Suvel e-õppe vormi!

Suur suvi on ukse ees ja paljud meist on oma puhkuseplaanid teinud või veel teevad neid. Suvi on hea aeg energia kogumiseks ja uute ideede genereerimiseks, et siis sügisel alustada täis indu ja energiat. Kindlasti on suvi hea aega vaadata kriitiliselt üle oma e-kursus või alustada uue e-kursuse loomist. Päike käib kõrgelt ning päevad on meeldivalt pikad ja valged.
Suvine arvuti (allikas: http://www.sxc.hu)

Suvine arvuti (allikas: http://www.sxc.hu)

Mul oli väga tore võimalus viibida mai teisel nädalal Pärnus seminaril: „Ühtne haridusruum Pärnumaal“. Varje Tipp (Pärnumaa Kutsehariduskeskuse haridustehnoloog) ja Ragnar Õun (Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži haridustehnoloog) olid sinna kokku kutsunud kõigi haridustasemete esindajad. Eesmärgiks oli arutada, kuidas erinevaid tehnoloogilisi lahendusi ja e-õppe võimalusi saaks kasutada ühiselt kõigil haridustasemetel. Antud üritusele andis erilise värvingu kõigi tasemete õpetajate ja õppejõudude esitlused. Selgus tõsiasi, et kes teeb, see ka jõuab. Mitte keegi esinejatest ei kurtnud ajapuudust, vaid toodi välja, milline on aja kokkuhoid hiljem e-kursuse kasutamisel. Sageli tundub mulle, et üld, kutse- ja kõrgharidus püüavad üksteist hoida väga eraldiseisvana ja istuda oma kastisüsteemis. Tegelikult on need samad lapsed, kes liiguvad ühest süsteemist teise – ühed aeglasemalt, teised kiiremini. Olen alati arvanud, et hariduses tuleb innovatsiooni ja uusi tehnoloogiaid arendada koostöös kõigi haridustasemetega. Koostööd on vaikselt hakatud tegema ning Pärnu üritus oli siin esimesi pääsukesi. Mured ja rõõmud kvaliteetse hariduse arendamisel ning innovatsiooni integreerimisel on kõigil haridustasemetel sarnased. Siin saab väga hästi ära kasutada naabri küünarnukitunnet ja edukaid näiteid. Iga algus on raske. Pärnu ideestiku püüan koos Tiigrihüppe Sihtasutusega, e-Ülikooli ja e-Kutsekooli konsortsiumitega viia ka teistesse regioonidesse. Siin on väga selgelt olemas ka rahalised vahendid uuest Euroopa Liidu Sotsiaalfondi projektist 2007 – 2013 aastal.

Mõned mõtted ka konverentsist, mis tundub juba olevat midagi väga kauget. Selle aasta konverents sündis raskelt, aga tulemus oli hea. Suutsime pakkuda palju erinevaid kõrgetasemelisi esinejaid Eestist ja välismaalt. Mitmete välisesinejaga tegime plaane ka pikemaks koostööks, et tuua uuem e-õppe teadmus ka hiljem endale koju kätte ning koolitada meie tublisid haridustehnolooge. Välisesinejad jäid meie auditooriumiga väga rahule ja kiitsid Eesti õpetajaid ning õppejõude. Saime ka osalejatelt väga head tagasisidet, mida kindlasti arvestame järgmiste konverentside ja seminaride korraldamisel. Suur tänu veelkord kõigile abilistele, esinejatele ja sessioonide juhtidele. Konverentsi materjalidega saate tutvuda konverentsi koduleheküljel.

Sellest suvest hakkab ESF projektide REDEL ja e-VÕTI tegevuste kokkutõmbamine. ESF projektide rakendamine on olnud meile kõigile suureks väljakutseks. Arvan, et meie viimased ponnistused kannavad priskeid vilju ja me ületame projektides võetud kohustused. Siin ma mõtlen just e-kursuste loomist mõlemas projektis. Väga edukas oli haridustehnoloogi ametikoha loomine koolidesse. Enam ei küsi keegi, mis amet see selline on, vaid vastupidi – soovitakse suurendada haridustehnoloogide olemasolu koolides. Mõlemate projektide akronüümid täitsid täielikult projekti varjatud eesmärke. REDEL projektiga andsime astmelt astmele edasi liikudes panuse innovatsiooni ja tehnoloogia integreerimisse kõrghariduse õppeprotsessis. Päris taevas me veel ei ole, nii et tööd ja tegemist jätkub siin veel pikaks ajaks. E-VÕTI projektiga avasime mitmeid väga suurte tabadega lukustatuid uksi, mis algul ikka avanesid rooste pärast väga vaevaliselt.  Kuldvõtmeke osutus tugevaks.

Uute uste avamine ja edasiliikumine on muutunud kergeks. See ind ja uudsusega harjumine on kutse- ja rakenduskõrghariduses väga suur töörõõm. Hea meel on tõdeda, et ESF valulik rakendamine ei ole ära võtnud töörõõmu. Ideed ja mõtted küpsevad juba uuteks ESF rakendusperioodi projektideks.

Ka sellel sügisel külastame oma konsortsiumi partnereid, et parandada omavahelist koostööd ja arutada uute arengute üle. Enne sügise algust alustame e-Kutsekooli konsortsiumi liikmete külastamist, et kuulata Teie tegemisi ja mõtteid ning arutada uue e-õppe strateegia rakendamist koolis. Saabuval sügisel külastame ka e-Ülikooli konsortsiumi rektoraate, et koos analüüsida e-õppe arenguid ja võimalusi kõrghariduses.

Ärge siis lühikest põhjamaa suve maha magage, vaid ammutage energiat päikesest, veest  ja loodusest. Liikuge palju ringi, nautige suve koos oma pere, sõpradega ja kolleegidega.

Kõige selle taustal aga ärge jätke unarusse oma e-õppe vormi!

Tags:

Autorist