Toimetaja veerg

Toimetaja veerg

Head lugejad, tulles vastu Teie soovidele ja ettepanekutele, hoiate käest E-õppe Uudiskirja teist numbrit. Õpetajad ja õppejõud on andnud märku, et uudiskirja sisu peaks ilmuma lisaks võrguväljaandele edaspidi ka paberil. E-õppe Uudiskirja täisversiooni saate endiselt lugeda võrguväljaandest.

Seekordses uudiskirjas keskendume rohkem kutseõppeasutustele ja rakenduskõrgkoolidele ning tutvustame täpsemalt Eesti e-Kutsekooli projekti „E-õppe arendamine ja juurutamine kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolide (e-VÕTI)“ raames toimuvaid e-õppealaseid tegevusi ja saavutusi.

Eesti e-Kutsekooli temaatilised võrgustikud kui üks edulugu kutsekoolide koostööst tõestab kindlalt seda, et ühistöö e-õppes on vajalik, kasulik ja vältimatu. Samuti toome esile seda, et e-õpe ei seisne kvantiteedis vaid kvaliteedis ja vastavalt vajadusele suudavad  kutseõppeasutused ja rakenduskõrgkoolid uuendustega kaasas käia, küsimus on vaid prioriteetide seadmises kooli juhtkonna tasandil.

Iga valdkonna, ka e-õppe arengu tagamine eeldab ressursside planeerimist ja jagamist vastavalt vajadustele. Üheks oluliseks ressursiks e-õppe arendustegevuse jätkusuutlikkuse tagamisel on haridustehnoloogide töö. Haridustehnoloogi olulisust pole teadvustatud mitte ainult kutse- ja kõrghariduses, vaid ka üldhariduskoolides. Haridustehnoloogide võrgustiku toel toimuvad uuendused e-õppe vallas.

Antud uudiskirjas on meil teile ka mõned uuendused. Alates sellest numbrist hakkame kõikidele e-õppe huvilistele pakkuma e-õppealast töölehte. Töölehed aitavad erinevaid e-õppe vahendeid kasutada. Õppejõududel on võimalik kõik töölehed koguda oma isiklikku portfooliosse, et vastavalt vajadusele oma teadmisi uuendada ja uusi ideid e-õppe materjalide loomiseks ja kujundamiseks saada. Esimeses töölehes tutvustame teile sisupaketi loomist eXe programmiga.

E-õppe Uudiskirjast leiate lisaks veel erinevaid edulugusid e-õppe rakendajatelt, e-õppealaseid uudiseid Eestist ja mujalt maailmast ning palju muud huvitavat. Suurim uudis Eesti e-õppe vallas on, et alates 02. maist koordineerib Eesti e-Ülikooli ja Eesti e-Kutsekooli konsortisumite tööd e-Õppe Arenduskeskus.

Uudiskirja kolleegium tänab kõiki, kes teise uudiskirja numbri valmimisele nõu ja jõuga kaasa aitasid.

Kõik huvilised on oodatud lugema lisa ning arutlema foorumis E-õppe Uudiskirja võrguväljaandes. E-õppe Uudiskirja kolmas number ilmub septembris ning planeeritud teemad on seotud kooli algusega ja sügisese saagikoristusega.

Ideed ja ettepanekud uudiskirja sisu kohta on oodatud aadressil uudiskiri@eitsa.ee

Head lugemist ja põnevat suve!

Tags:

Autorist