Õpiobjektide repositooriumid

Koolitus
  • Koolitaja: Martin Sillaots, Tallinna Ülikooli Informaatika instituut
  • Maht: 1 AP
  • Toimumise aeg: sügis 2009 (100% veebipõhine kursus)
  • Õpikeskkond: Wikiversity

Mis mõtted teis tekivad, kui kuulete sõna „repositoorium”? Mis on õpiobjektid ja metaandmed? Mida kujutavad endast õpiobjektide korduv- ja ristkasutus ning haridustehnoloogia standardid? Need tunduvad olevat tehnilised terminid ja esmapilgul pole neil õppimise ja õpetamisega mingit seost. Siiski ei saa tänapäeva e-õpe ilma nendeta enam hakkama. Miks see nii on? Sellele ja teistele teemaga seotud küsimustele annab vastused 2009. aasta sügisel käivituv e-kursus „Õpiobjektide repositooriumid”.

Kursuse ülesehituses on põhiliselt arvestatud autorite vajadustega. See on sihtgrupp, kes loob e-materjale ja soovib neid levitada interneti vahendusel. Neile on oluline, et materjalid võimalikult laialt leviksid ja kasutajad need üles leiaksid. Loodav kursus rahuldab ka kursuse disainerite vajadusi. Selle sihtgrupi moodustavad enamasti õpetajad, kes soovivad leida olemasolevaid materjale ning nende põhjal kursusi kokku panna. Teatud määral sobib see kursus ka sisupakkujatele – organisatsioonidele, kes on huvitatud repositooriumi soetamisest ja materjalide levitamisest suuremas mahus. Peale õppematerjalide leidmise ja avaldamise on see sihtgrupp huvitatud ka repositooriumi mugavast haldamisest ning selle ühendamisest ülemaailmsetesse võrgustikesse.

Kursuse läbinu orienteerub järgmistes teemades: repositooriumide olemus ja näited, metaandmed, taksonoomia, folksonoomia, metaandmete automaatne genereerimine, andmete visualiseerimine, õpiobjektid, kvaliteedinõuded, autoriõigused, õpiobjektide ja metaandmete standardid, repositooriumide võrgustikud – ning teistes valdkonnaga seotud teemades.

Kursuse alguses määratleb osaleja ise oma rolli ja eesmärgid – koostab nn õpilepingu. Sõltuvalt kursuslase eesmärkidest koostab ta kursuse käigus oma erialaga seotud lühikursuse olemasolevate materjalide põhjal, avaldab oma loodud materjale ja kirjeldab metaandmeid, installeerib repositooriumi haldussüsteemi ja ühendab selle globaalsesse võrgustikku. Kursuse lõpus sooritab kursuslane enesehinnangu, kus analüüsib kursuse alguses püstitatud eesmärkide täidetust. Kursuse juhendaja roll on hinnata eesmärkide jõukohasust, lähtudes kursuslase taustast, ja antud hinnangu tõepärasust, ühtlasi pakkuda tuge õpitegevuste sooritamisel.

 

 
Tags:

Autorist