eTwinning sobib hästi ka kutsekooli!

Projektide börs

eTwinning on Euroopa koolide virtuaalne kogukond, mille töökeskkonnaks on veebipõhine portaal. Koolid, kes on otsustanud osaleda Euroopa kõige põnevamas kogukonnas, saavad seal suhelda, koostööd teha ja projekte luua.

eTwinning kutsekoolis

eTwinning kutsekoolis

eTwinningu tegevus kutsekoolidega edendab koostööd Euroopa koolidega, kus kasutatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT). eTwinningu keskkond varustab koole toe, tööriistade ja teenustega, mis teevad nii lühiajaliste kui ka pikaajaliste partnerluste moodustamise mis tahes teemal palju lihtsamaks.

Meie kool on kasutanud eTwinningu portaali ka õpirände jaoks partnerite otsimiseks. Selles keskkonnas on väga paljude Euroopa koolide kontaktidega andmebaas neile, kes otsivad endale koostööpartnereid. Andmebaasini jõudmiseks peab olema portaali registreerunud kasutaja. Portaal on saadaval 25 keeles ning seal on nüüdseks 230 277 individuaalset liiget. Portaalis pakutakse õpetajatele online-tööriistu partnerite leidmiseks, projektide alustamiseks, ideede jagamiseks ja parimate praktikanäidetega tutvumiseks. Koostööd saab alustada kohe.

eTwinning käivitati 2005. aastal Euroopa Komisjoni e-õppe programmi raames ning alates 2014. aastast on see kindel osa ka Erasmus+ programmist. eTwinningu tegevust juhivad siseriiklikul tasemel 33 riiklikku kasutajatuge. Eesti kasutajatoeks on Elo Allemann HITSAst, kes viis hiljuti läbi eTwinningut tutvustava veebiseminari.

Peale selle pakutakse eTwinningu programmi raames ka õpetaja professionaalset arengut toetavaid koolitusi, milleks on ametialase arengu töötoad ja veebipõhised õppimisüritused.

eTwinningu mentorite konverents Sitsiilias, kus õhtusöögi valmistasid kohalikud kutsekooliõpilased.

eTwinningu mentorite konverents Sitsiilias, kus õhtusöögi valmistasid kohalikud kutsekooliõpilased.

Ametialased töötoad on mõeldud neile, kes soovivad eTwinningu kohta rohkem teada saada ning oma koostööoskust Euroopas IKTd kasutades parandada. Eesti õpetajad, kes on käinud ametialastes töötubades, on kokkuvõtte kuuldust-nähtust kirjutanud Eesti eTwinningu blogisse.

Väga populaarseks on kujunenud eelkoolitused ja -konverentsid, kus enne reaalset koolitust-konverentsi toimub veebipõhine koolitus või konverents. Seal saadakse omavahel tuttavaks, edastatakse ideid, jagatakse oma praktilist kogemust ja tutvustatakse töötubasid, et oleks lihtsam enne päris sündmust valikuid teha. Õppimisüritused on lühikesed online-intensiivkursused erinevatel teemadel. Kursusi juhivad eksperdid ning need hõlmavad aktiivset tööd ja arutelu õpetajate vahel üle Euroopa. Iga õppimisüritus koosneb 4–5 päevast aktiivsest tööst, millele järgneb 4–5 päeva saadud teadmiste rakendamist ja iseseisvat tööd. Õppematerjalid on internetis üleval ning neid saab kasutada enda valitud ajal. Õppimisüritused toimuvad eTwinningu virtuaalses õppimislaboris.

Pärnumaa Kutsehariduskeskus on osalenud mitmes eTwinningu projektis. Kutsehariduses on väga palju põnevaid teemasid, milles ühisprojekte teha. Näiteks teha kokanduse erialal veebipõhine kokaraamat, kus võrreldakse riikide toidumenüüsid ja retsepte, lisada juurde sõnaraamat mitmes keeles, kus saab lõimida eriala ja keeleõpet. Samas saab projekti tulemit projektist lähtuvalt ka praktiliselt ellu viia.

Meie õpilased on võrrelnud projektitöös erinevaid kutseharidussüsteeme – mis on ühist, mis on erinevat Tšehhi ja Eesti kutsekoolides (projekti ajaveeb), õpitud on tundma riikide brände, on võrreldud, kuidas prantsuse noored veedavad vaba aega ja kuidas on leitud ideid ühiseks ettevõtluseks jpm. eTwinningu projektitöös on suureks plussiks see, et seal ei seata piire.  Kui on leitud lahe ja põnev idee ning ka koostööpartner, siis on võimalik see kohe veebipõhiselt ellu viia. Ise määrate endale eesmärgid, tegevuse, aja, veebivahendid ja koostöövõimalused. Üheks eesmärgiks on kindlasti projektitöö oskuslikult õppekavaga siduda.

eTwinningu tort – kutsekooliõpilaste meistriteos.

eTwinningu tort – kutsekooliõpilaste meistriteos.

Vahel küsitakse ka: mis see annab? See teeb õppimise põnevamaks ja huvitavamaks, õpilased õpivad teise riigi keelt, kultuuri, veebipõhiseid koostöövahendeid, nad õpivad projekte planeerima, võrdlema, analüüsima ning uusi oskusi ja teadmisi omandama.

Huvilistele pakub Eesti-keskne kasutajatugi koolitusi nii algajatele, edasijõudnutele kui ka kooli meeskondadele. Igas maakonnas on eTwinningu mentor ja ekspert, kelle võib kooli kutsuda tegema lühikoolitust projektitöö alustamiseks. 

Kutsekoolidel projektiideedest puudu ei tule, tähtis on see, et pakute oma noortele võimaluse õppida avatud maailmas, mida võimaldab internet.

eTwinningust lähemalt saate lugeda Eesti eTwinningu kogukonna lehelt ja Eesti kutsekoolide eTwinningu kogukonnalehelt.

Head twinnimist!

Tags:

Autorist