Tallinna Tehnikaülikooli Tehnoloogiakooli joonestamiskursuse edulugu

Edulugu

Koostöö on märksõna Tallinna Tehnikaülikooli Tehnoloogiakooli kursuse “Sissejuhatus kujutavasse geomeetriasse” loomisel ja läbiviimisel.

Alguse sai kursus TTÜ avatud ülikooli juhi Reet Neudorfi ettepanekust luua Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia raames üldhariduskooli 10.-12. klasside õpilastele Tallinna Tehnikaülikooli poolt pakutav kursus ametivaliku kaalumiseks, tehnika- ja tehnoloogiaerialade ja ülikooli õppekorraldusega tutvumiseks. Tekkis mõte luua üldhariduskoolide õppuritele insenerigraafika e-kursus kestvusega veebruarist juuni alguseni, mille töös saaksid osaleda kõik soovijad üle Eesti.

Kursuse eesmärk on anda erialased algteadmised jooniste valmistamisest, objektide projekteerimisest, õpetada kasutama ratsionaalseid töövõtteid graafiliste lahenduste leidmisel, arendada ruumikujutlusvõimet ja graafilise modelleerimise oskust. Kõike parasjagu niipalju, et õpitust saaks abi matemaatikatundideski ning noore inimese õpingud võiksid insener-tehnilisel alal jätkuda valutult.Sihile jõudmiseks on aega ette nähtud 6 kontaktõppe päeva (24 tundi) ning iseseisvaks õppetööks kodus ja veebis testide/ülesannete näol 36 tundi. Õpikuks WebCT õpikeskkonnas olevad slaidid ning tekstmaterjalid. Hind ühele õppijale 200 EEK.

Kursusele registreerus 2004/2005 õppeaastal 14 (8 neidu, 6 noormeest) ja 2005/2006 õppeaastal 12 õppurit (2 neidu, 10 noormeest). Tallinna koolide õppureid on 85% ja väljastpoolt Tallinna 15%. Klasside lõikes on kõige enam õpilasi kümnendast klassist (52%), järgnevad üheteistkümnes (35%) ja kaheteistkümnes klass (13%).

WebCT külastamine oli ja on tihe – kas iga päev või minimaalselt kord nädalas. Õppe läbinute arvamus õppimismooduse, pakutu ja õpitu kohta (tagasiside kirjaviis muutmata) : “E-kursus oli minu arvates väga mõnus, sest netis oli kõik üleval, mis on vaja teha, mis ajaks. Ja hinded tulid netti. / WebCT keskkond oli palju abiks, väga mugav oli see, et kui midagi jäi arusaamatuks võis kohe võtta kontakti mõne lektori või kaaskursuslasega ning leida lahendus oma probleemile. / Käepärane ja mõnus, olin siis kodus või maal vanaema juures, ikka sain vajaliku materjali välja printida ja andmeid vaadata. Probleeme ei täheldanudki, kuid kindlasti meeldis testide tegemine. See sundis iseseisvalt materjali läbi võtma. / E-kursuse juures meeldisid kõige enam slaidid ja õppematerjal, kus oli kõik väga selgeks tehtud. / Väga tore animeeritud sait on. / Meeldis, et õppisin rohkem mõtlema kuidas kehad ühes või teises asendis välja näeks ilma paberile joonistamata ja üleüldse kõik oli huvitav; meeldis, et ruumiline mõtleme hakkas paremini tööle. / Sain väga palju uusi teadmisi. Alguses ma vaatasin juba sujuvühendite osa juures, et see on ju nii raske ja et kuidas ma neil vahet teen. Aga kursuse lõpuks isegi oskan neid ilma abivahenditeta ise konstrueerida ja teen neil vahet ka. Igapäevases kooli elus on sellest kasu olnud. Nii naljakas, kui see ka ei tundu, aga minule on see abiks olnud matemaatikas vektorite osa juures.” Varasemast oli veebikursusel õppimise kogemus kahel õppijal, ülejäänute jaoks oli see uus kogemus.

Kursuse “Sissejuhatus kujutavasse geomeetriasse” loomiseks on andnud oma märkimisväärse panuse Insenerigraafika keskuse õppejõud Tea Hunt, Harri Annuka ja Sergei Letunovitš – kursuse koostajad ja läbiviijad, Avatud ülikooli juht Reet Neudorf, koolitusspetsialist Katrin Tõemets ning Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor Jakob Kübarsepp.

Tags:

Autorist