Wink

Tööleht
Nii nagu üheski trükitud arvutialases õppematerjalis ei saa läbi ilma õpetatava programmi või keskkonna ekraanipiltideta, ei saa e-õppe veebimaterjalides hakkama ilma vastavate animatsioonideta. Selleks otstarbeks on mugav kasutada vabavara Wink, mille saab alla laadida Wink’i kodulehelt.

Wink’i abil on võimalik salvestada ekraanipilte – teha ekraanitõmmiseid koos hiirekursori liikumisega, lisada neile omapoolseid selgitavaid tekste, liikumisnuppe jms igati efektiivse e‑õppe materjali loomiseks. Samuti võib soovitada Wink’i sellise trükitava õppematerjali tegemiseks, kus tahame näidata ka hiirekursori asukohta nagu näiteks selles Wink’i tutvustuses.

Wink’iga tutvuse tegemiseks on igati sobilik alustada Help käsust, mille all on õpetus kahe projekti näol. Projektis 1 tutvustatakse Wink’i põhilisi võimalusi, projektis 2 keerukamaid lisavõimalusi. Samast (Help, User Guide) leiab ka 36 leheküljelise programmi Wink kasutamisjuhendi.

Projekt 1. Liikunud ringi internetis, leidsin projekti 1 eestikeelse tõlke (Veiko Hani), millest on pärit ka termin ekraanitõmmis. Samast leiab ka audio variandi.

Edaspidiseks mõned näpunäited:

1. Töö Wink’is algab alati uue projekti loomisega käsuga File>New, mille tulemusena avaneb aken kindla programmiakna salvestamise häälestuseks (valime Window):

2. Järgmisena tuleb peita Wink’i aken, et saaksime määrata õpetamiseks kasutatava programmiakna või osa sellest.

Hiire liigutamisega saab valida akna, mille valik kinnitatakse hiireklikiga. Valitud aken ümbritsetakse raamiga ja tema koordinaadid ja suurus on näha viisardi aknas. Seejärel olemegi lindistusrežiimis. Alt+Shift+Pause käivitab automaatsalvestusrežiimi, mille korral tehakse salvestus iga klahvivajutuse või hiirekliki korral. Shif+Pause käivitab ajastatud salvestuse. Enne lindistuse alustamist tuleb minimeerida Wink’i aken. Tegumiribal on näha programmi Wink ikoon.

Pause nupu vajutamisega tehakse esimene ekraanitõmmis. Nii tuleb teha iga kord, kui oleme liigutanud hiirt või teinud mõne muu tegevuse. Wink’i ikoon vilgub ekraanitõmmise tegemise ajal.

3. Lindistuse lõpetamiseks pöördume tagasi programmi Wink töökeskkonda vajutades Wink ikoonile ja valides otsemenüüst Finish Capture.

4. Nüüd saame lisada salvestatud ekraanitõmmistele omapoolsed tekstid ja luua nupud.

5. Enne esitluse loomist salvestame projekti käsuga File, Save. Wink’i failid on tüübiga wnk: *.wnk ja vaatame üle väljundfaili omadused: . Vaikimisi tuleb Wink’i esitluse failile sama nimi kui projekti failil. Väljundfaili tüübiks saab valida Makromedia Flashi failitüübi swf. Esitluse loomise saab käivitada väljundfaili omaduste nupu kõrval oleva rohelise noolega.

Teise projektiga saab tutvuda programmis Wink käsuga Help, View Tutorial Project 2.

Selles näidatakse keerukamaid võimalusi:

 • kuidas kasutada omaduste riba,
 • lisatakse projektile taust, mis on sama kõigile kaadritele – see toimib ainult nii ja määratakse projekti alt (Project>Shift All Elements). Kui palju pikseleid on selleks vaja, tuleb katsetada.
 • kasutatakse malle (Templates) igati tervikliku projekti loomiseks.

Malli kasutamise eesmärgiks on rea üldiselt kasutatavate omaduste salvestamine, et neid hiljem kasutada teiste projektide juures. Nii saame luua automaatselt omanäolisi projekte.

Kui projekt on juba loodud, siis saab selle projekti omadused salvestada malli (Project>Save Template).

Ainult valitud ühikud salvestatakse malli.

Malli rakendamine

Malli rakendatakse käsuga Project>Apply Template, mõjutades KÕIKI projekti kaadreid.

Lisatakse projektile heli (Audio).

Ilmub Wink’i Audio Editor. Siin saame heli salvestada, mängida, importida/avada olemasolevat audio faili, eksportida/salvestada, kustutada.  WINK oskab avada .wav ja .mp3 faile.

Audio lisatakse aktiivsele kaadrile.

Makromeedia Flash’i animatsiooni esitamine PowerPoint’is.

See ei ole küll otseselt seotus Wink’iga, aga oleks kasulik teada, mida peaks tegema, kui tahame loodud Flash-faili esitada PowerPoint’is (versioonid 2003, 2002).

 • installeerida oma arvutisse Macromedia Flash Player;
 • kuvada PowerPoint’i normaalvaates slaid, millel soovite animatsiooni esitada;
 • valida menüüst View>Toolbars ja valige Control Toolbox;
 • klõpsake avanenud juhtriistakasti nuppu More Controls  (veel juhtelemente);
 • kerige loetelus allapoole ja 137 hulgast klõpsake valikut Shockwave Flash Object ning lohistage juhtelemendi piirid, mida saab animatsiooni kohandamiseks suuruspidemetest igas suunas muuta;
 • paremklõpsake Shockwave Flash Object’i ja seejärel käsku Properties (Atribuudid);
 • klõpsake vahekaardi Alphabetic atribuuti Movie;

 • tippige väärtuseveergu atribuudi Movie kõrval [9.jpg] draivi täistee koos faili nimega (näiteks C\:My Documents\Animatsioonid\Winkproov.swf);
 • animatsiooni esitamiseks kindla suvandi järgi (kui Playing väärtuseks on True, siis esitatakse slaidi kuvamisel fail automaatselt, kui soovita animatsiooni korduvat esitust, valida Loopväärtuseks False), kui see on valmis saadud, siis sulgeda atribuutide dialoogiboks.
Tags:

Autorist