Arvutiprogrammi Mathcad kasutamisest õppe- ja teadustöös

Mathcad on arvutiprogramm, mida kasutavad miljonid insenerid, teadlased ja üliõpilased mitmesuguste arvutuste sooritamiseks, arvutustulemuste graafilisteks kujutamiseks, animeerimiseks ja tekstide kirjutamiseks.

Veebilehelt leiate Mathcadi tutvustuse. Seal selgitatakse, mida uut on Mathcadi versioonis 14, võrreldakse eri versioone ja antakse ülevaade Mathcadi laiendpakettidest. Peatselt tuleb turule Mathcadi uus versioon Mathcad Prime 1.0 Alpha.

Matemaatika õpetamismeetodite rikastamine infotehnoloogia võimalustega suurendab õpetamise ja õppimise tulemuslikkust ning muudab õppeprotsessi mobiilsemaks ja õpilasele huvitavamaks.

Eesti Maaülikooli tehnikainstituut on valinud matemaatika õpetamise abivahendiks arvutiprogrammi Mathcad järgmistel põhjustel:

 1. Interaktiivsete ja mitteinteraktiivsete loengutekstide koostamise võimalus.
 2. Matemaatiline avaldis näeb välja nii nagu raamatu leheküljel.
 3. Programmiga on lihtne animeerida.
 4. Interaktiivsetes loengutekstides arvutavad valemid automaatselt ja üliõpilasel on võimalus loengutekstide valemeid katsetada.
 5. Mathcadi töölehele saab sisestada pilte, jooniseid jne.
 6. Tekstiredaktor on piisavalt hea valemite juurde kommentaaride kirjutamiseks.
 7. Mathcadi töölehte saab avada e-õppekeskkondades, kui arvutisse on installeeritud Mathcad.
 8. Erinevate ülesandevariantide genereerimise võimalus.
 9. Mathcadi saab kasutada teadus- ja lõputööde arvutuste tegemisel ja illustreerimisel.Näiteks:
  http://toru.ee/view/0b7a51a102cc
  http://www.youtube.com/watch?v=2PKsOFhv-gI&feature=channel
  http://www.youtube.com/watch?v=MNTztcBsBoA
  Samuti saab Mathcadi kasutada õpiobjektide loomisel.
 10. e-Õppe Arenduskeskus on soetanud Mathcad 14 litsentsi kutse- ja kõrgkoolides kasutamiseks.

Mathcadi materjalid algajatele on üleval e-Õppe Arenduskeskuse repositooriumis.

Repositooriumis kõigile kättesaadav materjal sisaldab 4 videoloengut, 4 videopraktikumi, 4 interaktiivset faili, 4 mitteinteraktiivset faili ja 3 komplekti harjutusülesandeid teadlastele, õppejõududele ja üliõpilastele, kes soovivad hakata kasutama Mathcadi mitmesuguste ülesannete lahendamisel ja videoklippide koostamisel.

 

Tags:

Autorist