Mindomo – mõistekaart uut moodi

Tööleht

Loo, salvesta arvutisse pildi või PDFina, jaga internetis või saada e-postiga, vistuta veebilehele, tee ettekannet. Kõike seda võid teha üksinda või koostöös teistega. Mindomo keskkonna kasutajaks saad registreerida aadressil. Kiiremini läheb see Facebooki, Gmaili või Yahoo konto omanikel.

Loome mõistekaardi Mindomo keskkonnas

Mõistekaart on tavaliselt puukujuline, koosneb omavahel ühendatud mõistetest (topics). Mõistekaart saab alguse pealkirjastamisest (Title) – sellest saab ka mõistekaardi keskne mõiste (Central topic). Igal kaardil on seda ainult üks.

Mõisted, mida me hakkame lisama, on peamised mõisted (Main topic). Neid võib olla nii palju, kui tahad lisada. Lisamiseks klõpsa rohelisel plussil. Selle kõrval oleval noolel klõpsates saab valida, kas mõistekast asub all (Topic below) või üleval (Topic above).

Peamised mõisted on seotud alammõistetega (Subtopics). Neid võib samuti ühele peamõistele lisada palju. Igale alammõistele võib omakorda lisada alammõiste. Nende lisamiseks tuleb valida käsk Subtopic rohelise plussi kõrvalt noole abil või vajutada lihtsalt TAB-klahvi.

Mõistekaardile on võimalik lisada selliseid mõisteid, mis ei ole seotud puuga, neid kutsutakse Floating topic. Nendele saab samuti lisada alammõisteid. Soovi korral võib eraldiasetseva mõiste siduda mõne teise mõistega (Relationships -> Insert between two topics), selleks tuleb klõpsata mõiste peal, millega siduda tahad. Sama vahendi abil saab siduda ka peamõisteid või alammõisteid omavahel. Loodud seosel saab muuta värvi, paksust, kuju, mustrit ja noolt. Seose liigutamiseks tuleb lohistada kollasest ringist kinni hoides.

Muudame mõistekaarti  ja lisame meediaobjekte

Kõiki mõistekaste on võimalik muuta, klõpsates kasti ülemises paremas nurgas tekkiva noole peal. Valikus on fondi, teksti suuruse, joonduse, seosejoone värvi, seosejoone kuju, vorminduse kopeerimise (taskulamp), paksuks, kaldkirjaks, läbijoonitud kirjaks, tekstivärvi, taustavärvi ja tekstikasti kuju muutmise nupud. Lisaks nendele veel muid käske.

Kompleksselt saab muuta mõistekaardi välimust teema (Themes) abil ja puu kuju küljenduse (Layout) käsu abil.

Boundary käsu abil on võimalik üks haru (Branch) võtta gruppi. Aktiivne peab olema selle haru peamine mõiste (Main topic)

Iga mõiste juurde saab lisada kommentaari, lingi veebilehele või failile, pildi, audio või video või ikooni.

Kommentaari lisamiseks tuleb tekst trükkida vastavasse kasti, siis nurgast lihtsalt sulgeda. Kommentaari teksti saab ka vormindada. Kommentaari on näha, kui mõistekasti juurde tekkinud märgile hiirega minna, kommentaar avatakse ilma hiireklõpsuta.
Lingi lisamiseks tuleb trükkida lingi aadress, soovi korral ka lingi kirjeldus ja vajutada nupul Set. Seejärel tuleb lingi tegemise kast nurgast sulgeda. Lingi arvutist lisatavale failile saavad luua ainult Mindomo Premium versiooni omanikud.
Pildi lisamiseks tuleb pilt otsida kas Mindomo galeriist või lisada veebiaadressilt või otsida sobiva otsingumootori abil ja siis käsuga Set lisada. Oma arvutist saavad lisada pilti ainult Premiumi omanikud. Pilti saab ka teksti suhtes paigutada mõistekasti sees.
Audio ja video on samuti vaja lisada veebilingi abil. Saab lisada ka otsimise abil Youtube’i või Vimeo video. Video suurust tekstikasti see on võimalik muuta.
Ikooni lisamiseks lihtsalt vali ja klõpsa.

Koostame mõistekaardist ettekande

Mindomo mõistekaardist saab lihtsa vaevaga ettekande, mis on sarnane Prezi keskkonnas looduga.

Esmalt tuleb valida paremalt ülevalt Presenter käsk. 1. slaid valitakse automaatselt, aga soovi korral võib muuta seda, kui palju mõisteid esimesel slaidil näidatakse. Selleks tuleb lihtsalt hiirega muuta märgistatud ala suurust. Ala keskel on nr 1. Uue slaidi lisamiseks klõpsa üleval menüüs plussi peal ja hiirega lohistamise abil märgistada ala, mida näidata järgmise slaidi peal. Slaide saab kustutada ja järjekorda muuta.

Ettekannet saab vaadata, kui vajutad plussi kõrval olevale noolele. Avanevas aknas on allservas tööriistariba, kus oleva noole peal klõpsates saab slaide vahetada. Saab vaadata ka üle ekraani. Mõistekaardi loomise aknasse saab tagasi parempoolse nupuga. Presenteri vaatest tagasi mõistekaarti edasi looma või muutma saab paremas servas oleva noole abil.

Share käsu abil on võimalik mõistekaarti avalikustada, jagada ja parooli alla panna. Samast valikust Publish käsu alt saab mõistekaardi URLi ja koodi vistutamiseks. Samast saab sisse-välja lülitada, kas soovitakse näidata ettekandena või mitte.

Tasuta Mindomo kontoga saab luua 3 mõistekaarti. Premium versiooni saab osta või kuuks ajaks tasuta, kui 5 sõpra sinu soovitusel endale konto registreerivad. Täpsemalt juba Mindomo lehelt.

Vaata Mindomoga tehtud mõistekaardi ettekannet siit või QR-koodi abil.

Sisukaid mõistekaarte!

Tags:

Autorist