E-õppe hetkeseis Eestis

Eesti e-ülikooli ametlikeks e-õppekeskkondadeks on WebCTIVA ja Moodle.

Kõik kolm õpikeskkonda on installeeritud kesksetesse serveritesse ja on kõigile e-Ülikooli liikmeskõrgkoolide õppejõududele tasuta ja vabalt kasutatavad. Lisaks ametlikele keskkondadele on ülikoolid ja struktuuriüksused loonud oma õpikeskkondasid ja installeerinud oma serveritesse teisi vabavaralisi õpikeskkondi.

Allpool toodud statistika annab ülevaate e-Ülikooli ametlike õpikeskkondade (eeskätt IVA ja WebCT) kasutamisest ülikoolides.

E-kursuste arv

2006. aasta alguses oli e-Ülikooli kesksetes ja Tallinna Ülikooli IVA serveris kokku üle 1000. kursuse. Nendest 205 kursust olid IVA keskkonnas ja ülejäänud 795 kursust WebCT-s. Võrdluseks: orienteeruvalt aasta aega tagasi oli see kuskil 750 (vastavalt 115 IVAs ja 635 WebCTs). Allpoolt leiate kursuste arvu kasvu aastatel 1999-2005 (joonis 1).

Joonis 1

Kui rääkida kursuste arvu kasvust, siis 2005. aastal loodi Redel projekti raames 131. ainepunkti ulatuses e-kursusi. Sellel aastal on plaanis luua ligi 200. AP ulatuses e-kursusi.

Lisaks e-kursuste loomise toetustele on aidanud kursuste arvu kasvule kaasa ka haridustehnoloogide palkamine. Tänaseks on ülikoolides ja kolledžites palgal 18 haridustehnoloogi.

Kui võtta aluseks plaanitud toetuste mahud, haridustehnoloogide tugi ja senine arengutrend, siis võiks aasta lõpuks e-kursuste arv ületada 1250. e-kursust.

Õppijate arv

2006. aasta alguse seisuga on õpikeskkondades 18 000 kasutajat, nendest 3 250 kasutajat IVAs ja 14 750 WebCTs. Kokku oli 825. kasutajal õpetaja (disaineri) õigused, nendest 150 IVAs ja 675 WebCTs. E-ülikooli liikmeskõrgkoolides on kokku orienteeruvalt 42 000 õppijat (lisaks täienduskoolituses õppijad), seega orienteeruvalt üks kolmandik õppijatest osaleb ühel või mitmel kursusel.

2005. aasta alguses oli kasutajaid 12 000, vastavalt 1 300 IVAs ja 10 700 WebCTs.

Joonis 2

Allpool toodud diagramm näitab õppijate arvu kasvu aastatel 1999- 2005 (joonis 2).

Fakte e-ülikooli ametlike õpikeskkondade kodulehtedelt

WebCT
WebCT kodulehekülg
Eesti WebCT kasutajate kogukond

WebCT on üks maailmas enamlevinud kommertsõpikeskkondasid. WebCT sai alguse British Columbia ülikoolist 1994. aastal ning 1997. aastast on WebCT kommertskeskkond.

Tänaseks on keskkond levinud 70. riigis ja tuhandetes asutustes. Tõlgitud on WebCT 14. keelde sh eesti, vene, saksa, soome, prantsuse keelde.

2006. aasta jooksul ühineb WebCT teise enamlevinud õpikeskkonnaga Blackboard. Mõlemat keskkonda kasutavad kokku ca 3 700 institutsiooni üle maailma.

Moodle
Moodle kodulehekülg

Moodle on maailmas üks enamlevinud vabavaralisi õpikeskkondasid. Aastast 2003 kuni tänaseni on keskkond kiiresti levinud (joonis 3). Hetkel on installeeritud Moodlet üle 10 000. serverisse.

Joonis 3

Registreeritud Moodle serverites on kokku 267 159 kursust, milles osaleb 2 974 931 õppijat ning 475 159 õpetajat. Maailmas on 86 registreeritud Moodle lehekülge, kus on rohkem kui 5000 kasutajat. Kõige rohkem kasutajaid on moodle.org leheküljel, kus on 40 kursust ja 96 712 osalejat. Kõige rohkem on kursusi Uus-Meremaa avatud Polütehnikumi Moodles, kus on 8184 kursust ja 52 069 kasutajat.

IVA
IVA kodulehekülg
Interaktiivsed IVA juhendid

IVA on Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskuse ja informaatika osakonna ühistööna loodud veebipõhine õpikeskkond. IVA on tõlgitud vene, inglise ja saksa keelde.

IVA projekt käivitus 2002. aasta kevadel ning esimest kasutamiskõlblikku prototüüpi esitleti avalikkusele 24. jaanuaril 2003, siis käivitusid TPÜ-s ka esimesed pilootkursused IVA baasil.

IVA tugevaks küljeks võrreldes teiste õpihaldussüsteemidega on selle aluseks olev pedagoogiline kontseptsioon, mis põhineb kaasaegsel sotsiaalkonstruktivistlikul õppimiskäsitusel ning milles mängivad olulist rolli autentne ja tähendusrikas kontekst, elulähedased ülesanded, õpetaja/eksperdi poolne nõustamine ja tagasiside, suhtlemine ja koostöö kaasõppuritega.

Tags:

Autorist