E-õppejõu koolitussüsteem

Sündmuste kalender

Eesti e-Ülikooli e-õppejõu koolitussüsteem on kolmetasemeline:

Baastase (2 AP)
Baastase on mõeldud õppejõududele, kes soovivad teha esimesi samme e-õppes. Kursustel antakse ülevaade e-õppe tehnoloogilistest ja didaktilistest võimalustest sõltumata õpikeskkonnast ning kõik osalejad saavad e-kursusel osalemise kogemuse. Baastaseme koolituste lõpuks valmib osaleja oma esimese e-kursuse plaan ning esimesed õppematerjalid plaanitavale kursusele.

Easijõudnute tase (6-8 AP)
Edasijõudnutase on mõeldud õppejõududele, kes soovivad alustada oma e-kursuse loomist ning täiustada oma olemasolevat e-kursust. Selle taseme koolitusprogrammi läbinud õppejõud teavad e-õppe kursuse õpidisaini põhimõtteid, oskavad oma e-kursust kavandada ja läbi viia mõnes e-õppe keskkonnas, teavad ja oskavad kasutada multimeediavahendeid.

Eksperditase (15-30 AP)
Eksperttase on mõeldud eelkõige haridustehnoloogidele kui ka õppejõududele, kellel on sügavam huvi e-õppe vastu. Antud taseme kursustel käsitletakse spetsiifilisi e-õppe teemasid.

Sel semestril on võimalik osaleda veel järgmistel kursustel:
a)baastaseme kursus „E-õppe tehnoloogiad“, algus 17. aprillil
b)edasijõudnute taseme kursus „E-kursuse õpidisain“, algus 17. aprillil

Täpsem info koolitusprogrammist ja -kalendrist ning registreerimise kohta leiate aadressilt Eesti e-Ülikooli koduleheküljelt.

Tags:

Autorist