e-Kutsekooli parimad e-kursused 2007

Head e-õppe huvilised!

e-Õppe Arenduskeskus ja Eesti e-Kutsekool kuulutavad käesolevaga välja konkursi

„Eesti e-Kutsekooli parimad e-kursused 2007”


E-KURSUS on kursus,

 • mis on täielikult või osaliselt veebipõhine;
 • mis toimub IVAs, Moodles või mõnes muus e-õppe keskkonnas;
 • mis on õppijasõbralik ning arvestab nende eripärasid ja õppimisstiile;
 • mis on atraktiivne;
 • mis on pedagoogiliselt läbimõeldud;
 • mis on õppijat motiveeriv;
 • kus on kasutatud innovaatilisi tehnilisi lahendusi.

KONKURSI TINGIMUSED  

 • Konkursil võivad osaleda kõik Eesti e-Kutsekooli liikmeskoolide e-kursused;
 • Konkursile võivad e-kursuseid esitada nii õppijad, õpetajad kui kolleegid;
 • Konkursil osalemiseks tuleb saata täidetud taotlus. Viite taotlusvormile leiate käesoleva kuulutuse lõpust;
 • Konkurss toimub järgmistes kategooriates (kategooriate nimistu ei ole lõplik ning võib muutuda vastavalt konkursile laekunud e-kursuste arvule, kvaliteedile ja omapärale):
 • Humanitaarvaldkond (keeled, filosoofia, …)
 • Reaalvaldkond (matemaatika, füüsika, keemia, infotehnoloogia, bioloogia, loodusteadused, tehnoloogia, …)
 • Oskusained (ehitus, kunst, käsitöö, …)
 • Sotsiaalteadused, majandus, õigusteadused, psühholoogia
 • Hotellindus, toitlustus
 • Tervishoid
 • Konkurss toimub ühe- või kaheetapilisena (sõltuvalt laekunud taotluste arvust):

Esimene valik tehakse alamekspertgruppide poolt (sh võrgustikud)
Lõplikud tulemused kinnitab konkursi komisjon;
Kui valdkonnas ei leidu vastaval tasemel kursuseid, võib jääda auhind välja andmata;

TÄHTAJAD
E-kursuseid saab konkursile esitada kuni 29. oktoobrini 2007 (k.a.);
Konkursi tulemused tehakse teatavaks ja parimaid premeeritakse 22. novembril 2007.a. Viljandis e-Õppe Arenduskeskuse poolt korraldatava koolitusseminari vastuvõtul.

LISA
Taotlusvorm esitajale (antud vorm on mõeldud õppijatele, kolleegidele ja teistele soovitajatele, kes ei ole isiklikult kursuse autorid, kuid peavad esitatavat kursust tähelepanuväärseks);
Taotlusvorm kursuse autorile (täitke juhul, kui Te olete kursuse autor).

LISAINFO
Marit Dremljuga, marit@eitsa.ee;
märksõna „konkurss 2007“;
tel: 6285825 või GSM 53616161

Tags:

Autorist