Tehnikaring Võrumaa Kutsehariduskeskuses – e-õppest rahvusvahelise robotivõistluseni!

Projektide börs

Võru Roboti Tsõõr

30. märtsil peeti Võru Spordikeskuses rahvusvaheline robootikavõistlus Võru Roboti Tsõõr 2013. Suurvõistlus sai teoks tänu ESF 1.1 projektile “Tehnikaring Võrumaa Kutsehariduskeskuses”. Tehnikaring on koolis tegutsenud juba mitu aastat, kuid projekti raames oli võimalik kaasata tehnikahuvilisi peale oma kooli õpilaste Võrumaa ja Põlvamaa üldhariduskoolidest. Projekti abil oli tehnika- ja tehnoloogiahuvilistel noortel võimalus tutvuda lähemalt robotite ehitamise ja robootikaga.

Sumorobotite võistlus

Sumorobotite võistlus

Võrumaa Kutsehariduskeskuses saab rakenduskõrgharidust omandada infotehnoloogia süsteemide, mehhatroonika ning puidu- ja metallide töötlemise tehnoloogias, kutseharidust aga elektroonika, automaatika ja IT-valdkonnas (automaatik, arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaator). Koolil on väga head õppimisvõimalused – tänapäevane tehnomaja mehhatroonika, elektroonika ja automaatika ning metallide töötlemise ja puidutehnoloogia laborite ja töökodadega, üleriigiline puidu- ja mööblitöötlemise kompetentsikeskus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Õppureid on koolis ligi 900 ning igal aastal täiendab oma teadmisi ja oskusi täiskasvanute koolituses üle 1800 inimese.

Tehnikaringi tüdrukud robotiga

Tehnikaringi tüdrukud robotiga

E-õpet on arendatud koolis projektide ja programmide toel. 2006. aastast alates on järjekindlalt tegeletud õpiobjektide ja e-kursuste loomisega, osaletakse rahvusvahelistes projektides ja VANKeR programmis. Sellel õppeaastal on prioriteediks kooli oma e-keskkonna väljaarendamine, et muuta õppematerjalid kõikidele sihtgruppidele veelgi kättesaadavamaks ja õpe paindlikumaks.

Rahvusvahelise võistluse korraldamise mõte tekkis eelmisel aastal, kui Võrumaa Kutsehariduskeskus osales oma võistkonnaga Riias võistlusel Baltic Robot Sumo. Pärast seda hakati tõsiseid ettevalmistusi tegema. Korraldusmeeskonda kuulusid infotehnoloogia süsteemide eriala tudengid, IT õppejõud ja tehnikaringi juhendajad, info- ja kommunikatsioonitalituse töötajad, abiks oli MTÜ Robootika, koostööpartneriteks Võru linn ja maavalitsus, EMT, Elion ja Büroomaailm.

Võru Roboti Tsõõril osales ligikaudu 100 robotivõistkonda eri kategooriates nii Eestist kui Lätist – kõrgkoolidest: Tallinna Tehnikaülikool, Riia Tehnikaülikool, Riia Tehnikakolledž, Võrumaa Kutsehariduskeskus, lisaks Võrumaa, Põlvamaa, Tartu, Saaremaa ja Hiiumaa üldhariduskoolide õpilased.

Võistlushoos

Võistlushoos

Võistlused toimusid kaheksas kategoorias: 3 kg sumo, minisumo, LEGO sumo, LEGO joonejärgimine, linnaläbimine, NXT animatsioonid, LEGO muinasjutt, vabaklass. Lisaks võistlustele erinevates kategooriates sai vaadata robotitantsu, esitajaks inimesekujuline robot Aldebaran Nao. Võrumaa Kutsehariduskeskus korraldas ka töötoad, kus osalejad said tutvuda mikroarvutite kasutamisvõimalustega kodu- ja hobiautomaatikas, proovida kätt Unimat1 tööpingiga ning tutvuda mehhatroonika, sh Mitsubishi käega ja mõõtmisseadmetega.

Korraldustoimkonda juhtisid Võrumaa Kutsehariduskeskuse infotehnoloogia süsteemide eriala kolmanda kursuse tudengid Siim Jaas ja Lauri Listak. Noormehed alustasid robotiehitust paar aastat tagasi hobina, kui koolis otsiti osalejaid Tallinnas toimuvale võistlusele Robotex. Siis olid kooli õppejõud abiks ning kui kursusel tuli otsustada, kas võtta suund automatiseerimisele või arvutivõrkudele, otsustati automatiseerimise kasuks. Nii said kokku ühelt poolt hobi, teiselt poolt kooli õppeained. Robotite tegemisel alustati Itaalia päritolu Arduino süsteemiga, mis kujutab endast väikest arvutit, millele on võimalik erinevaid komponente külge ühendada ning ehitati joonerobot. Riias toimunud võistlusel Baltic Robot Sumo osaleti jooneroboti kõrval ka minisumo kategoorias.

Võitjad

Võitjad

Robootika ala on muutunud koolis üha populaarsemaks. Kursusekaaslased Siim Jaas ja Lauri Listak tahavad kevadel pärast kooli lõpetamist jätkata automaatika alal. Lõputööks on nad valinud targa kasvuhoone automaatse juhtimissüsteemi. Siimu teha on automaatika pool, Lauri tegeleb veebipõhise kasutajaliidesega.

Tänu tugevale regionaalsele ja rahvusvahelisele koostööle on Võrumaa üha enam tuntud kiiresti areneva ja innovaatilise piirkonnana, kus väärtustatakse uusi tehnoloogiaid ning tehnoloogia- ja tehnikaharidust.

Tags:

Autorist