Koolituskalender sügis 2013

Koolitus

Lisainformatsioon ning registreerimine koolituste ja pädevuste veebis: koolitused.e-ope.ee

September

02.09–06.10 Fotograafia algõpetus: fototehnika kasutamine

09.09–03.11 E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle

09.09–04.11 Kujunduse alused: disaini ABC

16.09–01.12 E-kursus – ideest teostuseni

16.09–11.11 Kujunduse alused 2 UUS!

23.09–01.12 E-learning course – instructional design and implementation

23.09–08.12 E-õppe kasutamine koolis

23.09–25.10 Hindamismudelite kasutamine väljundipõhisel hindamisel UUS!

30.09–08.12 Õppevideote loomine

Oktoober

01.10–03.11 Testide koostamine ja metoodika

04.10–07.11  Adobe Flash algajale

07.10–01.12 ePortfoolio professionaalse arengu toena

07.10–17.11 Sissejuhatus e-õppesse: e-õpe meil ja mujal

11.10–15.11 Pilditöötlus vabavaraga GIMP

14.10–01.12 Aktiivõppemeetodid e-õppes

14.10–30.11 Õpiobjektide repositooriumid

15.10–25.10 Ekraanivideote kasutamine õppematerjalide koostamisel

21.10–27.10 Edicy – imelihtne ja nägus veebitööriist õppetöös

21.10–24.11 Fotograafia edasijõudnutele: valgus ja valgustamine pildistamisel

21.10–17.11 Minu e-kursus kvaliteedimärgi vääriliseks

November

12.11–29.11 Tekst, pilt ja video õppematerjalina

15.11–13.12 Adobe Flash edasijõudnutele

Koolituste kalender täieneb pidevalt, jälgige kõige värskemat infot koolituste veebis: koolitused.e-ope.ee

 

2013. on viimane aasta, mil e-õppe koolitusprogrammi kursustel osalemist toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi programmidest VANKeR ja Primus. Kasutage võimalust!

Täpsemalt: VANKeR programmi partnerkoolid saavad tagasi taotleda 100% kursuse maksumusest. Juhised selleks leiate VANKeR programmi portaalist (http://e-ope.ee/vanker/koolitusprogramm/koolitustoetuse_taotlemine ).

Programmi Primus partneritel tuleb tasuda 5% koolituse maksumusest (omafinantseeringu osa). Selleks palume kontakteeruda oma kooli Primus programmi koordinaatoriga (http://primus.archimedes.ee/node/2).

Teil on võimalus kõiki koolitusprogrammi kursuseid tellida oma kooli ka sisekoolitusena. Täpsemad juhised ja info sisekoolituste tellimise kohta leiate e-õppe portaalist: http://www.e-ope.ee/opetajatele/e-oppe_taienduskoolitus/koolituste_kalender

Olulisemad seminarid ja üritused 2013. aasta sügisel:

17. oktoobril “Võrgustik võrgutab” seminar “Pilvelambad”

6. detsembril “Võrgustik võrgutab” seminar “A, B, hakka pähe!”

Hoia end kursis: www.e-ope.ee

 

Lisainfo avatud kalendri koolituste kohta:

Marit Dremljuga-Telk

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Digihariduse Innovatsioonikeskus Tiigrihüpe
projektijuht

e-post: marit@hitsa.ee

Lisainfo sisekoolituste kohta:

Triin Pajur

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Digihariduse Innovatsioonikeskus Tiigrihüpe
koolituse projektijuht

e-post: triin@hitsa.ee

Tags:

Autorist