E-õpe kaante vahel:lugeja soovitab

E-Moderating. The Key to Teaching and Learning Online. Gilly Salmon (2000, 2. väljaanne 2004). RoutledgeFalmer, Taylor & Francis Group.

Gilly Salmon kirjeldab e-moderaatoreid ehk veebipõhise õppe tuutoreid uue generatsiooni õpetajate ja koolitajatena, kes töötavad õppijatega veebipõhises õpikeskkonnas. Veebipõhist õpet kasutatakse kõrghariduses üha rohkem ning veebipõhise kursuse kvaliteet ja edukus sõltuvad suures osas just kursuse läbiviija tegevusest. Gilly Salmon kirjutab: “Veebipõhine õpetamine peab sisaldama efektiivset tuutori toetust õppijale. Heast tehnoloogilisest infrastruktuurist, tugevast tehnoloogilisest toetusest õppijatele ning kõrgetasemelistest õppematerjalidest ei piisa – ilma tuutorluseta jääb veebipõhine õpe kasinaks ja ebaedukaks.” Gilly Salmoni raamatut on soovitav lugeda mitte ainult veebipõhise õppe tuutoritel, vaid ka kõigil õppejõududel, kes kasutavad õppetöö läbiviimiseks veebipõhist õpet.

Autori isiklikel kogemustel ja uuringutel põhineva raamatu esimene väljaanne ilmus 2000. aastal ning see osutus lugejate hulgas väga populaarseks. 2004. aastal ilmus kordustrükk. Raamatu sisu põhiosad on järgmised:

Mis on e-modereerimine?
Arvuti poolt vahendatud suhtlemise mudel
Veebipõhise õppe tuutori rollid ja tegevused
Veebipõhise õppe tuutorite koolitamine
Nõuanded praktikutele

Raamat selgitab veebipõhise õpetamise olemust ning õppejõudude tegevusi veebipõhise kursuse läbiviimisel. Tutvustatakse veebipõhise kursuse läbiviimise viieastmelist mudelit (kursusele sisenemine ja kursusest osavõtjate motiveerimine, sotsialiseerumine, informatsiooni vahetamine, teadmiste omandamine ning hinnangu andmine ja kokkuvõtete tegemine) ning õppejõu tegevusi igal kursuse etapil.

Suurt tähelepanu pööratakse sellele, milliseid oskusi vajab õppejõud/tuutor veebipõhiseks õpetamiseks ning kuidas neid oskusi arendada. Raamatu väärtuslikuks osaks on nõuanded praktikutele, nt kuidas ohjeldada õpperühma, kuidas kaasata õppijaid diskussioonidesse, kuidas toetada algajaid e-õppijaid, kuidas kasutada kursuse läbiviimise viieastmelist mudelit, kuidas veebipõhiselt suhelda jms. Tegemist on praktiliste nõuannetega, mida iga õppejõud saab oma e-kursust läbi viies kasutusele võtta.

Tags:

Autorist