Zoho Creator

Tööleht
Zoho Creator on veebipõhiste andmebaaside rakendus, mis võimaldab lihtsate vahenditega andmeid hallata, MS Exceli või Office andmetabeleid veebipõhisteks konverteerida, luua suuremahulisi rakendusi, veebiküsitlusi ning lisada need oma veebilehele või ajaveebi. Nagu andmebaasid ikka, nõuab ka Zoho Creator natuke rohkem aega ja süvenemist, et korrektseid vorme ja andmetabeleid luua. Zoho Creator’il on kaks vaadet – redigeerimise ja rakendusvaade:

Redigeerimisvaates toimub vormide ja andmetabelite loomine ja kujundamine ning rakendusaknas saab andmeid sisestada. Redigeerimisaknas saab määrata millist tüüpi andmeid kogutakse ning tekitada vormile vastavad väljad. Vormide ja andmetabelite loomiseks/kujundamiseks on erinevad vahendid jagatud viide gruppi.
Forms – väljade lisamine vormile kasutades akna vasakus servas olevat loetelu; Views – andmetabeli omaduste määramine; kriteeriumite ja filtrite lisamine; Script – mugav võimalus vormide täiendamiseks ka neile, kes ei tunne ennast koduselt MS Accessi, Visual Basic’, PHP või MySQL keskkonnas. Sarnaselt Forms vahelehel olevate võimalustega, saab soovitud väljad valida vasakpoolsest loetelust ja vedada need vormile; Share – loodud veebivormide ja andmetabelite jagamise võimalus; Layout – andmete kuvamine tabelitesse vastavalt seatud tingimustele.

Veebivormi loomine Zoho Creator’is

Veebivormi loomisel võib kasutada teiste poolt loodud vorme või alustada „nullist”.

Andmete kogumiseks saab veebivorme luua redigeerimisakna „Forms” ja „Script” vahelehel, mis mõlemad on jagatud kaheks osaks: vasak akna pool – väljatüüpide loeteluga ja parem akna pool – vormi kujundamiseks. Mõlemal vahelehel on muudetud väljade lisamine ütlemata lihtsaks – piisab sobiva väljatüübi vedamisest vasakpoolsest loetelust vormi aknasse, anda väljale nimetus ja soovi korral määrata parameetrid.

Kui redigeerimisakna „Forms” vahelehel ei leidu väljatüüpi, mida on soov kasutada, siis keerulisemad võimalused paiknevad vahelehel „Script”.

Sarnaselt esimese võimalusega, on ka siin võimalik sobiv väljatüüp vedada parempoolsesse aknasse ning soovi korral saab muuta antud välja parameetreid.

 

Kogutud andmete esitlemiseks on vahelehed: „Views” ja „Layout”, kus saab määrata andmetabelite välimuse ning määrata filtrid ja tingimused, kuidas andmeid tabelites näidata.

Õiguste määramine veebivormide kasutamiseks

Kui andmete kogumise vorm ja andmetabelite struktuur on määratud, siis on viimane hetk loodud vormide jagamiseks või avaldamiseks. Vaikimisi on veebivormid privaatsed, kuid on võimalus nende avaldamiseks kõikidele või jagamiseks teatud isikutele.

Iga vormil ja andmetabelil saab määrata, kellega neid jagatakse ja missuguseid andmeid tabelites kuvatakse.

Zoho Creator’ veebivormide kasutamine teistes rakendustes

Loodud vorme ja tabeleid saab lisada mõnele veebilehele või ajaveebi, kas andmete kogumiseks või ka andmete vaatlemiseks ja töötlemiseks. Võib kasutada ZohoCreatoris loodavat koodi (Embed in your Website), mille saab kopeerida-liimida sobivale veebilehele või lisada vormi/tabeli viide, millel klikkides käivitub Zoho Creator.

Andmehaldus ja töötlemine

Andmete töötlemiseks või avaldamiseks saab need eksportida kasutajale sobivasse failiformaati.
Zoho paketi veebiaadress: www.zoho.com

Tags:

Autorist