Ootame Sind koolitustele!

Koolitus

Head uudiskirja lugejad! e-Õppe Arenduskeskus pakub kõikidele õppejõududele ja õpetajatele ning teistele huvilistele erinevaid e-õppe kursusi, mis toetavad meil välja töötatud haridustehnoloogilisi pädevusi.

Koostöös Eesti kõrgkoolidega on meil olemas terviklik ning pidevalt täienev e-õppe koolitusprogramm, mille raames pakume kursusi nii e-õppega alustavale kui ka edasijõudnud huvilisele. Praegu on meie koolitusprogrammis 3 baastaseme, 19 kesktaseme ja 5 kõrgtaseme kursust. Lähtudes eelmisel aastal toimunud “Uute koolituskursuste hanke 2010” tulemustest, toetatakse sellel aastal Primus ja VANKeR programmi toel veel seitsme kesk- ja kõrgtaseme kursuse väljatöötamist:

  • “Mõistekaart õppetöös” ja “Sissejuhatus enesejuhitavasse õppimisse” (Tallinna Ülikool)
  •  “Aktiivõppe meetodid e-õppes” (Tartu Ülikool)
  • “Kujunduse alused” (Tartu Kunstikool)
  •  “Audiovisuaalsete õppematerjalide loomine” (Tallinna Tehnikaülikool)
  •  “Sissejuhatus virtuaalmaailmadesse” ja “Adobe Flash edasijõudnutele” (Eesti Infotehnoloogia Kolledž)

Kursusele “Adobe Flash edasijõudnutele” saab juba registreerida nii kevad- kui ka sügissemestri gruppi!

Tule tutvu e-Õppe Arenduskeskuse koolituskalendriga!

Registreerumine kursustele: http://registreerimine.e-ope.ee

NB! Kõiki e-õppe koolitusprogrammis olevaid kursusi on võimalik tellida kooli sisekoolitusena, kui osalejaid on vähemalt 12! Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge palun e-Õppe Arenduskeskuse koolituste projektijuhi poole:

Mari-Liis Peets
e-post Mari-Liis.Peets[at]eitsa.ee
tel 628 5870

Kohtumiseni koolitusel!

e-Õppe Arenduskeskus

E-õppe koolitusprogrammi kursustel osalemist toetavad Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmid VANKeR ja Primus. Täpsemalt:

VANKeR programmi partnerkoolid saavad taotleda kursuse maksumuse 100%-list hüvitamist. Juhised selleks leiate VANKeR programmi portaalist.

Programmi Primus partneritel tuleb tasuda 5% koolituse maksumusest (omafinantseeringu osa). Selleks palume eelnevalt kontakteeruda oma kooli Primus programmi koordinaatoriga.

Teave õpetajatele

Meieni on jõudnud väära informatsiooni, justkui läheks tähtajalise töösuhtega õpetajate koolitamine maksustamise alla. Anname teada, et nii see ei ole!

Õpetajad, kes töötavad koolides osalise tööajaga (töövõtu- või käsunduslepingu alusel), saavad osaleda meie e-kursustel samadel tingimustel kui täistööajaga (töölepinguga) õpetajad. See tähendab, et tähtajalise töösuhtega õpetajate töökoolitus ei lähe erisoodustusmaksu alla.

Kõik õpetajad, ka tähtajalise lepinguga, on oodatud registreeruma meie e-kursustele!

Koolitused aprillis:

Tags:

Autorist