Homo Zappiens kõrghariduses

Tuleviku üliõpilased kuuluvad võrgugeneratsiooni, noorukid vanuses 18 aastat (2006), kes on üles kasvanud arvutihiirt käes hoides, kasutades kommunikatsiooniks ja meelelahutuseks tv-pulti, mobiiltelefoni, i-Podi, PDA-d ja teise elektroonilisi seadmeid. Nende vidinate ühisosaks on, et lapsed õpivad informatsioonivooge kontrollima ning otsustama, mida nad vaatavad, kuuluvad või kellega kontakteeruvad. Varasest lapsepõlvest peale tunnevad nad, et on aktiivselt osalised informatsiooni valiku juures, mitte ei satu pealesurutud info tulva alla. Tehnoloogia on tänapäeva laste eluviise drastiliselt muutnud, Internet, MSN, wikid ja ajaveebid on kindel osa nende eludest. Tänaseks on keskmine USA kolledžitudeng veetnud 5000 tundi lugedes, kuid samas üle 10 000 tunni mänge mängides ning 20 000 tundi televiisorit vaadates (Prensky, 2001). Homo Zappiens elab omasuguste sõprade võrgustikes, mida kasutab väga aktiivselt. Nende ühendatus on tunduvalt suurem kui ükskõik millisel eelneval põlvkonnal. Võrgustikel põhinevad majandusmudelid ning “lamedad” organisatsioonistruktuurid on tulevikuühiskondade tunnused. Kas võime oletada, et Homo Zappiens valmistub sellisteks ühiskondadeks ning tööjõuturuks, mis vajab töötajate individuaalset loovust?. Millised tagajärjed on Homo Zappiensil haridusele?

Wim Veen

Wim Veen (s. 1946) on professor Delft University of Technology juures. Tema töö keskendub uute e-õppe strateegiate uurimisele nii erafirmade kui ka traditsiooniliste haridusasutuste näitel. Traditsiooniline õppekorraldus ei toimi enam ühiskonnas, kui rõhk on võrgustikepõhistel organisatsioonidel. Õppimine muutub töökohakeskseks ja meeskondadele orienteerituks. Traditsiooniline õpetamine tavalistest haridusasutustes on samuti muutusi läbi tegemas. Uued õpetamismeetodid nõuavad tudengitelt suuremat aktiivsust ja produktiivsust.

Lisaks sellele on Wim Veen eriliselt huvitatud tehnoloogiaga üles kasvanud põlvkonna küberkultuurist. Oma riigist tutvustas ta mõistet Homo Zappiens – õppurite generatsioon, mis ei tunne Internetita maailma. Sellel põlvkonnal tunduvad olema erinevad metakognitiivsed oskused, mida tavaliselt õpetajad ja juhid tähele ei pane. Käes on aeg õppida sellelt uuelt põlvkonnalt, kuidas IKT-põhisest õppest kasu saada. Wim Veen õpetab korporatiivset õppimist. Lisaks sellele töötab ta konsultandina haridustasutuste, erafirmade ning avaliku sektori juures.

Loe inglise keeles

Tags:

Autorist