Arhiiv märts, 2007

 • E-õpe – mis, miks, kuidas?

  Tõenäoliselt on olemas kusagil väga hea definitsioon e-õppe kohta, seetõttu loodan, et ma ei pahanda selle definitsiooni autoreid, kui püüan kirjeldada oma lihtsustatud arusaama e-õppest. Minu meelest on e-õpe mistahes õpe, mida tehakse arvuti abil. Selleks võib kasutada ühes äärmuses lihtsalt internetist vastuste otsimist mingitele […]

  Loe edasi

 • Kutse konverentsile

  Head õppejõud, õpetajad, haridustehnoloogid ja e-õppe huvilised! e-Õppe Arenduskeskus kutsub Teid osalema konverentsil E-ÕPE E-RIIGIS: STRATEEGIAD JA TEHNOLOOGIAD Konverents toimub 11.-13. aprill 2007 Tartu Ülikooli Raamatukogus (W. Struve 1) Konverentsile on oodatud kõik, kes usuvad, et strateegiline mõtlemine ja uued tehnoloogilised lahendused on oluline osa […]

  Loe edasi

 • Haridustehnoloogiaalane mess

  BETT 2007 10.-13. jaanuaril toimus Londonis haridustehnoloogiaalane mess BETT, mida külastas sel aastal kaks haridustehnoloogi – Kristiina Klaas Lääne-Virumaa Kutsekõrgkoolist ja Ija Ivanova Narva Kutseõppekeskusest. Messile mineku eesmärgiks oli näha e-õppe kasutamist väljaspool Eestit ja koguda uusi ideid e-õppe vahendite kohta õpiobjektide ning e-kursuste loomiseks. BETT […]

  Loe edasi

 • Haridustehnoloogia talvekool 2007

  Käesoleval aastal toimus teist korda haridustehnoloogia talvekool. 30. jaanuaril kogunesid 15 ülikoolide ja 10 kutsekoolide haridustehnoloogi kolmeks sisukaks päevaks Jäneda mõisasse. Tallinna Tehnikaülikooli haridustehnoloogi Priit Joa juhtimisel õpiti filmimise ja videolõikamise põhimõtteid. Osalejatele anti ülesanne rühmatööna lühifilm kokku panna, mida hiljem teistele esitleti ja analüüsiti […]

  Loe edasi

 • E-õpe e-riigis: strateegiad ja tehnoloogiad

  Mitmed e-õppe eksperdid on esile toonud e-õppe rolli hariduse kvaliteedi tõstmisel. E-õpe on loonud vajaduse analüüsida ja hinnata õppimis- ja õpetamisprotsessi haridusasutustes. Erinevad tehnoloogilised võimalused on loonud uued ja kõrgemad ootused õppimisele ja õpetamisele. Kõik see on tekitanud olukorra, kus meil kõigil tuleb omandada terve […]

  Loe edasi

 • Projekt ÕPAH: ePortfoolio õpetaja profeassionaalse arengu toetajana

  2005. aasta sügisel käivitus aastatel 2005-2007 kestva Euroopa Sotsiaalfondi ja RAK meetme 1.1 poolt rahastatud projekt: “Õpetaja professionaalne areng ePortfoolio lahenduse toel”. Projekti eesmärk on arendada välja ePortfoolio tugisüsteem, mis arvestab eesti õpetajahariduse korraldust ja eripärasid. Projekti taotleja on Tallinna Ülikool (kolledžitega) ning projektipartnerid on […]

  Loe edasi

 • Joonis: EUCIP teadmisvaldkondade struktuur

  IT kutseeksamite õppematerjalid

  Infotehnoloogia eriala kutseeksamitega alustati Eestis 2004. aastal. Kutsenõuete väljatöötamisel oli aluseks European Certificate of Informatics Professionals – EUCIP. See on rahvusvaheline infotehnoloogia professionaalide sertifitseerimise süsteem, mis töötati välja CEPIS (Euroopa IT professionaalide kutseliitude nõukogu) juhtimisel ja nüüd on haldamine ja arendamine üle antud European Computer Driving Licence Foundationile. […]

  Loe edasi

 • Eesti e-Kutsekool on 2-aastane: Millest lapsuke kõneleb?

  Küsimused esitas Pärnumaa Kutsehariduskeskuse haridustehnoloog Varje Tipp. Kokkuvõtte koostas ja vahendas Haapsalu  Kutsehariduskeskuse haridustehnoloog Herki Sula. Küsisime Eesti e-Kutsekooli haridustehnoloogide vahendusel koolirahvalt, mida on e-Kutsekooli konsortsiumis osalemine andnud? Käesoleva artikli kirjutamine oli algusest peale eksperiment. Esialgu kavatsesin luua vastava ajaveebi (blog; http://en.wikipedia.org/wiki/Blog)  ja andku aga […]

  Loe edasi

 • E-õppe standardid

  Me oleme jõudnud veebimaailma suurte muutuste ajastusse. Peagi muutuvad kättesaadavaks üsna teist laadi hajutatud arhitektuuriga e-õppekeskkonnad, mis suudavad panna koos toimima veebis laiali pillutatud personaalsed ajaveebid, wikid ja muud sotsiaalse tarkvara rakendused. Just sedalaadi lahenduste väljatöötamisega tegelevad hetkel mitu üleeuroopalist teadus- ja arendusprojekti ning mis […]

  Loe edasi

 • Sotsiaalne tarkvara

  Sotsiaalne tarkvara

  Mõiste „Sotsiaalne tarkvara” võttis kasutusele Clay Shirky 2002. aastal ja defineeris seda kui tarkvara, mis võimaldab grupitööd, luues soodsa keskkonna mõtete ja ideede jagamiseks,  kogumiseks ning uute teadmiste tekkimiseks. 2006. aastal Futurelab’i poolt läbi viidud uurimuses „Sotsiaalse tarkvara mõju haridusele” on toodud välja sotsiaalse tarkvara  […]

  Loe edasi

Best replica watches in our shop
bvlgari replica