Õppijate motiveerimine filmiõppe abil

Viimased seitse aastat on Rakvere Reaalgümnaasiumi (RRG) 10. ja 11. klassi teatri õppesuunale õpetatud üks tund nädalas filmi tegemist. See sai võimalikuks tänu kooli juhtkonnale, kes mõistis, et selline ainetund pakub õppimisele lisaväärtusi ja uut lähenemisstiili ainete õpetamisel ja lõimimisel.

Filmiõppes saavad teatrisuuna õpilased teada meedia olemusest ja filmitegemise tehnilistest algtõdedest. Nad õpivad kirjutama stsenaariumit, töötama kollektiivis, planeerima aega. Suurem rõhk on loomingulisusel: kuidas väljendada oma mõtteid, ideid, soove, sõnumeid filmikunsti abil, kasutades selleks ekraani ja heli.

Kooli videostuudiol (RRG VS) on video- ja valgustehnika (mõned kaamerad, montaažiarvutid koos tarkvaraga, valgustid jpm), mida kasutatakse usinalt nii ainetunni ajal kui ka väljaspool koolipäeva.

Filmiõpe on loonud hea võimaluse õppida huvitavamalt näiteks keemiat. Näidates ühte või teist protsessi läbi kaamerasilma, õpib õpilane mitu korda efektiivsemalt kui lihtsalt valemeid pähe tuupides.

Samuti on õpilased loonud füüsikatunni jaoks asjalikke videoklippe, mis selgitavad ühte või teist loodusnähtust läbi füüsikaseaduste prisma. Sageli ei puudu ka huumor, sest hea nali aitab fakte paremini meelde jätta.

Igal aastal käiakse Tartus uurimas, kuidas teadust tehakse: http://www.youtube.com/watch?v=WLBhYZXUx1M

Kooli 40 aasta juubeliks loodud õpetajate meenutuste sari oli näide sellest, kuidas õpilane uurib kooli ajalugu ning jäädvustab selle. Siin on sellest üks näide https://vimeo.com/58342301.

Möödunud talvel koostati esimene videoõpik sellest, kuidas lumelauaga sõita (http://www.youtube.com/watch?v=oI3aMu2kRe0).

Ka keel ja kirjandus on filmi tegemise lahutamatud osad. Ükski film ei sünni ilma stsenaariumita. Stsenaariumi kirjutamise oskust lihvib emakeeleõpetaja: kuidas paremini sõnumit edastada, lauset üles ehitada jpm.

Sügisel algaval valikkursusel “Kirjandus ja film” keskendutakse kirjanduse ja filmi kokkupuutepunktidele, kus põhirõhk on filmikeele õpetamisel. Kursuse jooksul loeb õpilane läbi vähemalt kaks kirjandusteost ja vaatab nende põhjal tehtud filme.

Kooli draamaõpe aga kasutab oma tunnis ja lavastustes sageli videoinstallatsioone, mille loovad õpilased filmiõppe juhendaja heade soovituste järgi ise. Näiteks lavastuse “Kabaree Bella Dora” intro https://vimeo.com/17894696.

Kaks aastat tagasi käivitasime koolitelevisiooni ReaaliTV (http://www.youtube.com/reaalitv). Seegi on üks võimalus rakendada õpilaste aktiivsust saadete tegemisel ning koolielu kajastamisel. Saated ilmuvad kord nädalas reedeti.

Lisaks eelsalvestatud saadetele oleme teinud otselülitusi koolis toimuvatele sündmustele (aktused, spordivõistlused, kontserdid jms), kasutades selleks kooli striimikanalit (http://rrg.ee/index.php?page=128). Edaspidi on plaanis teatud aja tagant teha otsesaateid, vesteldes päevakajalistel teemadel nii õpilaste kui ka õpetajatega.

Neli aastat tagasi käivitasime aga maakonna stsenaariumikonkursi (http://stsenaariumikonkurss.weebly.com). Selle eesmärgiks on populariseerida filmitegemist maakonna koolides. Seegi konkurss on populaarsust võitmas ning laieneb maakonnast üleriigiliseks.

Stsenaariumikonkursi võidutööst vormib RRG videostuudio oma tehnika ja oskustega lühifilmi, mille tootmise juures saavad õpilased uusi kogemusi, oskusi, sõpru. Stsenaariumikonkursi võidutööde lühifilmid on leidnud kõrge tunnustuse üle vabariigi (viimati näiteks Anett Rannametsa “Eluvanne” https://vimeo.com/50375606).

Suureks abiliseks ja koostööpartneriks on meile Rakvere Teater. Seal käime õpilastega teatri lavastusi salvestamas. Tavaliselt kolme kaameraga salvestatud etendus monteeritakse ja pannakse DVD-le ning see jääb teatri arhiivi.

Reaalgümnaasiumis oleme loonud tänu kaasaegse meediumi kasutamise oskusele võimalused, kuidas ka igava ja hallina tunduv ainetund ühtäkki elama panna.

Õpilasi julgustades, aidates neil leida ka kõige keerukamates probleemides asjalikke ja kasulikke väljapääse, saavutame märksa rohkem kui lihtsalt fakte pähe tuupides. Loomingulisus ja seoste loomise oskus meid ümbritseva elukeskkonnaga aitab paremini mõista ja kaardistada hetke ning aega, kust tuleme, kuhu läheme, luua väärtusi igaks päevaks.

Tags:

Autorist