Projektide börs

Projektide börs

UNIVe

Creating a network-based e-university model for the small countries in the context of e-learning in Europe

UNIVe oli Eesti e-Ülikooli esimene rahvusvaheline projekt, mille eesmärgiks oli Euroopa parimate näidete põhjal kirjeldada konsortsiumipõhine e-ülikooli mudel. Keskenduti kuuele valdkonnale: infrastruktuur, õpetajakoolitus, kvaliteet, temaatilised võrgustikud, virtuaalne mobiilsus ja nö mittetraditsioonilised sihtgrupid. Kõik eelpool loetletud valdkonnad olid tol hetkel ka vaevalt pool aastat tegutsenud Eesti e-Ülikooli prioriteedid, seega oli projekti tegevustel ning tulemustel selgelt tuntav mõju ka selle konsortsiumi arengule.

Koordinaator: Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus

Programm ja kestvus: Socrates Minerva, 10.2003-12.2005

Eelarve: 529 232 €, millest Euroopa Komisjoni toetus moodustab 343 997 €

Projekti kodulehekülg

E-xcellence

Creating a standard of excellence for e–learning

Projekti põhiliseks väljundiks on laiapõhiline kvaliteedi hindamise raamistik, mis koosneb kvaliteedikriteeriumitest ja neid selgitavast manuaalist, kriteeriumite hindamiseks vajalikest indikaatoritest ja hindamissüsteemist.

Koordinaator: European Association of Distance Teaching Universities

Programm ja kestvus: e-Learning programme, 01.2005-12.2006

Eelarve: 669 873 €, millest Euroopa Komisjoni toetus moodustab 470 853 €

Projekti kodulehekülg

MegaTrends

MegaTrends in e-Learning provision

Projekti eesmärgiks on identifitseerida ja analüüsida suurimaid e-õppe pakkujaid Euroopa kõrghariduses, keskendudes just kaugkoolitusprogrammidele. Edulugude ja läbikukkumiste taustal tuuakse välja läbivad tegurid, mille olemasolu aitab kaasa initsiatiivi edukale rakendamisele. “Mega” institutsiooniks kvalifitseerumiseks peab ülikoolil olema vähemalt 100 täielikult e-õppes läbitavat kursust ja 5000 õppurit nendel kursustel.

Koordinaator: NKI Distance Education

Programm ja kestvus: Leonardo da Vinci, 1.10.2005 – 30.09.2007

Eelarve: 404 795 €, millest Euroopa Komisjoni toetus moodustab 303 571 €

Projekti kodulehekülg

EQIBELT

Education Quality Improvement by e-Learning Technology

Projekti eesmärgiks on arendada e-õpet Horvaatia kõrgkoolides, kaasates selleks EL-i liikmesriikide ekspertiisi. e-Õppe Arenduskeskuse panus piirdub teatud töögruppides (standardid, strateegia) osalemisega ning siinse e-õppealase arengu tutvustamise ning analüüsiga.

Koordinaator: University of Zagreb
Programm ja kestvus: Tempus, 1.09.2005 – 1.09.2008
Eelarve: 500 000 €

Projekti kodulehekülg

EDU-contact

European Distance Universities Contact

Projekti eesmärk on CNEDi olemasoleva andmebaasi ja kõnekeskuse alusel luua üleeuroopaline tsentraalne e-kursuste andmebaas. Eesti poolt on esindatud kahe ülikooli kuus kursust.

Koordinaator: CNED
Programm ja kestvus: Erasmus mundus, 1.10.2005 – 30.09.2008
Eelarve: 601 880 €, millest Euroopa Komisjoni toetus moodustab 300 000 €

Projekti kodulehekülg

Tags:

Autorist