Sügisene koolitusseminar

Sündmuste kalender

Head õppejõud, õpetajad, haridustehnoloogid  ja e-õppe huvilised!

e-Õppe Arenduskeskus kutsub Teid sügisesele koolitusseminarile

 • Millal toimub?
  Seminar toimub 22. – 23. novembril 2007. aastal.
 • Kus toimub?
  Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias
 • Kes osalevad?
  Koolitusseminaril on oodatud osalema algajad, kui ka edasijõudnud e-õppe huvilised õppejõud, õpetajad, haridustehnoloogid, koolitajad ja teised õpetamise- ja koolitamisega seotud inimesed.
 • Millest räägime?
  Koolitusseminari teemad on:

  • e-Kursuste ja õpiobjektide loomine
  • e-Õppe mudelid ja meetodid
  • e-Õppe strateegiad ja õppekava arendus
  • e-Õppealased uuringud ja projektid
  • e-Õppe efektiivsus ja kvaliteet
  • e-Õppealane koostöö kõigi haridustasemete vahel
  • Õpitarkvarad ja muud tehnoloogilised vahendid, sh simulatsioonide rakendamine õppeprotsessis
 • Kas soovid sõna võtta?
  Selleks, et koolitusseminar oleks veelgi koolilähedasem ootame Teid tegema ettekandeid:

  • Tutvustama oma e-kursust või õpiobjekti.
  • Jagama e-kursuste või õpiobjektide loomise või läbiviimisega seonduvaid rõõme või kitsaskohti.
  • Kui olete uurinud oma õppijate arvamusi e-kursuse läbiviimisel, tulge tutvustage neid.
  • Kui Te olete osalenud mõnel heal e-kursusel või e-õppega seonduvas projektis, tulge tutvustage seda.
  • Kui olete õppinud selgeks mõne uue programmi kasutamise või kogunud veebist häid materjale (õpiobjekte), mida kasutate oma kursustel, tulge näidake neid.
  • Jne

Ettekande pikkus on 15 – 45 minutit ning seda võib teha nii auditooriumis kui arvutiklassis.

 • Kellele teada anda?

Oma ettekande soovist palun andke teada hiljemalt 15. oktoobriks:
Kerli Kusnets
e-Õppe Arenduskeskuse projektijuht
kerli@eitsa.ee

Alates 01. oktoobrist on avatud konverentsi kodulehekülg: http://viljandi2007.e-uni.ee

Tags:

Autorist