Hot Potatoes

Tööleht
Mis on Hot Potatoes?

Hot Potatoes on programm, mis võimaldab luua erinevaid harjutusi ja teste. Oma standardsuse tõttu on need kättesaadavad kõigis Interneti ühendusega arvutites. Hot Potatoes toetab kõiki kaasaegseid veebilehitsejaid.

Harjutused ja testid võib HP-s luua veebilehekülgedena. Nende kuvamiseks kasutatakse XHTML 1.1 koodi ja interaktiivsus luuakse JavaScripti abil. Kuna HP käsitleb Unicode`i, siis võib harjutusi ja teste luua paljudes erinevates keeltes (k.a. eesti keeles).

HP programmi kasutaja ei pea midagi teadma HTML või Java keelest, piisab, kui ta sisestab oma andmed: küsimused, vastused, tekstid, pildid jne. Programm loob ise nendest veebileheküljed, mida saab avaldada veebis, kasutada nii Interneti ühendusega kui ka ühenduseta arvutis või välja printida. Testide ja harjutuste tulemusi ei ole võimalik salvestada.

Haridusasutustes ja mittekommertslikel eesmärkidel on HP programmi kasutamine tasuta. Programmi kasutamiseks tuleb see endale arvutisse installeerida ja ennast kasutajaks registreerida.

HP interaktiivsete veebipõhiste harjutuste programm töötati välja Victoria Ülikoolis ja seal asub ka HP kodulehekülg.

Programmi Hot Potatoes installeerimine

HP programmi installeerimiseks läbige järgnevad sammud:

1. avage HP kodulehekülg;

2. klikkige alalõigus Downloads lingil Hot Potatoes 6.2 installer (Hot Potatoes for Windows 98/ME/NT4/2000/XP, version 6.2). Käivitage programmi installeerimine;

3. valige sobiv keel;

4. liikuge edasi nupu Next abil. Tutvuge litsentsiga (programm on mõeldud tasuta kasutamiseks riiklikele haridusasutustele. Kõik materjalid, mis on valminud HP programmiga peavad olema avalikel veebilehekülgedel kättesaadavad ja tasuta kasutatavad.) Kui nõustute tingimustega, siis märgistage nupp I accept the agreement;

5. järgmisena võite tutvuda HP kirjeldusega;

6. valige, kuhu Te programmi salvestate. (NB! Programm nõuab 34 MB kettaruumi);

7. valige Start menüü kataloog, kust Te programmi leiate;

8. valige, kas soovite, et HP programmi ikoon luuakse ka teie arvuti desktopile;

9. vaadake üle veel kord oma valikud ja klikkige Install;

10. lõpetuseks klikkige Finish;

11. valige soovi korral töökeeleks eesti keel;

12. käivitage programm ja registreerige end kasutajaks. Vastasel juhul saate luua vaid piiratud arvu küsimustega harjutusi. Registreerimiskoodi saamiseks täitkeregistreerimisvorm. Teile saadetakse e-kirjaga registreerimiskood. Kasutajaks registreerumiseks valige AvaRegistreeru, sisestage kasutajanimi ja registreerimiskood.

Harjutuste tüübid

HP programmi abil on võimalik luua viit erinevat tüüpi harjutusi ja teste:

1. lünktekst (JCloze);

2. vastavusharjutus (JMatch);

3. segatud sõnadega lause harjutus (JMix);

4. mitmikvalikuga või lühivastusega harjutus (JQuiZ);

5. ristsõna (JCross).

Harjutuste loomine

Harjutuste tegemiseks HP programmiga tuleb sooritada kolm sammu:

1. sisestada andmed (küsimused, vastused, tagasiside jne);

2. panna paika seaded (nupud, juhendid jne);

3. luua veebilehed (salvestada harjutused HTML lehtedena).

JCloze – lünkteksti sisaldava harjutuse loomine

Kujundage harjutus, salvestage ja genereerige veebileht ( vt alalõigud Harjutuste kujundamine, Harjutuste salvestamine ja veebilehe loomine)

JMatch – vastavusharjutuse loomine

Kujundage harjutus, salvestage ja genereerige veebileht ( vt alalõigud Harjutuste kujundamine, Harjutuste salvestamine ja veebilehe loomine)

JMix – segatud sõnadega lause harjutuse loomine

Kujundage harjutus, salvestage ja genereerige veebileht ( vt alalõigud Harjutuste kujundamine, Harjutuste salvestamine ja veebilehe loomine)

JQuiZ  – mitmikvalikuga või lühivastusega harjutuse loomine

Kujundage harjutus, salvestage ja genereerige veebileht ( vt alalõigud Harjutuste kujundamine, Harjutuste salvestamine ja veebilehe loomine)

JCross – ristsõnade loomine

Kujundage harjutus, salvestage ja genereerige veebileht ( vt alalõigud Harjutuste kujundamine, Harjutuste salvestamine ja veebilehe loomine)

Masher – harjutustest tervikliku indekseeritud ühiku loomine

HP sisaldab lisaks viiele erinevale harjutuste tüübile veel kuuendat alamprogrammi – Masherit. Selle abil saab erinevat tüüpi harjutustest kokku panna tervikliku indekseeritud ühiku. Masher loob automaatselt indeks html faili (harjutuste sisukord), kust lähevad lingid harjutustele, mis Te Masheri abil kokku panite.
Tasuta HP puhul ei saa kahjuks Masheri abil kokku panna üle kolme harjutuse faili.

Harjutuste kujundamine

Harjutuste kujundamiseks:

 • valige käsk Valikud – Kujunda väljundit;
 • klikkige Pealkirjad/Juhised  harjutuse alapealkirja ja juhiste muutmiseks;
 • klikkige Viibad/Tagasiside tulemuste esitamise tekstide ja märkide muutmiseks;
 • klikkige Nupud nuppudele tiitlite andmiseks;
 • klikkige Välimus veebilehe sirvimisriba, veebilehe tausta, pealkirja teksti, harjutuse tausta ning linkide ja teksti värvi valimiseks;
 • klikkige Taimer harjutuse sooritamise ajalimiidi määramiseks;
 • klikkige Muu, kui soovite muuta vastuste kontrolli tundlikuks suurtele ja väikestele algustähtedele, paisata segamini küsimuste järjekorda, rippmenüüd tekstilahtri asemel kasutada jne

Harjutuste salvestamine ja veebilehe loomine

Kui harjutus on kujundatud, siis klikkige OK.

 • klikkige Salvesta kui, kui soovite samu määranguid kasutada ka teiste sama tüüpi harjutuste puhul;
 • klikkige Laadi, kui soovite eelmise harjutuse salvestatud määranguid kasutada.

Salvestage harjutuse algfail (Fail, Salvesta kui). Iga alamprogramm salvestab algfaili oma laiendiga alljärgnevalt: JQuiz – .jqz,  JCloze – .jcl,  JCross – .jcw,  JMix – .jmx, JMatch – .jmt.

NB! Harjutust on hiljem võimalik muuta vaid algfailist, seepärast on oluline salvestada iga harjutuse algfail.

Harjutuse veebileheks genereerimiseks klikkige Fail, Veebilehe loomine.

Veebilehe loomisel on kaks võimalust:

 • tavaline veebileht (õige vastavus tuleb valida rippmenüüst)
 • drag/drop veebileht (õige vastavus tuleb hiirega kohale sikutada)

Proovige harjutus veebilehitseja abil läbi teha, et veenduda, kas harjutus on õigesti koostatud.

Tags:

Autorist