Rakenduskõrgkoolide õppeinfosüsteem ÕIS

Tegemist on kutse- ja kõrgkoolidele suunatud õppeinfo haldamise süsteemiga. Selle eesmärk on tagada tudengitele, õppejõududele ja töötajatele moodne ning kasutajasõbralik keskkond õppetöö läbiviimiseks. Õppeinfosüsteem on pidevas arenduses, et käia kaasas õppetöö protsesside arengute ja kasutajate vajadustega.

Õppeinfosüsteemi ajalugu

Olemasolevate süsteemide puuduste tõttu otsustas Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu 2007. aastal alustada ühise õppeinfosüsteemi arendamist. Projektis osalesid 9 rakenduskõrgkooli, haridus- ja teadusministeerium ning EITSA. Esimene versioon uuest infosüsteemist valmis 2009. aasta teisel poolel ja infosüsteem võeti esmalt katseprojektina kasutusele Eesti Infotehnoloogia Kolledžis ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Pärast edukat katseprojekti juurutati uus süsteem järk-järgult ka teistes liikmeskoolides. Kõrgkoolide kasutajakogemuse abil täiendati funktsionaalsust ja infosüsteemi kasutajasõbralikkust.

Aastatel 2010–2012 on ÕISi jõudsalt edasi arendatud, loodud uusi mooduleid ja osaletud edukalt kahes Euroopa struktuurfondide meetmes:

− meede „Infoühiskonna edendamine“, projekt „Kõrgkoolide õppeinfosüsteemi ÕIS edasiarendamine“, rahastus 1 614 348 krooni.

− meede „Kõrgkooli innovatsioon“, projekt „Õppeinfosüsteemi moodulite arendamine“ rahastus 196 200 eurot.

ÕISi funktsionaalsus

ÕIS katab pea kogu õppetöö spektri ning püüab automatiseerida ja digiteerida kõiki selle erinevaid protsesse. Õppur võib sealt hõlpsalt leida isikliku tunniplaani, hinded, õppematerjalid, deklaratsioonid ja palju muud. Õppejõud leiab seal esilehelt hindamist vajavad kursused, protokollid, saab esitada aruandeid või vaadata õppurite hinnanguid kursuste läbiviimise kohta. Administraator saab jälgida kõiki toimuvaid protsesse ning juhtida ajaliste juhistega süsteemi käitumist. ÕISi erinevaid mooduleid ja funktsionaalsust on palju ning uusi võimalusi luuakse vajaduse korral pidevalt juurde.

Erilise tähelepanu all on liidesed väliste infosüsteemidega, nt EHIS, SAIS, kõrgkoolide LDAP-id. Arendamisel on liidestus e-õppekeskkonnaga Moodle.

ÕISi tehniline kirjeldus

Arendusvahendid ja serveri tarkvara põhinevad läbinisti avatud lähtekoodil (Ubuntu LTS, Apache, Zend Framework, Mootools, MySQL jne).

ÕIS on üles ehitatud põhimõttel, et kõikidel koolidel on ühtne tarkvarakood ja isoleeritud, kuid samas struktuurilt identsed andmebaasid. Loodud õppeinfosüsteemi saab erisoovide põhjal muuta või laiendada.

Viimastel aastatel on õppeinfosüsteemi kasutajatega liitunud mitmed kõrgkoolid ning selle kasutajate ring aina laieneb. ÕIS on oma ülesehituselt väga paindlik ja universaalne ning sobib õppetöö haldamiseks kõikides kutse- ja kõrgkoolides. Täpsemalt võib õppeinfosüsteemist lugeda aadressil www.eitsa.ee/ois.

Tags:

Autorist