Eesti e-Kutsekooli uudised

Uudised

02. mail toimus Eesti e-Kutsekooli haridustehnoloogide koolituspäev Kääriku Puhke- ja Spordikeskuses. Päevakavas olid strateegia kirjutamise ja rakendamise põhimõtted, sotsiaalsed tarkvarad, koostöö ja motivatsioon ning meeskonnatöö mängud. Koolituspäeva ülesandeks oli tagada haridustehnoloogide ettevalmistus e-õppe strateegia kirjutamiseks ja rakendamiseks oma koolis, luua arvestatav hulk juhendmaterjale sotsiaalsete tarkvarade kasutamiseks ning tõhustada haridustehnoloogide omavahelist koostööd. Täpsem info koolituspäeva kohta on üleval projekti „E-õppe arendamine ja juurutamine kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides“ (e-VÕTI) koduleheküljel http://portaal.e-uni.ee/e-voti/seminarid/haridustehnoloogide-koolitus-1.

03. – 04. mail toimus Kääriku Puhke- ja Spordikeskuses Eesti e-Kutsekooli e-VÕTI projekti seminar, mille käigus tutvustati õpetajatele ja haridustehnoloogidele e-VÕTI projekti tulemusi ja tegevuskava 2007. aastal. Seminari põhiteemaks oli meeskonnatöö dünaamika e-Kutsekooli temaatilistes võrgustikes. Kahe päeva jooksul arutasid temaatilised võrgustikud oma võrgustike töö sisu, et kaardistada vajadused ja eesmärgid edasiseks koostööks. Projekti seminari kohta saab lugeda e-VÕTI projekti koduleheküljelt http://portaal.e-uni.ee/e-voti/seminarid/e-voti-projekti-seminar.

11. mail toimus järjekordne regionaalne e-õppe teabepäev Põltsamaa Ametikoolis, kus lisaks kohalikele õpetajatele osalesid e-õppe huvilised ka Luua Metsanduskoolist. Infopäeva raames tutvustati õpetajatele Eesti e-Kutsekooli konsortsiumi eesmärke ja e-VÕTI projekti tegevusvaldkondi ning viidi läbi õpitoad õpiobjektide loomise ning õpikeskkondade IVA ja Moodle kasutamise kohta õppetöös. e-VÕTI projekti raames on kokku toimunud 13 e-õppe teabepäeva http://portaal.e-uni.ee/e-voti/alamprojektid/koolitus/teabepaevad.

Tags:

Autorist