooriakursusest läbib õppija iseseisvalt veebikeskkonnas, kuid iseseisvat tööd täiendavad kolm pooleteisetunnist aktiivõppetundi autokoolis.

Jah, see on usaldusväärne

Veebipõhise liiklusteooria õppe puhul ei ole tegemist kursusega, kus materjalid on lihtsalt veebis üleval. Kui materjale saaks alla laadida, oleks üsna keeruline kontrollida, kas õppija nendega ka tegelikult töötab või mitte. Kuna aga kogu kasutaja tegevus – videote vaatamine, testide lahendamine, suhtlus õpetajaga – toimub veebis, salvestatakse see üksikasjalikult õppetööpäevikusse. Nõnda on ette nähtud ka liiklusteooria e-õpet käsitlevas määruses. Peale selle saavad nii õpilane kui ka õpetaja õppetööpäeviku abil töö kulgemisel silma peal hoida.

Põhiõppematerjal, videoloengud, on jagatud moodulitesse. Õpilane ei saa uude moodulisse enne, kui ta on läbi vaadanud kõik videoloengud, sooritanud edukalt vahetesti ja käinud ühes aktiivõppetunnis. Niisiis järgneb igale õppeprogrammi osale vahekontroll, mis annab nii õpilasele kui õpetajale tagasisidet õppetöö edenemise kohta. Järgmisesse moodulisse laseb õpilase tema teooriaõpetaja, kes otsustab, kas õpilane on eelneva mooduli õpieesmärgid saavutanud.

Mitte lihtsalt elektroonilisel kujul tekst

Millised on õppematerjalid, mille abil omapead liiklusteooriat õppida? Põhimaterjaliks on videoloengud ­– helindatud, skeemide ja animatsioonidega illustreeritud esitlused, mida saab vaadata nii subtiitritega kui ka ilma ja nii mitu korda, kui õppijal endal tarvis on. Videoloenguid täiendab lisamaterajal, mille hulgast leiab liiklussaadetes nähtud videoid, Maanteeameti õppevideoid, liiklusmärkide õppeslaide, parkimise 3D-õppevideoid, õigusakte ja muudki.

Teadmiste proovilepanekuks on keskkonnas erineva ülesehitusega testid ja interaktiivsed õppekaardid. Õppija saab kiire tagasiside ja näeb kohe, kas ta vastas küsimusele õigesti või valesti. Keerulisemad küsimused on varustatud selgitustega.

Õppeprotsess

Õppeprotsess

Omal nahal tunnetatud vajadus

Kust tekkis liiklusteooria e-õppekeskkonna loomise idee?

Teooria.ee loojad olid ise juhiluba taotlevad noored. Nad jäid hätta, kui soovisid tunni materjali kodus korrata ning leida vastuseid sellele, mis tunnis arusaamatuks jäi. Juba toimunud tundi ajas tagasi ei keri. Sel ajal olemas olnud elektroonilised materjalid olid aga kesise kvaliteediga ja napid. See ajendaski noori rajama liiklusteooria õppekeskkonda, kus materjal oleks kaasahaarav ja kvaliteetne.

Videoloengute algmaterjal saadi Tallinna Tehnikakõrgkoolilt, täiendust otsiti liiklusõpikutest, liiklusseadusest ja liiklusõpetajatelt. Viieliikmeline meeskond töötas alguses peamiselt entusiasmist: kes koostas teksti, kes otsis pildimaterjali, kes joonistas skeeme ja animatsioone, kes helindas. Protsessi käigus vaatas materjali pidevalt üle tehnikakõrgkooli spetsialist. Jooksvalt täiendati ka infotehnoloogilisi rakendusi, et õppijatele ja õpetajatele rohkem funktsionaalsust pakkuda.

Põhimaterjalid loonud meeskonna ja liiklusspetsialistide eesmärgiks oli võimaldada õppekeskkonna kasutajale seda, millest mõned neist omal ajal õppides puudust olid tundnud: mitte lihtsalt rääkida, kuidas asjad on, vaid miks need nii on. Asjad, millel on mõte ja põhjus, jäävad paremini meelde. Seda veel eriti siis, kui nad on väljendatud meeldejäävas vormis: lugusid, konkreetseid näiteid ja tabavaid analoogiaid mäletame paremini kui abstraktseid ettekirjutusi.

Mida muudab liiklusteooria e-õpe?

E-õpe muudab juhikoolituse kättesaadavamaks neile, kellel töö, pere või õpingute tõttu oleks raske autokoolis käimist oma ajaplaani sobitada, või kellel elukoht autokoolist kaugel.

Samas ei asenda veebipõhine õpe autokooli teooriaõpetajat, pigem muudab teooriaõpetaja rolli. E-õppe rakendamisel saab õpetaja jätta faktide jagamise õppekeskkonna hooleks ja keskenduda kõige olulisemale ­– õigete hoiakute ja väärtuste kujundamisele ning liiklemise laiema konteksti mõtestamisele.

Tags:

Autorist