Praktikumi- ja loengusalvestuste põnev maailm

Projektide börs

Juba selle aasta jaanuaris sai alguse kaheksa rakenduskõrgkooli ühisprojekt, mille raames avaneb tuleval õppeaastal kõigil projektis osalevatel rakenduskõrgkoolidel võimalus kasutada maailmatasemel praktikumi- ja loengusalvestuslahendusi. Kõigile partneritele (vaata projektis osalevate rakenduskõrgkoolide nimekirja artikli lõpus) soetatakse vähemalt üks spetsiaalne riistvaraline salvestusseade, mis suudab automaatselt (graafiku alusel) salvestada ja otseülekandes internetti saata praktikumis või loengus toimuvat. Sedasi võivad rakenduskõrgkoolide õppurid ka pika maa tagant õppetöös osaleda. Riistvaralistele seadmetele lisaks soetatakse projektipartneritele vajalikud tarkvaralitsentsid, mis tagab kogu investeeringu tõrgeteta kasutuse vähemalt järgneval neljal õppeaastal.

Mida projektiga saavutatav Eesti rakenduskõrgkoolide jaoks tähendab?

Tänu kirjeldatud tehnilisele terviklahendusele saavad kõik projektipartnerid edaspidi äärmiselt hõlpsalt ja kõrge kvaliteediga (kuni FullHD) salvestada (ning otseülekandes internetti saata) koolides toimuvaid praktikume ja loenguid. Seejuures võib potentsiaalne auditoorium õpikogemusest osa saada kas või Lõuna-Ameerika džunglis viibides. Õppejõudude arvutitest täiesti sõltumatu süsteem salvestab korraga seda, mida õppejõud näitavad oma arvutist klassiruumis, ning samas ruumis asuva videokaamera pilti ja muidugi heli ehk siis õppejõu kõnet.

Projekti raames kasutusele võetav lahendus vajab keskserveri teenust, mille kaudu saavad huvilised loengutega reaalajas või tagantjärele tutvuda ning kus toimub süsteemi keskne haldamine. Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus võtab enda kanda ühiselt jagatud serveriteenuse üles seadmise ning annab tasuta kasutamiseks kõigile osalistele. Selleks et keskserver tõrgeteta töötaks, investeerib Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus sel aastal vastava taristu arendamisesse enam kui 90 000 eurot.

Kõik eespool kirjeldatud investeeringud ja tegevused teeb võimalikuks ühisprojekt “Kaasaegse praktikumi- ja loengusalvestussüsteemi hankimine ning ühine kasutusele võtmine Eesti rakenduskõrgkoolides”, mille ellu viimist toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondist koos Eesti Vabariigiga läbi meetme “Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine“ alameetme “Rakenduskõrgharidusõppe õppeinfrastruktuur“. Projekti abikõlblik kogumaksumus on 337 082 eurot ja projekti toetusprotsent on 95%.

Projektis osalevad rakenduskõrgkoolid:

Eesti Infotehnoloogia Kolledž

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Tallinna Tehnikakõrgkool

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

Sisekaitseakadeemia

Eesti Lennuakadeemia

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

Tags:

Autorist