eKooli kohandamine kutseõppeasutustele ja rakenduskõrgkoolidele

E-õppe kohvik-klubi

19. aprillil toimus järjekordne, seitsmes e-õppe kohvik-klubi, kus arutati õppeinfosüsteemi eKooli ideestikku ja eesmärke. eKooli esindajad Ene Lindemann ja Sten Soosaar rääkisid lähemalt eKooli funktsionaalsustest ja edasisest arengukavast, samuti andsid ülevaate sellest, kui suur on eKooli kasutajate maht.

eKool on lihtne ja mugav internetipõhine õppeinfosüsteem, mis ühendab kõiki õppetööga seotud osapooli: koolijuhte, õpetajaid, klassijuhatajaid, õpilasi ja lapsevanemaid. Kasutades eKooli, saab õpetaja lisada päevikusse hindeid, märkusi, puudumisi ja koduseid ülesandeid ning saata teateid nii õpilastele kui vanematele. Klassijuhatajana saavad õpetajad märkida ka puudumiste põhjuseid ning panna hoolsuse ja käitumise hindeid. Lapsevanemad saavad kiirelt ülevaate lapse hinnetest, märkustest, puudumistest ja kodustest ülesannetest ning õpilane saab jälgida oma edusamme hinnete, puudumiste ja koduste ülesannete näol.

E-kool hõlmab ligi veerandi Eesti elanikkonnast ning kokku on umbes 80 000 aktiivset kasutajat. Kõige usinam õpilane vaatas oma tulemusi eKoolis ühe päeva jooksul 50 korda.

Kohvik-klubis arutatu põhjal kohtusid 16. mail 2006 Eesti e-Õppe Arenduskeskuse vahendusel kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide esindajad eKooli arendajatega, et arutada eKooli kohandamist Eesti e-Kutsekooli konsortsiumi liikmete vajadustele vastavaks. Koosoleku tulemusena otsustati eKooli demokasutajatena läbi viia katsetusperiood kuni 5. juunini 2006, et kaardistada konkreetselt kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide vajadused eKooli rakendamiseks oma koolis. 6. juunil toimub järgmine kohtumine eKooli esindajatega Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse Erakoolis kell 10.30-17.00, et panna paika eKooli arendustegevused- ja kava kutsekoolidele kohandamiseks.

Kõik huvilised on oodatud eKooliga tutvuma ja töörühmas osalema!

Täpsemat infot eKooli analüüsimiseks (ligipääs demokoolile) saab Ene Lindemannilt, e-post: ene@ekool.ee

eKooli kodulehekülg

Järgmine e-õppe kohvik-klubi toimub septembris. Loe kohvik-klubidest lähemalt Eesti e-Ülikooli koduleheküljelt.

Ilusat suve ja vahvat kohvitamist suvekoolides!

Tags:

Autorist