Hiidlased PIGi võrgustikus

Projektide börs
PIG võrgustik loodi Grundvig 2 projekti Specific Experiences in Collaborative Work Using ICT Photographic Internet Gallery raames ning partneriteks on Ajuntament de Manresa (Manresa linna volikogu, Kataloonia), CPZ- International Centre for Knowledge Promotion (Ljublana, Sloveenia),  VUC Nordjylland (Aalborg, Taani) ja e-Õppe Arenduskeskus, keda toetas Suuremõisa Tehnikum.

Hiidlaste logi PIG projektis osalemisest ja nende tegemistest võrgustikus

Kaks paatkonda (kalur-laevajuhtide III kursus ja looduskeskkonna I kursus) lasksid võrgud merre.  Osales 12 kalur-laevajuhti (poisid) vanuses 17 – 21 aastat ja 8 looduskeskkonna õpilast (naised) vanuses 19 –  55 aastat.

Tegemist polnud spetsiifilise kursusega, vaid integreeriti poollooduslike koosluste, kunstiajaloo ja arvutiõpetuse tundides saadud teadmisi. Orienteeruvalt kulus sissejuhatuseks, materjalide kogumiseks, vormistamiseks ja esitlemiseks (videokonverents) 40 tundi.

Kasutati segaõpet: auditoorsed tunnid, väljasõidud, audio ja videokonverentsid (Skype), rühmatöö ning Wiki võimalused. Viimases tuli teha ülevaade ajaloo- ja kultuuripärandiga ning loodusega seotud turismitoote loomisest.

Ülesanne oli mõlemale grupile ühesugune:

  • valida marsruut (minimaalselt 3 objekti);
  • kirjeldada hetke olukorda;
  • koostada külastajate jaoks liikumissuund (marsruut);
  • valida lood, mida külastajale jutustada ning põhjendada seda valikut;
  • panna koostatud materjalid Wikisse üles.

Materjali koostamisel tuli eelnevalt valida sihtrühm, arvestada külastajate päritolu, saabumise kohta ja üritada turistide soove ära arvata. Vaja oli luua teekonna läbimist toetavad lood ja kirjeldada eri meeli puudutavaid momente. Rühmade tööd olid erinevad, mõni koostas marsruudi ja seejärel otsis Internetist materjale selle kirjeldamiseks, teised tegid PowerPointi esitlusi ja sidusid need tekstiga ning lisasid internetiaadresse.

Osa rühmi kirjeldas marsruute Wikis, lisas sinna pilte ja veebiaadresse. Looduskeskkonna õpilased käisid matkal ja tegid ise pilte. Enne ülespanemist töödeldi pilte vabavaralise programmiga IrfanView, mõni kasutas piltide väiksemaks tegemiseks Wiki võimalusi.

Noormeeste paatkond nautis Wiki keskkonda. Kalad ehk saak, mis nende võrku jäi, peegeldas eelkõige Wiki keskkonna kasutamise võimalustega tutvumist. Looduskeskkonna õpilaste võrgusilmadesse lisandusid täiendavalt fotode laadimine, töötlemine. Läbi Skype’i peeti kaks audiokonverentsi, üks hispaanlastega Manresast, teine sloveenlastega. Konverentsidel osalesid täiskasvanute grupid. Hispaanlased esitlesid oma piirkonda tutvustavat PowerPointi esitlust. Hiidlased lähetasid teele Wiki keskkonda paigutatud materjalid. Kuna loodud materjalid olid eesti- ja hispaaniakeelsed, siis audiokonverentsi toetas ingliskeelne arutelu vastastikust mõistmist. Kahjuks ei olnud sloveenlastega suhtlemisel internetilevi kõige parem.

Läbi selle projekti õppisid osalejad uusi oskusi – fotode laadimine, esitluste tegemine, sotsiaalse tarkvara kasutamine.

Tags:

Autorist