Iga innovatsioon on selle algataja nägu

Avaartikkel

Selle aasta konverents tekitas mõtteid ja andis ideid, kuidas digiajastu teemaga tulevikus edasi minna. Saime juurde kindlust, et digiajastu teema nõuab paremat kontseptuaalset ettevalmistust, ja usku, et haridus peab digiajastu uksest jõulisemalt sisse astuma. Püüame oma tegevustega haridusasutustele selle protsessi piisavalt meeldivaks ja põnevaks teha. Selles uudiskirjas leiate meie uue algatuse reklaami – “Digiajastu infotund”.

Infotunni idee on tutvustada ja arutada sügavamalt digiajastu teemasid. Soov on arutleda koos teiega, millist rolli mängib digiajastu hariduses ja õppeprotsessis. “Digiajastu infotunnis” käsitletavad teemad saab iga haridusasutus ise oma soovide ja õpetajate huvide põhjal kokku panna. Loome võimalused partnerluseks, et tagada digiajastu protsesside jätkusuutlikkus kõigil haridustasemetel ja just sellisel arenguetapil, nagu selleks ollakse valmis.

Innovaatilised arengud on iga kooli oma nägu ja sellele ei saa üheselt või keskselt läheneda.

Innovaatilised arengud on iga kooli oma nägu ja sellele ei saa üheselt või keskselt läheneda. Kõik sõltub iga haridusasutuse arengutest ja võimetest. Sellepärast püüamegi “Digiajastu infotunniga” olla väga personaalsed ja lähtuda just haridusasutuse vajadustest. Suuremat kasu ja sünergiat ootame infotundidega seoses innovaatiliste õpetajate kogukonna kasvatamisest igas koolis. Koostöös kolleegidega on suurem tõenäosus saada üle karidest ja mägedest, mis uudsete vahendite kasutamine võib meis tekitada. Väsimus on vahel kiire tulema. Soovime, et pärast väikest tagasilööki ei visataks digivahendit kohe nurka. Koos kolleegiga on kindlasti toredam ja põnevam erinevaid aineid omavahel siduda. Soovime olla Teie partner digiajastu kiirteel ja koos Teiega see põnev tee läbi sõita, kas siis natuke aeglasemalt või lausa helikiirusel.

Tulemas on suur suvi ja patareide laadimise aeg. Nüüd on meil aega, et vaadata tagasi möödunud sügisesse, talve ja kevadesse – võtta sealt kaasa parim, lasta suve jooksul sellel kaasa võetud heal kasvada ja areneda ning uuel kooliaastal mõtted teoks teha.

Tags:

Autorist