Cisco – parim e-õppemudel

Edulugu

2011. aasta sügis tähendab Eesti Infotehnoloogia Kolledži (EIK) jaoks kümne aasta täitumist Cisco Networking Academy liikmena. Selle ülemaailmse programmi liikmelisus on andnud EIK tudengitele võimaluse saada osa maailmatasemel tehnoloogiaharidusest ja seda olulisel määral just e-õppe vormis. Kõiki Cisco Networking Academy võimalusi on EIKs aidanud realiseerida väga omapärane ja energiline õppejõud Truls Ringkjob, kellelt uurisime möödunud suvel natuke täpsemalt, kuidas ta Eestisse sattus ning millisena e-õppe tulevikku oma kogemusele toetudes näeb.

Kuidas sattusid Eestisse ja Eesti Infotehnoloogia Kolledžisse?

Nagu paljusid teisigi mehi, tõi mind Eestisse armastus, ilu ja elu ise. Kohtusin Eesti naisega, armusin, abiellusin ning ta tegi ettepaneku siia kolida. Ma olin alati tahtnud Euroopas elada, kuna mu isapoolne suguvõsa on siiani Norras. Eesti oli samuti viikingite koduks ning tänu tihedale ajaloolisele sidemele Skandinaaviaga tundus mulle, et liigun tagasi koju.

Mida ja kuidas sa Eesti Infotehnoloogia Kolledžis õpetad?

Ma õpetan kolledžis kolme kursust:

  1. CCNA Exploration,
  2. CCNA Security ja
  3. CCNP Curriculum.

Kasutan õpetamisel kombineeritud õpet – osaliselt toimub õppetöö veebis, osalt loengute kujul.

Kõik õppeained on veebipõhised ja väga hästi koostatud, sisaldades rohkelt Flashi abil illustreeritud näiteid, mis teevad teksti läbitöötamise oluliselt põnevamaks. Siis on meil praktikatunnid Cisco laboris, kus tudengid harjutavad läbi teoorias omandatut. Lisaks tuleb iga peatüki lõpus läbida veebipõhised testid. Loengute puhul mõned neist salvestatakse, mis võimaldab tudengil neid endale sobival ajal vaadata.

Mis on Cisco Network Academy ja kuidas see toetab sinu tööd õppejõuna?

Cisco Network Academy programm on ülemaailmne Cisco sponsoreeritud programm, mis alustas umbes 14 aastat tagasi ühe õppekavaga. Praegu kuulub programmi neli õppekava:

  1. IT Essentials: PC Hardware and Software,
  2. CCNA õppekava kahes vormis (Discovery ja Exploration),
  3. CCNA Security,
  4. CCNP.

EIKs õpetame suundi CCNA Exploration, CCNA Security ja CCNP. Omapäraseks teeb kogu programmi fakt, et Cisco eraettevõttena on panustanud sinna miljoneid dollareid, tagades õppekavade sisu kaasajastatuse ning töökorras olemise. Lisaks on nende poolt kogu infrastruktuur dünaamilise e-õppekeskkonna näol. Kõik kursused on suunatud sellele, kuidas disainida, paigaldada ja hallata arvutivõrke ning tagada nende ja interneti turvalisus.

Programm annab õpetajatele ligipääsu veebipõhisele õppekavale ning isegi praktikumide läbiviimiseks vajalikule simulatsioonikeskkonnale juhul, kui puudub reaalne labor. Slaidid ja isegi loengute ülesehitus on kättesaadav, võimaldades õpetajatel keskenduda olulisimale: nimelt õpetamisele.

Kui oluline on sinu hinnangul e-õpe tänapäeva õppija jaoks?

Minu arvates loeb koolis selliste õpetajate olemasolu, kellele tõesti meeldib õpetada ning kes hoolivad siiralt oma õpilastest! See on õpetamise juures kõige olulisem. Paljud ülehindavad tehnoloogiate tähtsust uusima ja parima õppemeetodina. Muidugi võib see olla suurepäraseks vahendiks. Pealegi on valdav enamik tänapäeva tudengeid niivõrd suured arvutikasutajad, et õppejõud peab juba nende tähelepanu saamiseks õppetöö e-õppekeskkonda kolima. Mis muidugi ei tähenda, et teatud kursused ei vajaks praktikume ning õppejõu ja teiste tudengitega kohtumisi.

Kuidas toetab Cisco Networking Academy e-õppe arengut ja kasutamist?

Cisco on tasahilju saanud üheks juhtivaks tegijaks e-õppes. Nad pakuvad ühte kõige töökindlamat, paindlikumat ning minu hinnangul parimat mudelit, kuidas oma kursust e-õppes üles ehitada. Kõik õppekavad, laborid ja testimiskeskkond on Ciscos välja töötatud ning koolidele täiesti tasuta! Lisaks on neil seljataga 14aastane kogemus. Kusjuures Eestis on see programm kestnud juba 10 aastat.

Milline on õpetamise ja õppimise tulevik?

Tundub, et kõik tahavad tänapäeval internetis olla, seega kolib ka õpetamine ja õppimine sinna. Põhiline on aru saada, millal on vaja kohtuda tudengitega näost näkku ja kas baasloenguid oleks võimalik läbi viia vaid korra ning need edaspidi tudengitele järelvaadatavaks teha. See säästaks oluliselt õppejõu aega. Samas mõtlen, kas see kõik võimaldab õppejõul olla efektiivsem ja õpetada rohkem tudengeid? Kas see tähendab vähem õpetajaid ja reaalajas loenguid? Kas tudengid tõesti eelistavad salvestatud loenguid interaktiivsetele? Praegu on maailmas piisavalt täiesti veebipõhiseid kursuseid. Kuid kas kõik kursused liiguvad samas suunas? Ma ei oska sellele vastata, kuid usun, et see ei peaks nii olema. Tähtis on tasakaal tehnoloogia ja klassiruumi kasutamise vahel.

Kas Eesti võib olla e-õppe valdkonnas esirinnas?

Eesti on juba esirinnas kõiges, mis puudutab tehnoloogia kohandamist igapäevasesse ellu. See puudutab ka e-õpet. Me oleme juba praegu esirinnas, kuid selle kõige juures ei tohi me unustada traditsioonilisi viise ja meetodeid.

Tags:

Autorist