Eesti e-Kutsekooli uudised

Uudised

26. mail toimus Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuses Eesti e-Kutsekooli ESF projekti „E-õppe arendamine ja juurutamine kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides“ (e-VÕTI) raames aruandluse koosolek, kus Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus (INNOVE) esindaja Maarja Parve ning e-Õppe Arenduskeskuse esindajad Ene Tammeoru, Kerli Kusnets ja Kristi Kadaja tutvustasid ESF projektidega seotud nõudeid ning vastasid muudele aruandlusega seotud küsimustele, mis kutsekoolides on esile kerkinud.

Aruandluse koosoleku päevakava ja materjalidega saab tutvuda aadressil http://portaal.e-uni.ee/e-voti/seminarid/koosolek

 

31. mail toimus Eesti e-Kutsekooli haridustehnoloogide koolituspäev Nelijärve Puhkekeskuses. Tiheda õppepäeva jooksul räägiti täpsemalt e-kursuste õpidisainist, sisutootmise kvaliteedinõuetest ja haridustehnoloogiast. Koolituse raames oli üheks eesmärgiks kaardistada haridustehnoloogide teadmised ja oskused ning panna kokku esimene kavand haridustehnoloogiaalasest koolitusprogrammist.

Loe täpsemalt: http://portaal.e-uni.ee/e-voti/seminarid/htkoolitus

 

1.-2. juunil toimus Eesti e-Kutsekooli projekti e-VÕTI seminar Nelijärve puhkekeskuses. Seminaril tutvustati projekti 2006. aasta tegevuskava ja seni saavutatud tulemusi, samuti anti ülevaade Creative Commonsi (http://creativecommons.galerii.ee) litsentsi põhimõtetest ja e-kursuste sisu väljatöötamise metoodilistest lähtekohtadest. Seminari raames kohtusid samuti e-Kutsekooli temaatiliste võrgustike töörühmad edasiste koostööplaanide tegemiseks.
Loe täpsemalt: http://portaal.e-uni.ee/e-voti/seminarid/seminar1

Esimesel poolaastal jätkus e-VÕTI projekti raames regionaalsete e-õppe teabepäevade korraldamine. Kokku toimusid e-õppe teabepäevad üheksas Eesti e-Kutsekooli liikmeskoolis: Võrumaa Kutsehariduskeskuses (10.02); Tartu Kutsehariduskeskuses (24.03); Kuressaare Ametikoolis (28.03); Pärnumaa Kutsehariduskeskuses (11.04); Sisekaitseakadeemias (18.04); Tallinna Majanduskoolis (21.04); Paide Kutsekeskkoolis (25.04); Rakvere Kutsekeskkoolis (19.05) ja Narva Kutseõppekeskuses (23.05).
Loe teabepäevade kohta täpsemalt ja tutvu e-õppe materjalidega aadressil: http://portaal.e-uni.ee/e-voti/alamprojektid/tugi/teabepaevad

e-VÕTI projekti tegemistega saate tutvuda koduleheküljel: http://portaal.e-uni.ee/e-voti

Tags:

Autorist