Tulevikus on õpetajad digifännid

Koolitus

Tuleviku Õpetaja on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) Innovatsioonikeskuse täienduskoolitusprogramm õpetajatele ja õppejõududele, koolijuhtidele ja teistele haridusvaldkonna spetsialistidele. Koolitusprogrammi eesmärk on anda osalejatele baasoskused, kuidas digiajastul haridusvaldkonnas toime tulla.

MerlinKirbits

Mammaste Lasteaia ja Kooli informaatikaõpetaja ja pikepäevarühma kasvataja Merlin Kirbits.

Tähtis on motiveeritus ja aktiivne hoiak

HITSA Innovatsioonikeskuse koolituse projektijuhi Triin Pajuri sõnul on Tuleviku Õpetaja koolitused üles ehitatud nii, et õpetajad saavad ise vahetult kogeda digimaailma rikkalikke võimalusi õppetöös. „Uues koolitusprogrammis otsustasime tavalistest koolitustest pisut erinevat lähenemist proovida: osaleja saab materjalidega kodus iseseisvalt tööd teha. Kontaktseminarile tullakse kogemusi jagama, koostöös õppima ja kogema, kuidas digivahendite kasutamine õppeprotsessi elavdab. Selline lähenemine nõuab muidugi osaleja motiveeritust ja aktiivset hoiakut õppetöösse,“ ütles Triin Pajur.

Vajalik eelmoodul ja tore tagasiside

Enne koolitust läbib õppija iseseisva eelmooduli, mis aitab tal paremini oma haridustehnoloogilisi pädevusi välja selgitada. „Eelmooduli läbimine tagab, et koolitusele tulijad on teinud teadliku valiku ja nad arendavad oma haridustehnoloogilisi pädevusi eesmärgipäraselt. Eelmoodulis osalejate toetamiseks on Koolielus loodud kogukond Tuleviku Õpetaja, kus saab jagada oma kogemusi ja vajadusel küsida abi,“ rääkis Triin Pajur. „Iga koolituja teeb vastavalt oma teadmistele ja huvidele just talle sobiva moodulite läbimise järjekorra ja ajakava. Võib läbida kõik viis moodulit, võib valida ainult ühe. Koolitused on saanud väga head tagasisidet. Õpetajad on öelnud, et kuigi nad alguses arvasid, et digivahendeid kasutatakse põhiliselt mängimiseks, siis koolituse lõpus on nad saanud palju inspiratsiooni ja kasulikke nõuandeid, kuidas õppetööd huvitavamaks teha, neist said tõelised digivahendite fännid. Veel on osalejad öelnud, et koolitusel oli nii huvitav, et aeg lendas märkamatult ja kahju oli, kui läbi sai. Kui nii, siis võiksime ju oma õpilastele samasugust õppimiskogemust pakkuda!“

Positiivne kogemus viiest moodulist

Et läbida kõik viis koolitusmoodulit („Õppimine digiajastul“, „Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul“, „Õppeprotsess digiajastul“, „Õpetaja digitaalses ühiskonnas“, „Õpetaja professionaalne areng digiajastul“), peab tõesti järjekindlust ja tugevat tahet olema. Mammaste lasteaia ja kooli informaatikaõpetajal Merlin Kirbitsal õppimishuvi jagus, ta läbis Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi täies mahus vahemikus jaanuar kuni mai 2014.

„Seadsin kohe alguses eesmärgiks osaleda kõigis viies moodulis, omandada Tuleviku Õpetaja sertifikaat ning saada üheks Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi koolitajaks. Olen aastaid Mammaste lasteaias ja koolis töötanud ning näen üha sagedamini, et õpetajad vajavad tehnoloogias tuge. Järjest raskem on kiiresti areneva IKT-valdkonna võimalustega sammu pidada,“ põhjendas Merlin Kirbits oma motiveeritust koolitus kindlasti läbida. „Õpetajatele pakutakse küll mitmeid IKT-koolitusi, kuid enamasti on need lühiajalised või kallid, toimuvad sageli tööpäeva sees ja Põlvast kaugel. Nii tekkiski mõte ise Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammis osaleda ning tuua vajalikud teadmised ja oskused kodukandi õpetajatele lähemale.“

Kuidas koolitusprogramm teie jaoks praktiliselt kulges?

Moodulite järjekorra ja toimumise koha sain ise valida. Alustasin II mooduliga ehk „Õpikeskkonna ja hindamisega digiajastul“, siis liikusin V mooduli juurde – „Õpetaja professionaalne areng“; siis järgnes „Õppeprotsess digiajastul“ ehk III moodul, siis I moodul „Õppimisest digiajastul“ ja lõpuks IV moodul – „Õpetaja digitaalses ühiskonnas“. Minu II, III ja IV moodul toimusid Tallinnas, V moodul Tartus ja I moodul Viljandis. 

