Haridustehnoloogid Leonardoga Hispaanias

Projektide börs

Eelmisel aastal rahastas Leonardo da Vinci programm VETPRO projekti „Kutsehariduse kvaliteedi parendamine innovatiivset tehnoloogiat rakendades”. Selle projekti käigus on toimunud kaks õppelähetust e-Kutsekooli konsortsiumi haridustehnoloogidele ja e-Õppe Arenduskeskuse projektijuhtidele. Esimene lähetus viis 15 inimest Plymouthi Lõuna-Inglismaal ja teine 12 inimest Sevillasse Lõuna-Hispaanias, eesmärgiga tutvuda e-õppe ja IKT vahendite rakendamisega nende riikide kutseõppeprotsessis.

Märtsikuises Sevillas võttis meid vastu soe kevadpäike ja Ignacio Camacho, kes vastuvõtva organisatsiooni esindajana oli ette valmistanud meie nädalase õppeprogrammi. Olime ka ise veidi kodutööd teinud ja Heikki Eljase (Tallinna Majanduskooli haridustehnoloog – toim) eestvedamisel läbinud keelelis-kultuurilise ettevalmistuskursuse. Vastuvõtva partneri INCOMA (http://www.incoma.net/espanol/ingles/quienes.php) kontor asus Sevilla ajaloolises vanalinnas, nii et juba enne kohalejõudmist tegime suursuguse linnaga esimest tutvust. Põhjamaalasele avaldasid muidugi muljet rohked apelsinipuud, mis kasvasid otse tänaval.

INCOMAs tutvustati meile Hispaania haridussüsteemi ja saime ka eelinfo nädala jooksul külastatavate organisatsioonide kohta. Hispaania haridussüsteem ja kutseharidussüsteem erinevad meie omast. Põhikoolijärgne keskharidus Educación Secundaria Obligatoria on nelja-aastane kohustuslik õpe 11–15 aastastele õpilastele. Pärast seda on võimalus astuda kõrgemasse kaheaastasesse keskkooliBachillerato (kus valitakse spetsialiseeritud õppesuund), kutsekooli Ciclos Formativos de Grado Medio, õppida aasta aega ametit (Programas de Cualificación Inicial Profesional) või minna tööle.

Õpetajate koolituskeskus CEP on ühine kogu haridussüsteemile ja korraldab õpetajate täienduskoolitusi kõigile regiooni õpetajatele. Kohtusime koolituskeskuse juhtide ja koolitajatega, meile korraldatud seminari käigus saime ülevaate IKT vahendite kasutamisest sealses haridussüsteemis. Lola Campillo Ortiz CEPist andis ülevaate eTwinningu projektitööst Andaluusia piirkonnas.

Sihtasutus Faffe kuulub tööministeeriumi valitsemisalasse ja tegeleb tööhõive küsimustega ning tööturukoolitusega. Selles äärelinnas asuvas moodsas büroohoones tutvustati meile tööturukoolitussüsteemi Hispaanias ja IKT suurenevat rolli selles. Erinevalt Eestist on Andaluusias kõik tööturuteenused, sh täiendus- ja ümberõpe ühte organisatsiooni koondatud, lisaks tegelevad nad välismaal asuvate hispaaniakeelsete kogukondadega, näiteks Kolumbia töötute koolitamisega.

IES María Moliner on tavaline Sevilla äärelinna kool, mis pakub põhi-, kesk- ja kutseharidust. Külastasime erinevaid tunde ja õpetajate tuba ning saime ettekujutuse koolitööst Hispaanias. IKT vahendeid kasutatakse õppetöös küllalt palju ja eelistatakse vabavara. Näiteks on kooliarvutites operatsioonisüsteemina kasutusel Linux ja kontoritarkvara OpenOffice.org. Peale arvutiklasside olid koolis igal korrusel konteinerites sülearvutid, mida õpetajad said tundi minnes kaasa võtta ja õpilastele kasutamiseks jagada. Õpetajad kasutavad õppetöös veebipäevikuid, kuhu panevad oma õppematerjalid ja ülesanded õpilastele. Ka selles koolis osaleti eTwinningu projektides. Silma jäi, et koolis on palju meesõpetajaid, ja mis veelgi üllatavam – noori entusiastlikke ja õpetajatööd armastavaid meesõpetajaid.

Teises koolis, IES Las Aguasesvõttis meid vastu inglise keelt hästi valdav direktor, kes tutvustas oma kooli, õpetajaid ja õpilasi ning andis selgitusi Hispaania koolikorralduse kohta. Seal on omapärane punktisüsteem – nagu me aru saime, siis võrdsemate võimaluste loomise eesmärgil. Punktide alusel liigutakse ühelt kooliastmelt teise ja tehakse valikuid eri õppesuundade vahel. IES Las Aguas tegeleb samuti väga aktiivselt projektitööga. Sel aastal võideti eTwinningu rahvusvaheline peaauhind 12–14aastaste vanuserühmas matemaatikaprojektiga „No frontiers!”.

Imestasime, et kooli arvutiklassis olid arvutid lukustatud metallkastis, monitorid laua küljes kinni ja enamik veebilehti keelatud. Kooli ümbritses kolme meetri kõrgune kivimüür ning sisse ja välja sai vaid lukustatud raudväravast. Aga kas lukk hoidis eemal soovimatuid külalisi või hoidis kinni õpilasi – seda ei saanudki teada.

Koolides on õpilaste pildistamine keelatud, kuid kui meie sättisime end koos õpetajatega koolimaja ette pilti tegema, otsustasid mõned õpilased juhust kasutada ja pildile joosta.

Õppisime tundma haridussüsteemi ja koolielu Lõuna-Hispaanias, infotehnoloogia vahendite ja võimaluste kasutamist õppetöös, leidsime nii erinevusi kui ka sarnasusi, saime uusi ideid või kinnitust, et oleme õigel teel. Lisaks sellele avardus meie silmaring Andaluusia kultuuri ja ajalugu tundma õppides ning koos veedetud nädalaga tugevnes ka haridustehnoloogide võrgustik.

Artikli koostasid lähetusel osalenud e-Kutsekooli haridustehnoloogid:

  • Anne-Li Tilk, Kuressaare Ametikool
  • Heikki Eljas, Tallinna Majanduskool
  • Jane Märgi, Kuressaare Ametikool
  • Katrin Kisand, Tartu Kunstikool
  • Lui Piirsalu, Tallinna Teeninduskool
  • Mall Vainola, Haapsalu Kutsehariduskeskus
  • Margit Konno, Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse Erakool
  • Priit Lomp, Valgamaa Kutseõppekeskus
  • Varje Tipp, Pärnumaa Kutsehariduskeskus
  • Viive Karusion, Järvamaa Kutsehariduskeskus
Tags:

Autorist