e-Õppejõu koolitusprogramm 2007/2008 ootab uusi huvilisi ja vanu e-tuttavaid taas õppima!

Koolitus

Head õppejõud, õpetajad ja teised e-õppe huvilised! Kutsume teid alanud õppeaastal e-Õppe Arenduskeskuse poolt pakutavatest e-kursustest osa võtma. Koostöös ülikoolidega on välja töötatud spetsiaalselt õpetajaskonnale mõeldud e-õppejõu koolitusprogramm. Osaledes programmi kuuluvatel e-kursustel, on teil võimalik omandada teadmisi ja oskusi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamiseks õppetöös. Tegemist on e-kursustega, mis kuuluvad erinevatele ülikoolidele ning toimuvad veebipõhiselt. Õppima on oodatud nii e-õppega alustavad kui ka juba kogenud huvilised.

Algaja e-õpetaja on kõigepealt kursusel õppija rollis

Tänaseks on e-õppejõu koolitusprogrammi raames välja töötatud 19 e-kursust, mis omakorda on jagatud lähtuvalt sihtgrupist kolmele tasemele: baastase, kesktase ja kõrgtase.

Baastaseme e-kursustest ootame osa võtma neid, kes ei ole varasemalt e-õppega kokku puutunud. Tutvustatakse e-õppe vahendeid ja meetodeid, e-õppe võimalusi (sõltumata õpikeskkonnast) ning antakse e-kursusel osalemise esmane kogemus.

Kesktaseme e-õpetajale on kõige rohkem koolitusi

Kesktaseme kursused on suunatud õpetajatele, õppejõududele ja teistele huvilistele, kes soovivad luua oma esimest e-kursust või täiendada olemasolevaid. Kesktaseme kursuste pakkumine on täna kõige rikkalikum. Antud taseme kursustel õpitakse tundma erinevaid õpikeskkondi lähemalt  (nt WebCT, Moodle, IVA) ning osalemise käigus luuakse juba päris enda e-kursus. Värskeimad kursused, mis toimuvad käesoleval õppeaastal esimest korda on „Veebipõhiste õppematerjalide disainimise alused“ ja „Interaktiivsete veebilehekülgede koostamine“. Lähiajal on lisaks valmimas e-kursused „Sotsiaalse tarkvara kasutamine õppetöös“ ning „Hindamine ja tagasiside e-õppes“.

Eksperdist e-õppe rakendaja keskendub erinevatele õpiprogrammidele

Kõrgtaseme puhul on tegemist kursustega, mis on mõeldud juba kogenud e-õppe huvilistele (õppejõududele, õpetajatele, koolide haridustehnoloogidele jne). Kõrgtasemel pakutakse võimalust omandada süvendatud teadmisi, oskusi ja suhtumist veebipõhise kursuse läbiviimiseks ning e-kursusel õppijate toetamiseks. Keskendutakse ka puuetega inimestele ning tutvutakse neile suunatud e-kursustele esitatud erinõuetega.  Muuhulgas õpetatakse pilditöötluse põhimõtteid, animatsioonide loomist, graafikat, heli, videot ning interaktiivseid illustratsioone.

Ootame uusi sõpru!

Kolme aasta jooksul on  erinevatel e-õppejõu koolitusprogrammi e-kursustel osalenud kokku 1817 õpetajat ja õppejõudu. Kas teie olete ka nende hulgas? Kui ei, siis olete oodatud e-õppe sõpraderingi! Tutvuge 2007/2008. õppeaasta koolituskalendriga ning kursuste täpsemate kirjeldustega aadressil http://www.e-uni.ee/index.php?main=163.

Tags:

Autorist