Oli ka nii, et sõitsin 3,5 tundi Põlvast Tallinnasse, et osaleda 3-tunnisel koolitusel, ning seejärel sõitsin 3,5 tundi Põlvasse tagasi. Teised küll imestasid, aga motivatsioon koolitusprogramm võimalikult kiiresti läbida oli lihtsalt nii suur.

Koolituskoha leidmine oli enamasti üsna lihtne, aga Viljandis sai teiste õpetajate ja koolitajaga tükk aega kooli olematuid viitasid otsitud ja ringi seigeldud. Oli suur vedamine, et üks kohalik memm vihmase ilmaga kepikõndi harrastas ja meid õigesse kohta juhatas. Samas oli vahejuhtum ka tore, sest nii said koolitusel osalejad juba enne tõsisema õppetöö algust paremini tuttavaks. Kui rääkida koolitajatest üldisemalt, siis enamikke neist teadsin ma kas Tartu Ülikoolist või eTwinningu programmi vahendusel. Seega olin üsna veendunud, et nendel koolitajatel on, mida õpetada. Ja pettuda mul ei tulnud!

Aga kui õppimisest ja õpitu rakendamisest lähemalt rääkida?

Kuigi hindasin juba Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammiga liitudes oma IKT-teadmisi üsna kõrgelt, siis igal koolitusel õppisin midagi juurde. Näiteks sain põhjaliku eneserefleksiooni käigus teada palju uut enda kui õpetaja ja õppija kohta ning katsetasin suurel hulgal mitmekesiseid ja toredaid vahendeid. Pärast kontaktpäevi sai harjumuseks jagada uusi teadmisi-kogemusi-oskusi kokkuvõtva meili teel kolleegidega. Lisaks said kolleegid jooksvalt minu arengumapil silma peal hoida. Samuti oli mul suurepärane võimalus omandatut rakendada kohe õppetöös ning paralleelselt koolitustel käimisega valmis õppematerjal „Informaatika 5. klassile“. Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi käigus parenesid kindlasti ka minu koostööoskused ning laienes sotsiaalvõrgustik. Siinkohal tahangi tänada kõiki toredaid õpetajaid, kes koolituse käigus jagasid oma tunnikavasid ja vahendite kasutamise kogemusi. See inspireeris ja innustas!

Mida tähendab teie jaoks Tuleviku Õpetaja ja õpetamine tulevikus?

Tuleviku Õpetaja on minu jaoks eelkõige elukestev õppija. Ta reflekteerib järjepidevalt ennast ja oma õpilasi. Ta on eatu, uudishimulik ning valmis nii õnnestumisteks kui valmis ka vigadest õppima. Ta katsetab uusi asju ja tahab oma teadmisi, oskusi ja kogemusi teistele edasi anda. Samas ei pea Tuleviku Õpetaja ilmtingimata kõike ise teadma ja oskama. Oluline on, et ta teab, kust või kellelt abi leida. Tuleviku Õpetaja on oma IKT-tegemistega ja positiivsete hoiakutega eeskujuks nii iseendale, oma õpilastele, kolleegidele, lapsevanematele, koolile kui ka kogu ühiskonnale.

Olen oma eesmärkide täitmisega jõudnud nüüdseks poole peale. Kohe septembris on plaanis läbida veel mõned täienduskoolitused, et vastata Tuleviku Õpetaja sertifikaadi tingimustele ning kirjutada motivatsioonikiri koolitajale, kelle moodulit ma tahan teistele õpetama hakata. Valiku tegemine on raske, sest kõik moodulid olid äärmiselt huvitavad ja väljakutset pakkuvad. Kokkuvõtvalt võib öelda, et Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi läbimine andis juurde enesekindlust, praktilisi ideid tunnis rakendamiseks, uusi kontakte ning aitas mind ühtlasi ka sammukese võrra „kolmandale mehele“ lähemale.

Mees läks mööda teed, kandes rasket kivi. Mööduja küsis temalt, miks ta seda teeb. Mees vastas: „Ma olen ori. Ma pean seda tegema. Mul on kästud seda teha.“ Teine mees tuli mööda teed, kandes rasket kivi, ja ka temalt küsiti sama küsimus. Tema vastas: „Mulle on selle eest makstud. See on küll raske töö, aga see ei ole halb töö.“ Kolmandalt mehelt, kes tuli mööda teed, kandes rasket kivi, sai samuti küsitud, miks ta seda teeb. „Ma ehitan katedraali,“ oli vastus. (Anonüümne autor)

Juba septembris stardib Tuleviku Õpetaja koolitusprogramm uue hooga, kõik huvilised on oodatud. Koolitustega saab tutvuda veebilehel www.tulevikuopetaja.ee.

Tags:

Autorist