Uute õpisuundade algataja – iBooks Author

Tööleht

Täna räägime programmist nimega iBooks Author, millega Apple mõni aeg tagasi turule tuli ning mida võib pidada uute õpisuundade algatajaks. Hariduses olevad muutlikud ajad ning uue künnise ootused on sarnased mõne aasta taguse ajaga majanduses, kus vana moodi edasi minna oli raske. Siiski on haridus arhailisem, kesksete otsuste tegemine pigem pikaajalisem ning suurt innovatsiooni kohati kardetakse.

Mida Apple tegi? Ta andis tavakasutajale võimaluse hakata ise loojaks, olgu see siis õppejõud, õpetaja, kirjanik või lihtsalt huviline. Samuti avati Apple’i virtuaalse raamatupoe iBookstore’i kõrval õpiobjektide (Apple’i termini kohaselt pigem töövihikute) ning kursuste keskkond iTunes U.

Lisaks on kasutajale loodud mugav kasutuskeskkond koos Apple’i teiste toodetega sarnased võimalused ning käsud. Toode on veel oma esimesest versioonist tulenevalt pisut toores, kuid omab häid märke, kuhu see kõik jõuda võiks. Kasutajale antakse laiad võimalused oma raamatu või muude materjalide loomiseks, lisades sinna viiteid, lisamaterjale mitmetest erinevatest meediavormidest. Kõik see teeb tuleviku õppimise palju kättesaadavamaks ning võimalusterohkemaks.

iBooks Authoril on kasutajale küllaltki sarnane kasutajapaneel, mis on tuttav presentatsioonivahendist Keynote – vasakul küljel näete oma raamatu lehekülgi ning kesksel vaatel hetkel aktiivset lehekülge.

Iga lehe muutmine on samuti tehtud lihtsaks, loominguliseks, töötab samade loogikate ja funktsionaalsusega kui Pages ning juba nimetatud Keynote. Tekstide jaoks leiab kasutaja endale mugavad tekstialad ning erinevate meediate sisseviimine on ääretult kerge. Elementide paigutamine toimub vabalt kursoriga, mis annab kasutajale vabad käed oma teose kujundamisel ja küljendamisel. Kõik mugavalt Drag and Drop (Lohista ja aseta).

Oma raamatute ja õppevahendite illustreerimiseks ning atraktiivsemaks tegemiseks on iBooks Authoris võimalus nimega Widgets, kus saab oma materjali lisada galeriisid, erinevat audiot, videot, interaktiivseid pilte, 3D-lahendusi, Keynote’i presentatsioone ning HTMLi.

Seega jõuab lugejateni hulk lisasid, mis senini olid seotud mingi veebirakendusega, kus lisamine ja uuendamine käis IT-inimese kaudu. iBooks Author võimaldab kasutajal liita oma loodavasse dokumenti näiteks loenguvideo, -slaidid, erinevad interaktiivsed lahendused jm. Lisaks annab HTML erinevad võimalused, sidumaks veebi, luua dokumendi sisse ka teste ning erinevaid interaktiivseid küsimustikke.

Teine, millega Apple avalikkuse ette tuli, oli iTunes U uuendus, mis juba varasemalt oli mõeldud haridusvaldkonna materjalidele ning nüüd võimaldab kokku panna terveid aineid koos tagasiside, õpiülesannete ja -väljundite kaardistamistega. Tundub, et on olemas kõik selleks, et luua kvaliteetseid ning atraktiivseid õppematerjale. Meie mõistes repositoorium, mis on kasutajatele tasuta, kõik meeldivalt kujundatud kasutajakeskkonnas.

Siiski ei leidu iTunes U valikus ühtki Eesti kooli. Arvan, et meil tasuks panustada, see on võimalus teha midagi ilusat, head ning loovat, mis oleks maailmale vaatamiseks ja kasutamiseks. Reaalselt head ja toimivad asjad ei sünni iseenesest ning meie väiksust arvestades ei ole optimaalne omase jonnakusega püüda jalgratast leiutada. Maailmas pakutavat hästi ära kasutades tooks see meile au ja reklaami. iBooks on küll praegu Apple’i-keskne toode/teenus, kuid vahendina on see täiesti arvestatav ning iTunes U sillana maailma samuti. Kindlasti tekivad ka teistel IT-hiidudel sarnased lahendid, mida saaksime hiljem paralleelselt kasutusele võtta.

Tags:

Autorist