Rahvusvahelised peaesinejad e-Õppe Arenduskeskuse kevadkonverentsil 2010

Hans W. Giessen

Hans W. Giessen on õppinud Berliinis, Saarbrückenis ja Metzis (Prantsusmaal), doktorikraadi omandas ta Saarlandi Ülikoolist, kus ta ka praegu õpetab.

Sarah Guri-Rosenblit

Prof. Sarah Guri-Rosenblit töötab organisatsiooni International Academic Outreach direktorina ning Iisraeli Avatud Ülikoolis õppejõuna. PhD hariduses ja poliitikateadustes omandas ta 1984. aastal Stanfordi Ülikoolist. Tema uurimishuvideks on kõrgharidussüsteemid, kaugõpe ja e-õpe. Temalt on nendes valdkondades ilmunud raamatuid ja mitukümmend artiklit. Viimasel kümnendil on ta osalenud paljudes rahvusvahelistes ja riiklikes kõrgharidusele keskendunud foorumites ja aruteludes. Alates 2003. aastast on ta olnud UNESCO Scientific Committee of Europe and North America liige. Veel on ta eksperdina kaasatud HESC’i (Higher Education and Social Change). Tema viimane raamat “Digital Technologies in Higher Education: Sweeping Expectations and Actual Effects” avaldati 2009. aasta märtsis.

Ian R. Harrison

Emeriitprofessor Ian R. Harrison kuulus ligi 40 aastat tagasi Penn State University (PSU) Polymer Science programmi asutajate ringi ning töötas mitmel perioodil sealsamas professori ja laborijuhina. Temalt on ilmunud ligikaudu 150 publikatsiooni polümeeride valdkonnas ja teda on autasustatud mitmete auhindadega nii õpetamise kui ka teadustöö eest. Peale PSU on ta andnud lühikursusi paljudes riiklikes teadusorganisatsioonides ning ettevõtetes. Viimase 20 aasta jooksul on ta välja töötanud mitmeid kontseptuaalseid animatsioone ja virtuaalseid vahendeid tehnilistele kursustele. Seda tegevust on toetatud ka NFSi grantidega.

Jyrki Pulkkinen

PhD, GeSCI tegevjuht

Enne GeSCI-ga liitumist töötas Jyrki vanemnõunikuna Soome Välisministeeriumis, kus ta vastutas IKT, teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooniga seotud arengukavade eest. Lisaks on ta töötanud konsultandina IKT ja hariduse integreerimise vallas Lõuna-Aafrika Vabariigis. Projektijuhi ja konsultandina on ta panustanud erinevate valdavalt IKT-le ja haridusele keskenduvate programmide ja projektide nõustamisse ja hindamisse. Tema hariduslik taust ulatub õpetamisest teaduse ja projektijuhtimiseni. Jyrki on olnud projektijuht ja teadur paljude rahvusvaheliste, Euroopa Liidu toetusega ning riiklike projektide ja algatuste juures. Ta on avaldanud mitmeid oma uurimistegevusele keskendunud artikleid. Jyrki omandas PhD 2004. aastal Oulu Ülikoolis. Ta on Oulu Ülikooli haridustehnoloogia uurimisrühma asutaja ja on samas ülikoolis palju aastaid professorina mainitud valdkonnas töötanud.

Tags:

Autorist