Esimesed e-kursuse kvaliteedimärgid on leidnud omanikud!

Teistest ees!

E-kursuse kvaliteedimärk 2008 on välja antud järgmistele e-kursustele:

 • Arvutiõpetuse alused majutus- ja toitlustusvaldkonnale
  Tiina Kasuk / Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool
  Margit Konno / Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse Erakool
 • Simulatsioonimudelid loodusteadustes
  Rando Tuvikene / Tallinna Ülikool
 • Ethics and Law in New Media
  Kaido Kikkas / Tallinna Ülikool
 • Arvutigraafika kursus
  Eve Mäeorg / Tartu Kutsehariduskeskus
 • Akadeemilise teksti loomine
  Krista Uibu / Tartu Ülikool
 • Filosoofia
  Indrek Meos / Eesti Infotehnoloogia Kolledž
 • Ecosystems1
  Katrin Saks / Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
 • Viltimine
  Ann Ojaste / Tallinna Ülikool
 • Haljasalade rajamine ja hooldamine
  Katrin Uurman / Räpina Aianduskool
 • Elektrotehnika erikursus
  Heljut Kalda, Kuno Janson, Tiiu Sakkos, Evald Külm, Jevgeni Śklovski / Tallinna Tehnikaülikool
 • Finantsarvestus
  Eve Lamberg / Estonian Business School
 • Lasteasutuse kvaliteedi hindamine
  Tiia Õun / Tallinna Ülikool
 • Kooli muusikaõpetuse didaktika I ja II
  Kaie Mägimets / Tartu Ülikool
 • Kooli muusikaõpetuse didaktika III
  Kaie Mägimets, Tiia Puhvel / Tartu Ülikool
 • Emadushooldus
  Marge Mahla / Tartu Tervishoiu Kõrgkool

E-kursuse kvaliteedimärk 2009 on välja antud järgmistele e-kursustele:

 • Veebitehnoloogiad
  Tauno Hanni / Tartu Kutsehariduskeskus
 • Sissejuhatus reklaami: piiridega loovus ja reeglitega mäng (täiskasvanute täienduskoolitus)
  Merit Karise / Tartu Kunstikool
 • Agrokeemia
  Katrin Uurman / Räpina Aianduskool
 • Dokumendihaldus. Asjaajamine.
  Anu Laas / Pärnumaa Kutsehariduskeskus
 • Iseseisva sportimise õpetus
  Virgo Õitspuu / Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
 • Puhastus- ja korrastustööd
  Endla Kuura / Pärnumaa Kutsehariduskeskus
 • Insenerigraafika
  Peeter Kukk / Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
 • Väärteomenetlus I, PK060
  Ülle Vanaisak / Sisekaitseakadeemia
 • Makroökonoomika
  Lembit Viilup / Eesti Infotehnoloogia Kolledž
 • Riskeeriv käitumine liikluses, seda mõjutavad tegurid ja ennetamise võimalused
  Diva Eensoo / Tartu Ülikool
  Kaasautorid: Marika Paaver, Riina Häidkind / Tartu Ülikool; Heli Ainjärv / Tallinna Ülikool; Urve Sellenberg / Maanteeamet; Dago Antov / Tallinna Tehnikaülikool
 • Surmakultuurist
  Tiia Ristolainen / Tartu Ülikool
 • Bioloogiaalane saksa keel I
  Katrin Koorits / Tartu Ülikool
 • Geriaatriline seisundi hindamine
  Kai Saks / Tartu Ülikool
  Kaasautor: Triin Marandi / Tartu Ülikool
 • Piibel õhtumaise kultuuri alustekstina A ja B
  Ain Riistan / Tartu Ülikool
  Kaasautor: Pille Valk / Tartu Ülikool
 • Maastikusemiootika
  Kati Lindström / Tartu Ülikool
 • Veebipõhine saksa keele kursus algajaile
  Malle Rebane / Tartu Ülikool
  Kaasautorid: Kersti Reppo, Marju Piir / Tartu Ülikool
 • Automatiseerimistehnika
  Tauno Otto / Tallinna Tehnikaülikool
  Kaasautorid: Vello Reedik, Martins Śarkans / Tallinna Tehnikaülikool; Peeter Tars / Hardmeier AD OÜ
 • Veevarustus ja kanalisatsioon II
  Egle Saaremäe / Eesti Maaülikool
  Kaasautorid: Toomas Tamm, Karl Mägi / Eesti Maaülikool

e-Õppe Arenduskeskuse kevadkonverentsi vastuvõtul anti pidulikult üle ka e-kursuse kvaliteedimärgitunnitused (pildil paremalt Anu Laas, Rita Pillisner, Varje Tipp ja Endla Kuura Pärnumaa Kutsehariduskeskusest).

Tags:

Autorist