Arhiiv aprill, 2010

 • Tagasiside eelmisel aastal valminud uutele kursustele

  2009. aasta uute kursuste hanke tulemusel valmis üheksa uut kursust, millest mõned on nüüdseks ühe korra toimunud või läbi proovitud. Seepärast palusime kahel kursusepidajal anda tagasisidet toimunud kursuste kohta, et jagada saadud positiivseid kogemusi. Altpoolt leiate kursuste “e-Portfoolio professionaalse arengu toena” ja “M-õpe” tagasiside. Tagasiside […]

  Loe edasi

 • Ootame Sind koolitustele!

  Head uudiskirja lugejad! e-Õppe Arenduskeskus pakub kõikidele õppejõududele ja õpetajatele ning teistele huvilistele erinevaid e-õppe kursusi, mis toetavad meil välja töötatud haridustehnoloogilisi pädevusi. Koostöös Eesti kõrgkoolidega on meil olemas terviklik ning pidevalt täienev e-õppe koolitusprogramm, mille raames pakume kursusi nii e-õppega alustavale kui ka edasijõudnud huvilisele. Praegu on […]

  Loe edasi

 • Arvutiprogrammi Mathcad kasutamisest õppe- ja teadustöös

  Mathcad on arvutiprogramm, mida kasutavad miljonid insenerid, teadlased ja üliõpilased mitmesuguste arvutuste sooritamiseks, arvutustulemuste graafilisteks kujutamiseks, animeerimiseks ja tekstide kirjutamiseks. Veebilehelt leiate Mathcadi tutvustuse. Seal selgitatakse, mida uut on Mathcadi versioonis 14, võrreldakse eri versioone ja antakse ülevaade Mathcadi laiendpakettidest. Peatselt tuleb turule Mathcadi uus […]

  Loe edasi

 • Refleksiooniprotsesside toetamine veebikeskkonnas

  Refleksiooni võib üldiselt määratleda kui kognitiivset protsessi, mille kaudu õpitakse kogemustest (Moon 2004) individuaalse uurimise käigus ja koostöös teistega (Dewey 1933). On leitud, et refleksioon soodustab sügavat õppimist (Moon 2004), aitab luua keerulisemaid ja integreeritud teadmiste struktuure ning selle mõjul on teadmised paremini kättesaadavad ja […]

  Loe edasi

 • Rahvusvahelised peaesinejad e-Õppe Arenduskeskuse kevadkonverentsil 2010

  Hans W. Giessen Hans W. Giessen on õppinud Berliinis, Saarbrückenis ja Metzis (Prantsusmaal), doktorikraadi omandas ta Saarlandi Ülikoolist, kus ta ka praegu õpetab. Sarah Guri-Rosenblit Prof. Sarah Guri-Rosenblit töötab organisatsiooni International Academic Outreach direktorina ning Iisraeli Avatud Ülikoolis õppejõuna. PhD hariduses ja poliitikateadustes omandas ta […]

  Loe edasi

 • E-õppematerjalide hindamisest

  Tulenevalt Euroopa Sotsiaalfondi meetmest “Kutseõppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine” leppisid 2008. aastal Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus (REKK) ning Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus (EITSA) omavahel kokku kohustustes kutsestandarditel põhinevate riiklikele õppekavadele vastavate tänapäevaste ja kvaliteetsete e-õppematerjalide väljatöötamiseks ja kättesaadavaks tegemises. Lepingu kohaselt tagab REKK õpiobjektide ja […]

  Loe edasi

 • Kas auditoorse ja veebipõhise õppe kombineerimine keeleõppes õigustab end?

  Ei ole tähtis, kuidas me kombineeritud õpet nimetame, kas blended, integrated või hybrid learning (heal lapsel palju nimesid), eesmärk, mille oleme püstitanud, jääb ju samaks: me ühendame auditoorse õppe veebipõhisega, sest see tundub meile efektiivsem, eesmärgipärasem, põhjendatum. Kombineeritud auditoorse ja veebipõhise keelekursuse loomise ajendiks 2003. aastal oli minu isiklik […]

  Loe edasi

 • Toimetaja veerg

  Kallis lugeja! Inspireerituna e-Õppe Arenduskeskuse kevadkonverentsist teemal “E-õpe – tõsine mäng” (14.–16. aprillil Tallinnas) tahan teile kirjutada kolmest olulisest valdkonnast hariduses ja e-õppes. Mängud ja mängulisus õppeprotsessis Mäng ja mängulisus tähendavad minu jaoks õppeprotsessis eelkõige tegemisrõõmu. See annab aluse innustusele ja motivatsioonile katsetada, uurida, õppida […]

  Loe edasi

 • Teooria ja praktika loovuse motiveerimiseks insenerigraafikas

  Teooria 2007. aastal külastasin Tallinnas Robotex’i võistlust. Pärast üritust bussiga Tartu poole sõites helises minu taga ühe noorhärra telefon. Ilmselt küsiti tema muljeid Robotex’i kohta, sest ta vastas: “Nägin päris palju tudengeid, kes olid olnud vähemalt kaks ööpäeva magamata.” Mis on siin oluline? Tudengid on […]

  Loe edasi

 • 5aastase Nora Aroni ettekujutus maailmast arvutiga

  Eesti haridus – võta või jäta

  Seekord saabub kevad hoopis teistmoodi. Kalendris on pildil küll juba sinililled ja lumikellukesed, aga akna tagant vaatavad vastu hanged. Mina olen rohkem sooja ja päikese inimene, sellepärast toob selline pikk, külm ja valge ilm igasuguseid mõtteid pähe. Praegu ongi mõnus toas istuda, vanu raamatuid lugeda, […]

  Loe edasi

Best replica watches in our shop
bvlgari replica